UE
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
Wykaz Dróg Wojewódzkich Drukuj Email

Aktualny wykaz Dróg Wojewódzkich na Dolnym Śląsku, będących pod zarządem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
zgodny z Zarządzeniem Nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 grudnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom
wojewódzkim – wprowadzające zmiany w załączniku do Zarządzenia nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra
Infrastruktury Nr 15, poz. 79 z późn. zm.)

Pomiary i prognozy natężenia ruchu:

 

[606 kB] - SDR 2010

[102 kB] - SDR 2005
[ 44 kB] - SDR wg klas pojazdów
[ 90 kB] - Obciążenie
[132 kB] - Prognoza 2010 (na podst. GPR 2005)
[132 kB] - Prognoza 2015 (na podst. GPR 2005
[132 kB] - Prognoza 2020  (na podst. GPR 2005)
[132 kB] - Prognoza 2020 (na podst. GPR 2005)
[96 kB] - Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w roku 2010

 

Wykaz przystanków komunikacyjnych w pasie drogowym dróg wojewódzkich:

Spis_przystankow_stan_05_11_2014

Spis_przystankow_stan_05_11_2014r


 

  

Drogi w budowie


Klasy techniczne

GPR 2005

  

 

Numery dróg wojewódzkich - aktualizacja-listopad-2014