DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wspomaganie odśnieżania na drogach wojewódzkich poprzez ustawienie siatki przeciwśnieżnej na terenie powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego w sezonie zimowym 2015/2016. CPV 90620000-9. Drukuj Email
z dnia: 2015-10-19
Nazwa zadania Wspomaganie odśnieżania na drogach wojewódzkich poprzez ustawienie siatki przeciwśnieżnej na terenie powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego w sezonie zimowym 2015/2016.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.87.2015.AK
Termin składania ofert 2015-10-27 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetrag nieograniczony
Osoba do kontaktu Grazyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 (wew.12); faks : 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.10.2015r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wykaz dróg

ST

 

Załączniki  edytowalne do SIWZ (nr 1-6)

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :