DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

DSDiK uruchomiła e-usługi Drukuj
piątek, 15. stycznia 2021 09:13

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu postawiła na nowoczesną, elektroniczną komunikację z mieszkańcami oraz współpracującymi z nami firmami i instytucjami. Aby móc sprawniej realizować należące do nas zadania, wdrożyliśmy system informatyczny, który usprawni wymianę informacji i zarządzanie prowadzonymi projektami. Jednym z tych udogodnień jest portał e-usługi DSDiK

„Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu” to zadanie, na które złożyła się integracja dwóch systemów informatycznych. Zbudowaliśmy elektroniczną platformę, wspierającą naszą pracę, a zawierającą obszerny katalog e-usług, opartych o zintegrowane bazy danych i zasoby cyfrowe, którymi dysponujemy.

– Z tej innowacji skorzystają przede wszystkim mieszkańcy oraz osoby prawne korzystające z dolnośląskiej infrastruktury drogowej. Znacznie sprawniej będzie też przebiegała nasza współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego – komentuje Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. – Sięganie po zaawansowane technologie informatyczne jest dziś już nieodzowne, jeśli chce się sprostać oczekiwaniom obywateli i zarządzać złożonymi przedsięwzięciami – a do takich niewątpliwie należą prowadzone przez nas projekty – w sposób gwarantujący maksymalną efektywność działania. Przy inwestycjach infrastrukturalnych każde takie usprawnienie przekłada się na optymalizację czasu i kosztu ich realizacji – wyjaśnia.

Odbiorcami projektu są dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne i prawne korzystające z infrastruktury drogowej województwa.

Głównym założeniem systemu jest stworzenie stale aktualnej bazy danych ewidencyjnych o drogach wojewódzkich, przy której wykorzystujemy technikę fotorejestracji. Umożliwi to stworzenie mapy dróg, która będzie podstawowym narzędziem pracowników DSDiK oraz źródłem informacji dla naszych interesariuszy.

Geoportal DSDiK umożliwi prezentowanie bieżących utrudnień drogowych na drogach wojewódzkich. Część z nich będzie automatycznie oznaczana przez system na podstawie zaplanowanych i uwzględnionych w kalendarzu prac serwisowych w obrębie pasa drogowego czy informacji wynikających z zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Znajdą się tu też dane o utrudnieniach spowodowanych np. wypadkami drogowymi oraz dane o stanie nawierzchni w okresie zimowym. Pracownikom DSDiK to narzędzie ogromnie ułatwi zarządzanie wojewódzką infrastrukturą drogową.

Do realizacji tego zadania wykorzystane zostało oprogramowanie Comarch Ergo. Spółka Comarch wdrożyła u nas także system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, co już znacząco usprawniło załatwianie spraw zgłaszanych nam przez podmioty zewnętrzne. System stworzony został tak, by możliwa była dalsza rozbudowa katalogu e-usług.

Wdrożenie systemu trwało 15 miesięcy, a cały projekt kosztował 5 147 929,02 zł. Jego realizacja dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt zrealizowany został w ramach 2 osi priorytetowej: Technologie informacyjno-komunikacyjne, działanie 2.1 E-usługi publiczne, poddziałanie 2.1.1 E-usługi – horyzont w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.


Trasa Sudecka – zaczęliśmy kolejny etap Drukuj
piątek, 18. września 2020 14:04Rozpoczynamy budowę drugiego odcinka Trasy Sudeckiej. 14 września oficjalnie podpisana została umowa z firmą Polbud-Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz  Wykonawcy.
Mianem Trasy Sudeckiej określamy obwodnicę Dzierżoniowa budowaną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (DW 382). W ramach II etapu inwestycji Wykonawca ma za zadanie wybudować liczący 2,81 km odcinek od skrzyżowania z DW 384 (ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie, wyjazd z Dzierżoniowa w kierunku Bielawy) do ronda na skrzyżowaniu z DW 383 (wyjazd z Dzierżoniowa w kierunku Pieszyc).
Zakres prac przewiduje budowę nowej jednopasmowej jezdni, z poboczami oraz odcinkiem ciągu pieszo-rowerowego. Wzdłuż drogi głównej wybudowane zostaną również drogi serwisowe.
Projekt obejmuje budowę ronda w ciągu ul. Batalionów Chłopskich, za którym obwodnica przecina czynną od zeszłego roku linię kolejową nr 341 relacji Dzierżoniów – Bielawa Zachodnia. Dodatkowo wybudowane zostaną dwa skrzyżowania skanalizowane obwodnicy: z ul. Ceglaną i ul. Parkową. W miejscu przecięcia nowej trasy z potokiem Brzęczek powstanie most. Na koniec przeprowadzone zostaną nasadzenia zieleni. Na realizację tego Wykonawca ma trzy lata.
Z uwagi na fakt, że zezwolenie na realizację tej inwestycji zostało wydane na koniec 2012 r., Wykonawca jest upoważniony do optymalizacji rozwiązań projektowych tak, aby odpowiadały aktualnym warunkom przestrzennym i stanowi prawnemu, a także by uwzględniały najnowsze rozwiązania i praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wartość inwestycji to ponad 42,2 mln zł.
Pierwsza część robót objęła odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 (ul. Jana Kilińskiego) wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 (ul. Świdnicka).
Ostatnią część obwodnicy Dzierżoniowa stanowić będzie odcinek od skrzyżowania z DW 382 (teren gminy Piława Górna) do DW 384 (ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie).
Intencją władz Województwa Dolnośląskiego jest budowa Trasy Sudeckiej jako odcinka drogi wojewódzkiej zapewniającego bezpieczeństwo i wysoki komfort podróżnych, a dzięki przeniesieniu na nią ruchu tranzytowego – także mieszkańców Dzierżoniowa i okolicznych miejscowości.


Obwodnica miejscowości Luboszyce i Irządze otwarta Drukuj
środa, 29. lipca 2020 09:02

Można już jeździć mającą 4,8 km długości obwodnicą Luboszyc i Irządz, położoną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323. Mieszkańcy obu miejscowości i kierowcy z pewnością docenią tę inwestycję Województwa Dolnośląskiego.

Uroczystego przecięcia wstęgi 23 lipca dokonali marszałek województwa Cezary Przybylski oraz członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda. Towarzyszyli im: Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, włodarze powiatów górowskiego i głogowskiego, gospodarze gmin z terenu powiatu górowskiego oraz przedstawiciele wykonawcy – firmy Budimex SA.

Nowa obwodnica nie tylko podnosi standard dolnośląskiej infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwo osób podróżujących odcinkiem Luboszyce – Ciechanów, ułatwiając m.in. dojazd do drogi ekspresowej S5. Bezpieczniejsi są również mieszkańcy domów położonych w pobliżu dawnego biegu DW nr 323, którzy nie są już narażeni na uciążliwości związane z intensywnym ruchem drogowym. Warto też podkreślić, że płynniejszy ruch obwodnicą oznacza mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne.

Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu: 40 595 439,96 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 40 512 976,11 zł
Wartość dofinansowania środkami EFRR: 34 436 029,69 zł
Wartość dofinansowania środkami budżetu państwa: 4 051 297,61 zł
Wartość dofinansowana środkami WD: 2 025 648,81 zł

      


Komunikat Drukuj
czwartek, 23. lipca 2020 08:00

17 lipca 2020 r. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei oddała do użytkowania objazd tymczasowy (zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu na DW 364 w km 17+748), na którym było wprowadzone ograniczenie do 3,5 t oraz ruch wahadłowy. Objazd został wykonany jako dwukierunkowy dla pojazdów o ciężarze do 40 t.
Tym samym dotychczasowa organizacja ruchu, poprowadzona przez Bolesławiec i Chojnów na trasie o długości 50 km, została ograniczona do zaledwie kilkuset metrów.


Budowa mostu tymczasowego w Lwówku Śląskim ul. Betleja Drukuj
środa, 08. lipca 2020 13:32


POMAGAJĄ WIELCY Drukuj
wtorek, 07. lipca 2020 14:03

Moim pracownikom zaangażowanym w pomoc służbom granicznym w okresie wzmożonego zagrożenia COVID-19 składam serdeczne podziękowania.
Po raz kolejny pokazaliście, że mobilizacja, fachowość i determinacja przynosi efekty. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej skierował na moje ręce podziękowania.
Bez Waszego osobistego zaangażowania nie byłoby to możliwe. Pomagają Wielcy. Te podziękowania są dla Was.


 


Utrudnienia w ruchu – droga wojewódzka nr 367 Przełęcz Kowarska -Ogorzelec Drukuj
wtorek, 07. lipca 2020 08:34

W związku z planowanym remontem drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku Przełęcz Kowarska-Ogorzelec w km 23+100-26+600, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje o zamknięciu przedmiotowego odcinka drogi na okres 08.07.2020 r.- 15.10.2020 r. Objazd zamkniętego odcinka w kierunku Kamienna Góra - Jelenia Góra i odwrotnie zostanie poprowadzony drogą krajową nr 5 przez m.Przedwojów, Lubawka oraz drogą wojewódzką nr 369 przez m.Bukówka, Miszkowice, Jarkowice.

Tymczasowa organizacja ruchu

 


10 lat kolei Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa (Harrachov). Drukuj
środa, 01. lipca 2020 14:22

3 lipca 2020 minie 10 lat od przejazdu pierwszego pociągu pasażerskiego po przejętej i zrewitalizowanej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego linii kolejowej nr 311 (odcinek Szklarska Poręba Górna — Granica Państwa (Harrachov).
2 lipca 2010, po wielu dekadach przerwy, nastąpiło uroczyste otwarcie linii po remoncie, a dzień później ruszyły planowe pociągi. Bezpośrednie połączenia ze Szklarskiej Poręby do Liberca uruchomiono w grudniu 2015 r. dzięki czemu dwa duże ośrodki sportów zimowych zostały skomunikowane.

Pandemia koronawirusa COVID-19 ponownie wyłączyła tę linię na 3 miesiące, ale od dzisiaj – ku uciesze podróżnych — pociągi kursujące pomiędzy Republiką Czeską a Polską ponownie wróciły na trasę.

Przystanek Szklarska Poręba Jakuszyce, 5 lipca 2010 roku. Fot. T. Maciejewski

 

OGŁOSZENIE 
Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2021 r., poz. 861).

Dyrektor
Leszek Loch

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: