DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

Rondo „Kruszyn” już otwarte Drukuj
czwartek, 18. października 2018 07:18

Dzisiaj Marszałek Województwa Pan Cezary Przybylski razem z Gospodarzami Gmin powiatu bolesławieckiego, Starostą Bolesławieckim  - Panem Karolem Stasikiem, przedstawicielem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu oraz  Dyrektorem DSDK – Leszkiem Lochem dokonali symbolicznego otwarcia ronda Kruszyn. Rondo to jest jednym z elementów realizowanego południowo-wschodniego obejścia Bolesławca w ramach projektu: Połączenie miast Dolnego Śląska. W ramach zadania w miejscu starego skrzyżowania na drodze krajowej nr 94 wykonano:

 • nowe rondo o średnicy 55 m
 • kanalizację deszczową
 • oświetlenie
 • ciągi piesze i rowerowe
 • przystanki komunikacyjne
 • oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • dostosowano konstrukcję pod obciążenie ruchem KR 4 oraz
 • zlikwidowano wszystkie kolizje z urządzeniami obcymi.

Dzięki tej realizacji włączono budowane południowo-wschodnie obejście Bolesławca do drogi krajowej nr 94 i co najważniejsze - odciążono centrum Bolesławca od ruchu tranzytowego. Unowocześnienie infrastruktury technicznej przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obniżenia poziomu wypadkowości.
 
Wykonawca robót : Skanska S.A. , Al. Solidarności 173 , 00-877 Warszawa, zaprojektował i wykonał rondo 5 wlotowe w niezwykle krótkim terminie, w miesiącach czerwiec-październik 2018r. Wartość robót na rondzie to 2,8 mln zł.    


Bolesławiec-Lwówek Śląski DW 297 po przebudowie Drukuj
czwartek, 11. października 2018 08:33

Wczoraj uroczyście otwarto tę drogę. Symbolicznego przecięcia szarfy dokonali – Marszałek Województwa –Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Dyrektor DSDiK –Leszek Loch, Starostowie powiatów bolesławieckiego i Lwóweckiego – Karol Stasik i Marcin  Fluder, przedstawiciele Wykonawcy i  Inżyniera Kontraktu -Dyrektor Sylwester Markiewicz i  Aleksander Lorych oraz Pani Burmistrz Lwówka Śląskiego – Mariola Szczęsna.
 
W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowano drogę  wojewódzką nr 297 na odcinku od Bolesławca do Lwówka Śląskiego na długości 16 km. Inwestycję zrealizowała firma Polbud - Pomorze w formule „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę ponad 32 miliony zł.
Po przebudowie droga osiągnęła następujące parametry:

 • klasa drogi Z
 • przekrój jednojezdniowy
 • szerokość jezdni 6,20 m z poszerzeniami na łukach
 • pobocza z kruszywa szerokości 1,00 m
 • konstrukcja na obciążenie ruchem KR-4
 • obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

W ramach zadania:

 • przebudowano konstrukcję drogi wykorzystując w  większości  do wykonania podbudowy zasadniczej technologię głębokiego recyklingu oraz wykonanie nowych warstw bitumicznych;
 • przebudowane lub wybudowane nowe zostały 34 obiekty inżynierskie (4 mosty, 1 wiadukt, 29 przepustów pod   jezdnią główną oraz  mury oporowe na dł. ok. 2000 mb );
 • dla poprawy bezpieczeństwa pieszych we wszystkich miejscowościach na trasie przebudowano lub wybudowano nowe ciągi piesze na dł. ok 4500 mb o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej;
 • dla poprawy bezpieczeństwa podróżujących komunikacją zbiorową i dzieci dowożonych do szkół  wykonano zatoki autobusowe, przystanki lub perony dla pieszych;
 • dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu w  postaci barier na długości ok. 3500 mb, nowe oznakowanie pionowe i poziome, uzupełniono oświetlenie na odcinkach zabudowanych;
 • odtworzono odwodnienie całego odcinak drogi (rowy , kanalizacja deszczowa)
 • dokonano wycinki większości drzew i krzewów w odległości do 3 m od krawędzi jezdni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, a w ramach kompensaty nasadzono nowe drzewa w bezpiecznych lokalizacjach.

Przedmiotowy odcinek stanowi bardzo ważne  połączenie dla regionu jako główny ciąg komunikacyjny łączący  powiaty bolesławiecki i lwówecki. Jest również częścią odcinka łączącego drogi krajowe nr 30 i 94 na odcinku Bolesławiec – Lwówek Śląski – Pasiecznik. Stanowi bardzo ważne połączenie dla mieszkańców Lwówka Śląskiego, Bolesławca i miejscowości położonych przy trasie, korzystających codziennie w ramach dojazdów do pracy, szkół i uczelni, a także dla licznych przedsiębiorców, których zakłady obsługiwane są głównie tą drogą.


Ruszył wroclawski ZIT Drukuj
wtorek, 09. października 2018 09:28

Wczoraj w Urzędzie Miasta w Obornikach Śląskich została podpisana umowa z Wykonawcą zadania: Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie
Inwestorem przedsięwzięcia jest Województwo Dolnośląskie - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu reprezentowana przez Dyrektora Leszka Locha, a Wykonawcą - PRO-TRA Building Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Leszka Ziajkę.
Zadanie współfinasowane jest ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, BWD oraz Gminę Oborniki Śl. a jego realizacja wpłynie na:

 • poprawę stanu technicznego drogi poprzez przebudowę konstrukcji jezdni,
 • podniesienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez doprowadzenie stanu technicznego do właściwego standardu oraz poprawę rozwiązań geometrii elementów drogi,
 • podwyższenie poziomu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo – rowerowych,
 • obniżenie poziomu hałasu generowanego przez pojazdy poprzez przebudowę nawierzchni jezdni oraz budowę elementów ochrony środowiska (ekrany akustyczne, „cicha nawierzchnia”).

Termin realizacji zadania: 30.09.2020 r., a jego koszt - 15,61 mln PLNObwodnica Miękini już otwarta Drukuj
wtorek, 18. września 2018 13:02

Kierowcy mogą już korzystać z nowej obwodnicy miejscowości Miękinia w powiecie średzkim. Inwestycja wykonana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, jest nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej i stanowi element „Łącznika Aglomeracyjnego A4-S5”. 

4-kilometrowa droga jest połączeniem między mostem na rzece Odrze w Brzegu Dolnym, a drogą krajową nr 94 w miejscowości Błonie i drogą wojewódzką nr 340. Nowa droga jest również obwodnicą Miękini, na czym skorzystają zarówno mieszkańcy tej miejscowości, jak i Brzegu Dolnego oraz Wołowa. Zmniejszy ona znacznie ruch tranzytowy przechodzący dotychczas przez Miękinię oraz skróci czas dojazdu z północno-zachodnich miejscowości do Wrocławia. 

- Nowy odcinek uzupełnia układ komunikacyjny powiatu średzkiego i obszarów położonych na zachód od Wrocławia. Skróci i poprawi jakość obsługi transportowej po zachodniej stronie aglomeracji Wrocławskiej, bez konieczności przejazdu przez stolicę Dolnego Śląska – powiedział podczas otwarcia nowej drogi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego. 

Mieszkańcom Miękini i okolicznych miejscowości obwodnica zapewni  bezpieczny dojazd do usług publicznych  świadczonych przez jednostki znajdujące się na terenie Wrocławia. Nowa droga podniesie jednocześnie komfort podróży transportu lokalnego i tranzytowego przez zwiększenie prędkości przejazdowej. 

Zrealizowana inwestycja  - będąca elementem „Łącznika Aglomeracyjnego A4-S5” - przyniesie również korzyści dla rozwoju turystyki, pozwalając na sprawniejszą komunikację, np. w kierunku  Doliny Baryczy ze Stawami Milickimi, czy też w kierunku południowym województwa dolnośląskiego, bogatego w zamkowe i pałacowe obiekty zabytkowe, a także w kierunku Wrocławia stanowiącego centrum kulturalne, oświatowe, historyczne.

Inwestycja została wykonana przez Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: - MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.,  Partner Konsorcjum: - Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. Projekt został wykonany przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT.

 

 
 

Uwaga! awaryjne dodatkowe oznakowanie obiektu mostowego w ciągu DW 365 w km 16+410 Drukuj
środa, 12. września 2018 08:05

W związku z pogarszającym się stanem technicznym obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 w km 16+410 (przed m. Stara Kraśnica) informuję, że w dniu dzisiejszym (tj. 11.09.2018 r.) wprowadzono dodatkowe oznakowanie awaryjne w/w obiektu mostowego w postaci tablic informacyjnych typu F-5 (15 T + odległość do uszkodzonego obiektu) w lokalizacji jak niżej:
 
Droga wojewódzka nr 365:
1/ w km 1+296 str.prawa
2/ w km 4+964 str. prawa
3/ w km 8+914 str. prawa
4/ w km 17+377 str. lewa


Z wizytą w Pardubicach Drukuj
wtorek, 11. września 2018 08:55

Na zaproszenie Ing. Miroslava Němca Dyrektora SUSPK (Správa a údržba silnic Pardubického kraje), naszego Partnera projektu programu Interreg Polska - Czechy, delegacja DSDiK, której przewodniczył Dyrektor Leszek Loch, gościła w Pardubicach. Wzięliśmy czynny udział w Konferencji transportu oraz Targach transportowych.
Zarówno konferencja jak i targi miały charakter międzynarodowy, oprócz delegacji polskiej w Pardubicach gościła również delegacja Słowacji. Podczas konferencji omawiano zagadnienia dotyczące dróg transportowych i autostrad, dróg kolejowych, wodnych a także powietrznych związanych z funkcjonowaniem nowego lotniska oraz terminalu w Pardubicach. Przedstawiono istotne tematy (prawne i majątkowe) związane z przygotowaniem nowych regulacji prawnych tworzonych na potrzeby przyspieszenia realizacji inwestycji (odpowiednik obowiązującej w Polsce specustawy drogowej).
Udział w targach był nie lada gratką dla miłośników motoryzacji. Pokazano pojazdy z różnych epok, od samochodów osobowych z roku 1928 (ciągle jeszcze jeżdżących), samochodów na parę, po - na wskroś nowoczesne - osobowe Maserati i spotykane na budowach pojazdy typu tatra. Spore zainteresowanie wzbudziły zarówno samochody jak i sprzęt straży pożarnej z minionych epok. Uzupełnieniem wystawy były stoiska projektantów, producentów i dystrybutorów materiałów na potrzeby budowy i utrzymania dróg.
Bardzo ciepłe przyjęcie naszej delegacji, duże zainteresowanie kontaktami z partnerem polskim, rozmowy dotyczące obecnej i przyszłej obustronnej współpracy oraz wymiana doświadczeń z zakresu procesu inwestycyjnego jak i utrzymania dróg sprawiły, że czuliśmy się wyjątkowo. Wyróżnieniem i miłym akcentem Gospodarzy było umieszczenie logo DSDiK m.in. na identyfikatorach gości.


Nowe obwodnice na północy województwa Drukuj
wtorek, 04. września 2018 13:54

31 sierpnia 2018 roku został otwarty 8-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 323 między Studzionkami a Radoszycami. Powstały również dwie obwodnice miejscowości Brodowic i Nieszczyc. 

Inwestycja jest częścią szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów” i stanowi spójną całość wraz z wybudowanym w 2012 r., mostem na Odrze w miejscowości Ciechanów. Droga wojewódzka nr 323, o długości 65 km, stanowi jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych pomiędzy dwoma województwami - wielkopolskim i dolnośląskim, łącząc drogę krajową S5 w Lesznie z drogą krajową S3 w Lubinie. Budowa mostu w Ciechanowie w miejsce dotychczas istniejącej przeprawy promowej, umożliwiła szybką przeprawę przez Odrę i połączyła północną część województwa dolnośląskiego z województwem wielkopolskim, a tym samym trasę S5 z Legnicko-Głogowskim Okręgiem Miedziowym   i trasą S3. 
 
Połączenie mostu z nowymi drogami przyczyni się do znacznej poprawy jakości i bezpieczeństwa transportu pomiędzy północną częścią województwa dolnośląskiego a Legnicko – Głogowskim Okręgu Miedziowym. Wybudowane obwodnice Brodowic i Nieszczyc spowodują zmniejszenie poziomu hałasu oraz ograniczenie emisji substancji szkodliwych.  Nowy odcinek drogi wojewódzkiej 323 odciąży również od ruchu tranzytowego drogi, które nie są przystosowane do dużych obciążeń. Poprzez zmniejszenie średniego dobowego ruchu w tych miejscowościach, wzrośnie tym samym poziom bezpieczeństwa ruchu.
 
Uroczystego otwarcia nowej drogi dokonał Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Leszek Loch oraz wójtowie gmin - Rudna Władysław Bigus i Jemielno – Jan Ucinek oraz przedstawiciel Inżyniera Kontraktu – Szymon Baran.  
 
- Na to zadanie przekazaliśmy DSDiK we Wrocławiu dofinansowanie nie tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego ale także z budżetu województwa. W sumie to blisko 25 mln zł.  -  powiedział podczas otwarcia marszałek Cezary Przybylski.
 
W ramach przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 323 nie tylko przebudowano jezdnię i wzmocniono jej nawierzchnię, ale wykonano także min.: korektę łuków, budowę pasów do lewoskrętu, poprawiono geometrię istniejących skrzyżowań, wybudowano nowe ronda, zamontowano elementy ochrony środowiska i bariery energochłonne, przebudowano drogi dojazdowe i chodniki. 
Wykonawcą prac była firma Max Bögl Polska Sp. z o.o. 
 
 
 

Spotkanie Masyw Śnieżnika I Drukuj
piątek, 27. lipca 2018 11:22

W dniu 25.07.2018 r. Dyrektor Leszek Loch wraz z pracownikami Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu wziął w udział w dniu kontrolnym na inwestycji prowadzonej przez Kraj Pardubicki na drodze nr III/04314, na odcinku Dolní Boříkovice - Červená Voda. Powyższa inwestycja jest realizowana w ramach wspólnego projektu pn. „Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I”, którego Partnerami są Kraj Pardubicki i Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez DSDiK we Wrocławiu. Wskazany projekt uzyskał rekomendację Komitetu Monitorującego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Uczestnicy spotkania zostali bardzo gościnie przyjęci przez Panią Burmistrz Janę Ponocná  w Urzędzie Miasta Králíky. W toku spotkania Partnerzy omówili bieżący stan realizacji projektu, harmonogram dalszych działań oraz informacje związane z możliwym terminem wydania decyzji o dofinansowaniu projektu. Następnie uczestnicy spotkania udali się na wizytację wskazanej inwestycji w terenie, podczas której zapoznali się z bieżącym etapem realizacji prac budowalnych.
 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dyspozytura 71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: