DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

Utrudnienia zimowe na drogach wojewódzkich Drukuj
poniedziałek, 30. stycznia 2023 11:24

Zarząd dróg wojewódzkich informuje, że z uwagi na ciężkie warunki zimowe w szczególności obfite, zamarzające opady śniegu na przydrożnych drzewach wyłączone z ruchu pojazdów pozostają odcinki:
DW 384 Wolibórz – Jodłownik
DW 390 Złoty Stok – Lądek-Zdrój
DW 367 od km 52+100 do km 57+700 (Od skrzyżowania z ul. Krakowską do obecnie ustawionych zapór drogowych ustawionych w związku z robotami polegającymi na rozbiórce wiaduktu kolejowego)

Nie wykluczamy możliwości objęcia zakazem kolejnych odcinków dróg.

 

 


Życzenia świąteczne Drukuj
środa, 21. grudnia 2022 10:08


Oświadczenie ws. centrum logistycznego Drukuj
czwartek, 25. sierpnia 2022 13:04

Pobierz oświadczenie


Modernizacja ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy – tymczasowa zmiana organizacji ruchu Drukuj
piątek, 25. lutego 2022 19:18

Informujemy, że w nocy z 26 na 27 lutego 2022 r. zamknięte zostanie dla ruchu skrzyżowanie ulic Dobroszyckiej i Wojska Polskiego w Oleśnicy.

Objazd wytyczony został od drogi wojewódzkiej nr 368 do węzła Dąbrowa, następnie drogą krajową S8 do węzła Oleśnica Północ, następnie obwodnicą Oleśnicy do skrzyżowania z ul. Warszawską.

Zachowana zostanie możliwość dojazdu do punktów usługowych, firm i posesji znajdujących się wzdłuż ul. Dobroszyckiej.

Wprowadzenie tej zmiany było konieczne, ponieważ zbyt duże różnice wysokościowe między istniejącymi a projektowanymi rzędnymi koryta drogi uniemożliwiają bezpieczne poprowadzenie ruchu wahadłowego lub jednokierunkowego przez teren skrzyżowania w czasie jego przebudowy – zachodziłoby wówczas poważne ryzyko osunięcia się podbudowy wraz z przejeżdżającym pojazdem.

Tymczasowa organizacja ruchu planowana jest na okres około czterech miesięcy.

 


Komunikat Drukuj
piątek, 04. lutego 2022 14:42

Na podstawie art. 15zzzzzn1. USTAWY z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz.U.2021.2095 t.j. z dnia 2021.11.22/, DSDiK zawiadamia strony postępowania, iż od dnia 07.02.2022 r. wstrzymuje na okres 30 dni bieg terminów załatwiania spraw.


Wschodnia obwodnica Oleśnicy już otwarta Drukuj
poniedziałek, 20. grudnia 2021 15:52

Kierowcy po raz pierwszy pojechali już nową drogą wojewódzką nr 451 (DW 451), czyli wschodnią obwodnicą Oleśnicy. To kolejna duża inwestycja na terenie Dolnego Śląska, która ma znacząco poprawić komfort życia mieszkańców miasta i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Kontakt na zaprojektowanie i budowę drogi wojewódzkiej nr 451 zdobyła firma Budimex SA, która realizowała to zadanie od 22 sierpnia 2018 r. do 20 listopada 2021 r.

Obwodnica Oleśnicy ma długość 3,67 km. Zakres prac objął budowę nowej drogi od skrzyżowania z ul. Krzywoustego do skrzyżowania z ul. Warszawską (długość odcinka 2,74 km) oraz rozbudowę DW 373 od skrzyżowania z ul. Warszawską do węzła S8 (1,4 km).

Całkowita wartość zadania wyniosła 38,09 mln zł, a 70 proc. tej kwoty zostało pokryte z funduszy unijnych. 5,33 mln zł zostało sfinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Inwestycję finansowo wsparło też Miasto Oleśnica, przeznaczając na nią ponad 4,35 mln zł, a blisko 1,58 mln zł stanowiły środki z budżetu państwa.

– To kolejna inwestycja drogowa, realizowana przez nas w imieniu Województwa Dolnośląskiego, która ma zwiększyć płynność ruchu tranzytowego przy jednoczesnym wyprowadzeniu go z miasta. W przypadku Oleśnicy mamy do czynienia z bardzo dużym natężeniem ruchu, związanym z bezpośrednim sąsiedztwem drogi ekspresowej nr 8 oraz drogi krajowej nr 25. Mieszkańcy z pewnością szybko odczują korzyści z powstania nowej drogi, którą wybudowaliśmy w założonym terminie, zwracając też szczególną uwagę na bezpieczeństwo jej użytkowników – mówi Leszek Loch, dyrektor naczelny Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Droga została oddana do użytku kierowców 20 grudnia br. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in.: wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda, burmistrz Oleśnicy Jan Bronś i dyrektor DSDiK Leszek Loch.

Wschodnia obwodnica Oleśnicy – wybrane dane techniczne:

• klasa drogi G 1/2 o długości 3,67 km,
• szerokość jezdni pomiędzy skrzyżowaniami: 8 m,
• 4 skrzyżowania typu rondo (z ulicami Krzywoustego, Strefową, Wileńską, Warszawską),
• budowa przejazdu kolejowo-drogowego kat. C (skrzyżowanie z linią kolejową nr 181 relacji Herby Nowe - Oleśnica) wraz z budową SRK i sieci teletechnicznej wzdłuż linii kolejowej,
• budowa jednostronnej ścieżki rowerowej (wzdłuż trasy głównej),
• budowa chodnika,
• budowa ciągu pieszo-rowerowego (wzdłuż ul. Warszawskiej),
• budowa sieci kanalizacyjno-deszczowej, odwodnienia drogowego (rowy, zarurowanie pod zjazdami, zbiorniki retencyjne), przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej, budowa oświetlenia drogowego.


DSDiK z nagrodą Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Drukuj
czwartek, 09. grudnia 2021 15:46
Województwo Dolnośląskie, reprezentowane przez DSDiK, otrzymało nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego za najlepsze rozwiązanie techniczne w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.


Pięć lat temu przystąpiliśmy do Deklaracji Kultury Bezpieczeństwa – projektu zainicjowanego przez UTK. Zobowiązaliśmy się w ten sposób do wdrażania rozwiązań technologicznych, poprawiających bezpieczeństwo na zarządzanych przez nas liniach kolejowych.
 
W tym roku zgłosiliśmy się do dorocznego konkursu UTK i od razu otrzymaliśmy nagrodę. Kapituła doceniła system monitorowania ruchu na przejeździe kolejowym kategorii D w Pasikurowicach. Urządzenia rejestrujące kierowców, którzy wjeżdżają na przejazd, gdy pali się już czerwone światło, zamontowała na nasze zlecenie firma Protel Sp. z o.o. Liczba wypadków od razu zmalała!
 
Oprócz tego przyznana została nam też nagroda publiczności, co pokazuje, że urzędy da się lubić.
 
W imieniu Leszka Locha, dyrektora DSDiK, obie nagrody odebrali: dyrektor ds. kolei Tomasz Maciejewski i Ewa Orłowska, pełnomocnik ds. bezpieczeństwa.
 
– To dla nas bardzo ważne wydarzenie. Województwo Dolnośląskie przejmuje coraz więcej linii kolejowych, które z powodzeniem przywracamy społeczeństwu. Nie jest to nasze ostatnie słowo i będziemy występować w kolejnych konkursach – zapowiedział Tomasz Maciejewski podczas konkursowej gali.


Zmiana organizacji ruchu w obrębie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia Drukuj
niedziela, 14. listopada 2021 15:17
15 listopada o godz. 14.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu pojazdów w obrębie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Zmiana dotyczy kierowców poruszających się dawną drogą krajową nr 98 Wrocław – Oleśnica. 
 
Nowa, tymczasowa organizacja ruchu będzie polegać na przełożeniu ruchu pojazdów z dotychczas użytkowanej jezdni na nowo wybudowaną, południową jezdnię dawnej drogi krajowej nr 98 w obrębie węzła drogowego z budowaną obwodnicą.
 
Wykonawca prac prosi kierowców o zachowanie ostrożności i zastosowanie się do tymczasowego oznakowania.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu odbywa się w związku z realizowanym przez konsorcjum firm KOBYLARNIA S.A./MIRBUD S.A. zadaniem pn. „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – we Wrocławiu”.
 
Inwestycja jest realizowana na zlecenie Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Termin jej realizacji upływa w listopadzie 2022 roku.
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: