DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

Trasa Sudecka – zaczęliśmy kolejny etap Drukuj
piątek, 18. września 2020 14:04Rozpoczynamy budowę drugiego odcinka Trasy Sudeckiej. 14 września oficjalnie podpisana została umowa z firmą Polbud-Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz  Wykonawcy.
Mianem Trasy Sudeckiej określamy obwodnicę Dzierżoniowa budowaną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (DW 382). W ramach II etapu inwestycji Wykonawca ma za zadanie wybudować liczący 2,81 km odcinek od skrzyżowania z DW 384 (ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie, wyjazd z Dzierżoniowa w kierunku Bielawy) do ronda na skrzyżowaniu z DW 383 (wyjazd z Dzierżoniowa w kierunku Pieszyc).
Zakres prac przewiduje budowę nowej jednopasmowej jezdni, z poboczami oraz odcinkiem ciągu pieszo-rowerowego. Wzdłuż drogi głównej wybudowane zostaną również drogi serwisowe.
Projekt obejmuje budowę ronda w ciągu ul. Batalionów Chłopskich, za którym obwodnica przecina czynną od zeszłego roku linię kolejową nr 341 relacji Dzierżoniów – Bielawa Zachodnia. Dodatkowo wybudowane zostaną dwa skrzyżowania skanalizowane obwodnicy: z ul. Ceglaną i ul. Parkową. W miejscu przecięcia nowej trasy z potokiem Brzęczek powstanie most. Na koniec przeprowadzone zostaną nasadzenia zieleni. Na realizację tego Wykonawca ma trzy lata.
Z uwagi na fakt, że zezwolenie na realizację tej inwestycji zostało wydane na koniec 2012 r., Wykonawca jest upoważniony do optymalizacji rozwiązań projektowych tak, aby odpowiadały aktualnym warunkom przestrzennym i stanowi prawnemu, a także by uwzględniały najnowsze rozwiązania i praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wartość inwestycji to ponad 42,2 mln zł.
Pierwsza część robót objęła odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 (ul. Jana Kilińskiego) wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 (ul. Świdnicka).
Ostatnią część obwodnicy Dzierżoniowa stanowić będzie odcinek od skrzyżowania z DW 382 (teren gminy Piława Górna) do DW 384 (ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie).
Intencją władz Województwa Dolnośląskiego jest budowa Trasy Sudeckiej jako odcinka drogi wojewódzkiej zapewniającego bezpieczeństwo i wysoki komfort podróżnych, a dzięki przeniesieniu na nią ruchu tranzytowego – także mieszkańców Dzierżoniowa i okolicznych miejscowości.


Obwodnica miejscowości Luboszyce i Irządze otwarta Drukuj
środa, 29. lipca 2020 09:02

Można już jeździć mającą 4,8 km długości obwodnicą Luboszyc i Irządz, położoną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323. Mieszkańcy obu miejscowości i kierowcy z pewnością docenią tę inwestycję Województwa Dolnośląskiego.

Uroczystego przecięcia wstęgi 23 lipca dokonali marszałek województwa Cezary Przybylski oraz członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda. Towarzyszyli im: Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, włodarze powiatów górowskiego i głogowskiego, gospodarze gmin z terenu powiatu górowskiego oraz przedstawiciele wykonawcy – firmy Budimex SA.

Nowa obwodnica nie tylko podnosi standard dolnośląskiej infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwo osób podróżujących odcinkiem Luboszyce – Ciechanów, ułatwiając m.in. dojazd do drogi ekspresowej S5. Bezpieczniejsi są również mieszkańcy domów położonych w pobliżu dawnego biegu DW nr 323, którzy nie są już narażeni na uciążliwości związane z intensywnym ruchem drogowym. Warto też podkreślić, że płynniejszy ruch obwodnicą oznacza mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne.

Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu: 40 595 439,96 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 40 512 976,11 zł
Wartość dofinansowania środkami EFRR: 34 436 029,69 zł
Wartość dofinansowania środkami budżetu państwa: 4 051 297,61 zł
Wartość dofinansowana środkami WD: 2 025 648,81 zł

      


Komunikat Drukuj
czwartek, 23. lipca 2020 08:00

17 lipca 2020 r. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei oddała do użytkowania objazd tymczasowy (zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu na DW 364 w km 17+748), na którym było wprowadzone ograniczenie do 3,5 t oraz ruch wahadłowy. Objazd został wykonany jako dwukierunkowy dla pojazdów o ciężarze do 40 t.
Tym samym dotychczasowa organizacja ruchu, poprowadzona przez Bolesławiec i Chojnów na trasie o długości 50 km, została ograniczona do zaledwie kilkuset metrów.


Budowa mostu tymczasowego w Lwówku Śląskim ul. Betleja Drukuj
środa, 08. lipca 2020 13:32


POMAGAJĄ WIELCY Drukuj
wtorek, 07. lipca 2020 14:03

Moim pracownikom zaangażowanym w pomoc służbom granicznym w okresie wzmożonego zagrożenia COVID-19 składam serdeczne podziękowania.
Po raz kolejny pokazaliście, że mobilizacja, fachowość i determinacja przynosi efekty. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej skierował na moje ręce podziękowania.
Bez Waszego osobistego zaangażowania nie byłoby to możliwe. Pomagają Wielcy. Te podziękowania są dla Was.


 


Utrudnienia w ruchu – droga wojewódzka nr 367 Przełęcz Kowarska -Ogorzelec Drukuj
wtorek, 07. lipca 2020 08:34

W związku z planowanym remontem drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku Przełęcz Kowarska-Ogorzelec w km 23+100-26+600, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje o zamknięciu przedmiotowego odcinka drogi na okres 08.07.2020 r.- 15.10.2020 r. Objazd zamkniętego odcinka w kierunku Kamienna Góra - Jelenia Góra i odwrotnie zostanie poprowadzony drogą krajową nr 5 przez m.Przedwojów, Lubawka oraz drogą wojewódzką nr 369 przez m.Bukówka, Miszkowice, Jarkowice.

Tymczasowa organizacja ruchu

 


10 lat kolei Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa (Harrachov). Drukuj
środa, 01. lipca 2020 14:22

3 lipca 2020 minie 10 lat od przejazdu pierwszego pociągu pasażerskiego po przejętej i zrewitalizowanej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego linii kolejowej nr 311 (odcinek Szklarska Poręba Górna — Granica Państwa (Harrachov).
2 lipca 2010, po wielu dekadach przerwy, nastąpiło uroczyste otwarcie linii po remoncie, a dzień później ruszyły planowe pociągi. Bezpośrednie połączenia ze Szklarskiej Poręby do Liberca uruchomiono w grudniu 2015 r. dzięki czemu dwa duże ośrodki sportów zimowych zostały skomunikowane.

Pandemia koronawirusa COVID-19 ponownie wyłączyła tę linię na 3 miesiące, ale od dzisiaj – ku uciesze podróżnych — pociągi kursujące pomiędzy Republiką Czeską a Polską ponownie wróciły na trasę.

Przystanek Szklarska Poręba Jakuszyce, 5 lipca 2010 roku. Fot. T. Maciejewski

 


Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - rozpoczęcie robót Drukuj
poniedziałek, 29. czerwca 2020 08:19

Informujemy, że w lipcu 2020r Wykonawca Robót - konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. - Lider oraz MIRBUD S.A. - Partner, działając na podstawie umowy nr NI.2720.99.2019 z dn. 13.05.2020r. zawartej z Inwestorem, tj. Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, przystąpi do wykonywania robót związanych z realizacją Kontraktu pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98”. W początkowym okresie będą to prace przygotowawcze związane m.in. z wycinkami drzew i wytyczeniem geodezyjnym obiektu budowlanego w terenie. Planowany termin zakończenia prac na Kontrakcie to listopad 2022r.
 

OGŁOSZENIE  Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Szanowni Państwo,

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego z § 27 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020.1758).

Dyrektor
Leszek Loch
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl lub telefonicznie (
71) 391 72 14.

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: