DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

Rondo na DW 340 oficjalnie otwarte Drukuj
środa, 16. czerwca 2021 15:19

Oficjalnie przekazaliśmy kierowcom nowe rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w pobliżu Bukowic.

Umowną datą zakończenia inwestycji był 22 października 2021 roku, ale wykonawca, Strabag Infrastruktura Południe, wykonał powierzone mu zadanie znacznie przed terminem. Pierwsi kierowcy przejechali tędy już pod koniec zeszłego roku. Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem

dokonywania formalności związanych z podsumowaniem inwestycji i dziś mogliśmy symbolicznie otworzyć nowe rondo.

W uroczystości wzięli udział m.in. dyrektor DSDiK Leszek Loch, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Agnieszka Zakęś, burmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek i jego zastępca Artur Michałek, starosta powiatu wołowskiego Janusz Dziarski, burmistrz Wołowa Dariusz Chmura z zastępcą Janem Janasem.

Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 340 i  drogi powiatowej 1353D to ostatnia część zadania pn. „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340”.

 


Oświadczenie DSDiK w sprawie budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia Drukuj
piątek, 11. czerwca 2021 11:29

Oświadczenie DSDiK w sprawie budowy północnego odcinka WOW

 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przedstawia raport z badań materiału wykorzystywanego do budowy nasypów drogowych w ramach inwestycji „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98”.

Analiza wykazała, że materiał ten w pełni odpowiada aktualnie obowiązującym wymogom
jakościowym i środowiskowym, co oznacza, że przyjęta technologia budowy gwarantuje bezpieczeństwo konstrukcji dla zdrowia i życia ludzi.  W związku z tym inwestycja będzie kontynuowana według dotychczasowych założeń.

Raport znajduje się w dokumencie załączonym poniżej i poprzedzony jest oficjalnym oświadczeniem, odnoszącym się również do doniesień na temat rzekomych nieprawidłowości w procesie realizacji zadania.

Oświadczenie DSDiK w sprawie budowy północnego odcinka WOW
Dzień wolny 2021r. Drukuj
wtorek, 01. czerwca 2021 11:43

Na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku, dzień 4 czerwca jest dniem wolnym od pracy.


DSDiK uruchomiła e-usługi Drukuj
piątek, 15. stycznia 2021 09:13

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu postawiła na nowoczesną, elektroniczną komunikację z mieszkańcami oraz współpracującymi z nami firmami i instytucjami. Aby móc sprawniej realizować należące do nas zadania, wdrożyliśmy system informatyczny, który usprawni wymianę informacji i zarządzanie prowadzonymi projektami. Jednym z tych udogodnień jest portał e-usługi DSDiK

„Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu” to zadanie, na które złożyła się integracja dwóch systemów informatycznych. Zbudowaliśmy elektroniczną platformę, wspierającą naszą pracę, a zawierającą obszerny katalog e-usług, opartych o zintegrowane bazy danych i zasoby cyfrowe, którymi dysponujemy.

– Z tej innowacji skorzystają przede wszystkim mieszkańcy oraz osoby prawne korzystające z dolnośląskiej infrastruktury drogowej. Znacznie sprawniej będzie też przebiegała nasza współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego – komentuje Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. – Sięganie po zaawansowane technologie informatyczne jest dziś już nieodzowne, jeśli chce się sprostać oczekiwaniom obywateli i zarządzać złożonymi przedsięwzięciami – a do takich niewątpliwie należą prowadzone przez nas projekty – w sposób gwarantujący maksymalną efektywność działania. Przy inwestycjach infrastrukturalnych każde takie usprawnienie przekłada się na optymalizację czasu i kosztu ich realizacji – wyjaśnia.

Odbiorcami projektu są dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne i prawne korzystające z infrastruktury drogowej województwa.

Głównym założeniem systemu jest stworzenie stale aktualnej bazy danych ewidencyjnych o drogach wojewódzkich, przy której wykorzystujemy technikę fotorejestracji. Umożliwi to stworzenie mapy dróg, która będzie podstawowym narzędziem pracowników DSDiK oraz źródłem informacji dla naszych interesariuszy.

Geoportal DSDiK umożliwi prezentowanie bieżących utrudnień drogowych na drogach wojewódzkich. Część z nich będzie automatycznie oznaczana przez system na podstawie zaplanowanych i uwzględnionych w kalendarzu prac serwisowych w obrębie pasa drogowego czy informacji wynikających z zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Znajdą się tu też dane o utrudnieniach spowodowanych np. wypadkami drogowymi oraz dane o stanie nawierzchni w okresie zimowym. Pracownikom DSDiK to narzędzie ogromnie ułatwi zarządzanie wojewódzką infrastrukturą drogową.

Do realizacji tego zadania wykorzystane zostało oprogramowanie Comarch Ergo. Spółka Comarch wdrożyła u nas także system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, co już znacząco usprawniło załatwianie spraw zgłaszanych nam przez podmioty zewnętrzne. System stworzony został tak, by możliwa była dalsza rozbudowa katalogu e-usług.

Wdrożenie systemu trwało 15 miesięcy, a cały projekt kosztował 5 147 929,02 zł. Jego realizacja dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt zrealizowany został w ramach 2 osi priorytetowej: Technologie informacyjno-komunikacyjne, działanie 2.1 E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.1 E-usługi – horyzont w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.


Trasa Sudecka – zaczęliśmy kolejny etap Drukuj
piątek, 18. września 2020 14:04Rozpoczynamy budowę drugiego odcinka Trasy Sudeckiej. 14 września oficjalnie podpisana została umowa z firmą Polbud-Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz  Wykonawcy.
Mianem Trasy Sudeckiej określamy obwodnicę Dzierżoniowa budowaną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (DW 382). W ramach II etapu inwestycji Wykonawca ma za zadanie wybudować liczący 2,81 km odcinek od skrzyżowania z DW 384 (ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie, wyjazd z Dzierżoniowa w kierunku Bielawy) do ronda na skrzyżowaniu z DW 383 (wyjazd z Dzierżoniowa w kierunku Pieszyc).
Zakres prac przewiduje budowę nowej jednopasmowej jezdni, z poboczami oraz odcinkiem ciągu pieszo-rowerowego. Wzdłuż drogi głównej wybudowane zostaną również drogi serwisowe.
Projekt obejmuje budowę ronda w ciągu ul. Batalionów Chłopskich, za którym obwodnica przecina czynną od zeszłego roku linię kolejową nr 341 relacji Dzierżoniów – Bielawa Zachodnia. Dodatkowo wybudowane zostaną dwa skrzyżowania skanalizowane obwodnicy: z ul. Ceglaną i ul. Parkową. W miejscu przecięcia nowej trasy z potokiem Brzęczek powstanie most. Na koniec przeprowadzone zostaną nasadzenia zieleni. Na realizację tego Wykonawca ma trzy lata.
Z uwagi na fakt, że zezwolenie na realizację tej inwestycji zostało wydane na koniec 2012 r., Wykonawca jest upoważniony do optymalizacji rozwiązań projektowych tak, aby odpowiadały aktualnym warunkom przestrzennym i stanowi prawnemu, a także by uwzględniały najnowsze rozwiązania i praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wartość inwestycji to ponad 42,2 mln zł.
Pierwsza część robót objęła odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 (ul. Jana Kilińskiego) wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 (ul. Świdnicka).
Ostatnią część obwodnicy Dzierżoniowa stanowić będzie odcinek od skrzyżowania z DW 382 (teren gminy Piława Górna) do DW 384 (ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie).
Intencją władz Województwa Dolnośląskiego jest budowa Trasy Sudeckiej jako odcinka drogi wojewódzkiej zapewniającego bezpieczeństwo i wysoki komfort podróżnych, a dzięki przeniesieniu na nią ruchu tranzytowego – także mieszkańców Dzierżoniowa i okolicznych miejscowości.


Obwodnica miejscowości Luboszyce i Irządze otwarta Drukuj
środa, 29. lipca 2020 09:02

Można już jeździć mającą 4,8 km długości obwodnicą Luboszyc i Irządz, położoną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323. Mieszkańcy obu miejscowości i kierowcy z pewnością docenią tę inwestycję Województwa Dolnośląskiego.

Uroczystego przecięcia wstęgi 23 lipca dokonali marszałek województwa Cezary Przybylski oraz członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda. Towarzyszyli im: Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, włodarze powiatów górowskiego i głogowskiego, gospodarze gmin z terenu powiatu górowskiego oraz przedstawiciele wykonawcy – firmy Budimex SA.

Nowa obwodnica nie tylko podnosi standard dolnośląskiej infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwo osób podróżujących odcinkiem Luboszyce – Ciechanów, ułatwiając m.in. dojazd do drogi ekspresowej S5. Bezpieczniejsi są również mieszkańcy domów położonych w pobliżu dawnego biegu DW nr 323, którzy nie są już narażeni na uciążliwości związane z intensywnym ruchem drogowym. Warto też podkreślić, że płynniejszy ruch obwodnicą oznacza mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne.

Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu: 40 595 439,96 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 40 512 976,11 zł
Wartość dofinansowania środkami EFRR: 34 436 029,69 zł
Wartość dofinansowania środkami budżetu państwa: 4 051 297,61 zł
Wartość dofinansowana środkami WD: 2 025 648,81 zł

      


Komunikat Drukuj
czwartek, 23. lipca 2020 08:00

17 lipca 2020 r. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei oddała do użytkowania objazd tymczasowy (zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu na DW 364 w km 17+748), na którym było wprowadzone ograniczenie do 3,5 t oraz ruch wahadłowy. Objazd został wykonany jako dwukierunkowy dla pojazdów o ciężarze do 40 t.
Tym samym dotychczasowa organizacja ruchu, poprowadzona przez Bolesławiec i Chojnów na trasie o długości 50 km, została ograniczona do zaledwie kilkuset metrów.


Budowa mostu tymczasowego w Lwówku Śląskim ul. Betleja Drukuj
środa, 08. lipca 2020 13:32

OGŁOSZENIE 
Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2021 r., poz. 861).

Dyrektor
Leszek Loch

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: