DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

XX lat DSDiK Drukuj
poniedziałek, 17. czerwca 2019 11:43

Dzieląc wielki tort z okazji jubileuszu XX-lecia powstania zarządu dróg wojewódzkich, Dyrektor Leszek Loch przekazał swoim pracownikom życzenia „urodzinowe”, dziękując za dotychczasową pracę, za osiągnięcia, za trud i efekty tej pracy. Drogowcy zostawiają dość widoczne ślady swojej działalności ku uciesze, w naszym przypadku, Dolnoślązaków. Życząc spełnienia planów prywatnych, życzył też zdrowia i sił do realizacji nowych pomysłów i przedsięwzięć zawodowych. W wyniku reformy administracyjnej państwa, w 1999 roku, 16 nowo powstałym samorządom wojewódzkim powierzono drogi o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Zarządcą dróg wojewódzkich został  Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a do zarządzania tymi drogami powołano Zarząd Dróg Wojewódzkich przekształcony w 2007 r. w Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei.

 


Robocze spotkanie Partnerów Projektu Drukuj
poniedziałek, 03. czerwca 2019 08:55

Tym razem w Mirsku. 31 maja br. na remontowanym moście w Mirsku spotkali się Partnerzy Projektu Od zamku Frýdlant do zamku Czocha- projektu współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy DSDiK z  Dyrektorem Leszkiem Lochem.  Ze strony czeskiej w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Regionalnego Zarządu Dróg Kraju Libereckiego, którym przewodniczył Pan Jan Růžička. Przedstawiciel Wykonawcy robót – Firmy Berger Bau omówił zakres prac, zastosowaną technologię oraz pozostały do wykonania zakres prac, zapewniając jednocześnie, że termin zakończenia robót  i oddania mostu do użytkowania nie jest zagrożony.
Po wizytacji budowy udaliśmy się do Urzędu Miasta, gdzie dzięki uprzejmości i gościnności Burmistrza Mirska – Pana Andrzeja Jasińskiego mogliśmy kontynuować rozmowy. Planujemy, że w jesieni zakończymy i rozliczymy cały projekt.

 


Trójstyk – robocze spotkanie Drukuj
wtorek, 28. maja 2019 09:35

27 maja b.r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu spotkali się na roboczo Thomas Zenker  - Burmistrz Zittau, Josef Horinka -  Burmistrz Miasta  Hrádek nad Nisou, Wojciech Błasiak – Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia  oraz Dyrektor DSDiK – Leszek Loch, przedstawiciele biura projektowego  PBW Inżynieria Sp. z o.o. i pracownicy DSDiK. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Agnieszka Goranin – przedstawicielka Wydziału Współpracy z Zagranicą UMWD.
Tematem spotkania była realizacja zadania: "Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,  będącego w fazie złożenia wniosków o wydanie  pozwolenia na budowę.  W 2004 roku trzy gminy– Hradek nad Nisou w kraju libereckim, Zittau (Żytawa) w Saksonii i Bogatynia podjęły inicjatywę budowy granicznej kładki. Założeniem przedsięwzięcia, łączącego istniejący układ ścieżek pieszo-rowerowych na granicy trzech państw, była budowa obiektu mostowego w kształcie litery Y, którego osie  przecinałyby się w punkcie styku granic Czech, Niemiec i Polski. Budowa  kładki ma stanowić również  symbol dobrej  współpracy przygranicznej sąsiadujących krajów.
Przedstawiciele biura projektów zaprezentowali stan zaawansowania prac nad dokumentacją projektową, omówiono możliwości dalszej realizacji projektu, w tym również źródeł jego finansowania.


Otwarcie ul. Schramm w Zittau Drukuj
środa, 22. maja 2019 13:09

W dniu 16.05.2019 r. przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei uczestniczyli w otwarciu wyremontowanej ul. Schramm w Zittau. Remont 1,6 km odcinka drogi został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 i został zrealizowany  w ramach projektu: „Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów - Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie - Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w Zittau”, w którym Dolnośląska Służba Dróg i Kolei  w imieniu Województwa Dolnośląskiego pełni rolę Partnera Wiodącego. Otwarcia drogi dokonał Burmistrz Miasta Zittau- Pan Thomas Zenker, a w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele instytucji współpracujących z urzędem miasta w ramach realizacji przedsięwzięcia i  przedstawiciele wykonawcy.

 
 


Spotkanie z samorządowcami Drukuj
wtorek, 21. maja 2019 13:58

Zaproszenie samorządowców powiatu dzierżoniowskiego było okazją do spotkania Dyrektora Leszka Locha w Starostwie Powiatowym z władzami Gmin tego powiatu. Powodem było nieporozumienie powstałe po unieważnieniu przez DSDiK przetargu na budowę obwodnicy Dzierżoniowa ( II etapu) z jednoczesnym ogłoszeniem przetargu na reaktywację linii kolejowej do Bielawy. W spotkaniu uczestniczyli również radni sejmiku województwa – Panowie Patryk Wild i Stanisław Jurcewicz. Zarówno radny P.Wild jak i  Dyrektor Loch wyjaśnili zebranym, ze reaktywacja linii kolejowej nie odbywa się kosztem obwodnicy Dzierżoniowa. Wyjaśnili również przyczyny unieważnienia przetargu, jednocześnie Dyrektor zdeklarował, że prawdopodobnie w czerwcu zostanie ponowiony przetarg na budowę tak ważnej dla mieszkańców gmin dzierżoniowskich obwodnicy.


Dyrektor z nagrodą Drukuj
wtorek, 21. maja 2019 12:13

Miło nam donieść, że podczas Seminarium Drogi Betonowe – Trwałe i niezawodne rozwiązania, w dniu 15 maja br. w Kielcach,  Dyrektor Leszek Loch został wyróżniony w Programie Dobry Gospodarz.
GRATULUJEMY!

zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród: http://kongresdrogowy.pl/post/588-wyroznienia-dobry-gospodarz-za-drogi-betonowe


Uwaga utrudnienia! Remont mostu w m. Nowogrodziec Drukuj
środa, 15. maja 2019 10:05

14.05.2019 o godz. 12:30 na drodze wojewódzkiej nr 357 w m. Nowogrodziec, w związku  z remontem mostu, w km 36+186, wprowadzono zastępczą organizację ruchu  (nr zatwierdzenia 751/2018).
Wprowadzono wahadłowy ruch po obiekcie, sterowany sygnalizacją świetlną.

Prace prowadzi firma Zakład Inżynierii Lądowo – Wodnej JAZ Kunice, kierownik budowy p. Robert Jaworski tel.519 785 710.
Utrudnienia potrwają  do 15.11.2019r.


Różanka - zakończenie inwestycji Drukuj
środa, 15. maja 2019 09:58

Zakończył się remont mostu w ciągu DW 389 km 42+126 w miejscowości Różanka – realizowany w formule  zaprojektuj i wybuduj.
Wykonawca zadania -konsorcjum firm PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz  oraz PROBUDOWA.COM - 26 kwietnia 2019 r. zakończył trwające blisko rok prace projektowe i remontowe.
Wartość przedsięwzięcia - 732.465,00 zł brutto.
 

Nowy most zyskał nowe parametry:

- klasa A obciążeń (przed remontem klasa E),
- szerokość jezdni 6,0 m,
- na całej długości mostu zainstalowano obustronne barieroporęcze, a na obu dojazdach obustronne bariery drogowe.

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 15.02.2019r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: