DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 – 36+888 na odcinku Luboszyce – Ciechanów Drukuj
środa, 16. października 2019 08:25

W dniu wczorajszym, w biurze budowy,  odbyła się narada koordynacyjna stron w której udział wzięli przedstawiciele DSDiK, Budimex-u oraz Inżyniera Kontraktu. Po omówieniu zagadnień dotyczących realizacji samego przedsięwzięcia – Wykonawca w terenie zaprezentował  realizację zadania i stopień jej zaawansowania. 

 

 

 


 

 Pobierz prezentację DW323 Luboszyce-Ciechanów.pptx

zobacz film z drona 

 


Mosty w Kątach Wrocławskich do remontu- nowa organizacja ruchu! Drukuj
wtorek, 15. października 2019 09:07

Informujemy, że rozpoczęliśmy realizację  inwestycji polegającej na remoncie dwóch mostów nad rz. Bystrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 km 22+980 w m. Kąty Wrocławskie. Zakres remontu obejmuje m.in. wymianę całego wyposażenia (izolacja, jezdnia, kapy chodnikowe, balustrady) oraz wzmocnienie konstrukcji przęseł celem podniesienia nośności obiektów. W związku z powyższym dnia 15 października br. wprowadzono tymczasową organizację ruchu na obu mostach. Zaistniałe utrudnienia w ruchu wynikają z wyłączenia jednego pasa ruchu na odcinku ok. 200 m drogi.
Przewidywany termin zakończenia prac: grudzień 2020 r.
 
Wartość inwestycji: 2.482.851,55  zł brutto.
Wykonawca: Detal Mosty, 32-440 Sułkowice, Biertowice 26.


PIELGRZYMKA Drukuj
poniedziałek, 14. października 2019 10:06

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34+039 w miejscowości Pielgrzymka”. Wartość zadania wyniosła 3.037.506,47 zł.
Most realizowany był w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą przebudowy była firma Przedsiębiorstwo Budowlane FILAR Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Szczecińska 15 – 16, a Projektantem przebudowanego mostu Tomasz Zając.
Prace budowlane rozpoczęto od wykonania nakazu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - rozbiórki starego mostu do dnia 30.09.2018r. Po sporządzeniu dokumentacji, uzyskaniu pozwolenia na budowę, pod koniec maja rozpoczęto budowę nowego mostu. W uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków nowy obiekt jest mostem łukowym jednoprzęsłowym, żelbetowym z okładziną kamienną z piaskowca z odtworzonymi historycznymi balustradami.

W wyniku przebudowy:

 • zwiększono nośności obiektu do 50t,
 • zwiększono szerokość jezdni do 6,50 m,
 • wykonano chodnik o szerokości 1,50m,
 • Wykonano opaskę techniczną o szerokości 1,0 m,
 • wykonano bariery ochronne o wysokości 1,10 m po obu stronach obiektu.

W dniu 09.10.2019r. decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

 

 


 


Pociągiem do Polkowic? Drukuj
poniedziałek, 07. października 2019 08:29

Sala hotelu Aqua Hotel w Polkowicach była miejscem spotkania wszystkich zainteresowanych podróżą koleją do Polkowic. Z inicjatywy i na zaproszenie Pana Tymoteusza Myrdy – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego zaprezentowano koncepcję budowy nowej linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów (Nielubia). Koncepcję tę, na zlecenie DSDiK we Wrocławiu, opracowała i przedstawiła firma Infra Centrum Doradztwa z Warszawy. Wśród zebranych, oprócz Gospodarzy Gmin regionu, obecni byli Mieszkańcy Polkowic, a także Prezes KD – Damian Stawikowski. W spotkaniu wziął udział również radny Sejmiku WD – Piotr Karwan.

500-tysięczny L-GOM stanowi drugi największy rynek pracy w województwie dolnośląskim. Nie posiada jednak infrastruktury kolejowej zapewniającej poruszanie się wewnątrz tego obszaru (w tym dojazdów do pracy), nie ma połączenia kolejowego do Polkowic, a stan istniejącej infrastruktury z punktu widzenia przewozów towarowych jest niezadowalający.

 Istotą głównych założeń projektu jest:

 • doprowadzenie połączenia kolejowego (pasażerskiego) do Polkowic;
 • zwiększenie dostępności kolei w Lubinie (co najmniej jeden nowy przystanek);
 • możliwość obsługi zakładów pracy;
 • częściowe wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej;
 • możliwość kończenia biegu pociągu w Polkowicach;
 • poprawa obsługi KGHM transportem torowym;
  przy zapewnieniu wymagań ochrony środowiska (trasa zelektryfikowana).

I choć od docelowych rozwiązań dzieli nas zapewne klika długich lat, to – odpowiadając na tytułowe pytanie - piątkowe spotkanie pokazało, że jest to możliwe. 


Chcieliby przebudować DW 371 Drukuj
piątek, 27. września 2019 14:19

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej 371 była tematem dzisiejszego spotkania władz Gminy Świebodzice z Dyrektorem Leszkiem Lochem. Podkreślano wagę współpracy wszystkich gestorów sieci, gminy oraz zarządu drogi. Burmistrz – Pan Paweł Ozga zdeklarował, że gmina opracuje projekt dokumentacji tej przebudowy i nawiąże współpracę z właścicielami sieci. Zadanie nie jest łatwe, dlatego mobilizacja wszystkich zainteresowanych jest jak najbardziej wskazana. Dyrektor DSDiK zadeklarował pomoc przy tworzeniu dokumentów przetargowych oraz konsultacje na etapie tworzenia dokumentacji.


 


O drzewach na sesji w Obornikach Śląskich Drukuj
piątek, 27. września 2019 14:03


26 września br. na zaproszenie Pani Agnieszki Zakęś, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sesji uczestniczył Dyrektor Leszek Loch. Planowane zadanie „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie" wzbudziło wiele emocji części Mieszkańców Obornik Śląskich ze względu na planowana wycinkę drzew.

Dyrektor DSDiK wyjaśnił, że nie działamy bezprawnie, projekt realizacji przedsięwzięcia jest opiniowany przez właściwe  organy i zanim przystąpimy do realizacji tej przebudowy DSDiK musi posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i decyzje. Podkreślił jednocześnie, że analizowaliśmy i analizujemy przedłożony nam projekt pod różnymi względami.  Ostatnia zmiana przepisów, która weszła w życie 13 września br.  umożliwiła nam dokonanie korekty projektu i nad tym aktualnie pracujemy. W efekcie zmniejszy się ilość drzew koniecznych do usunięcia. Wysłuchamy też wszystkich propozycji mieszkańców, jeżeli takie do nas wpłyną.

Warto podkreślić, że tego samego dnia Dyrektor spotkał się z przedstawicielem organizacji ekologicznej działającej w ochronie drzew w Obornikach Śląskich i wiele kwestii/niedomówień zostało wyjaśnionych. Dyrektor Loch podkreślił, że jesteśmy otwarci na współpracę.

 


Drogowcy w Lubaniu Drukuj
piątek, 20. września 2019 15:06

Na zaproszenie Pana Walerego Czarneckiego -  Starosty Lubańskiego,  19 września spotkali się przedstawiciele zarządców dróg powiatowych  - partnerzy porozumień, którzy przyjęli na siebie wolę utrzymania dróg wojewódzkich.  Z uwagi na kończący się trzyletni okres obowiązujących obecnie porozumień, mając  na względzie zmiany zapowiadane przez rząd oraz sytuację na runku usług drogowych, spotkanie dotyczyło głównie środków finansowych jakie zarządca dróg wojewódzkich ma do zaoferowania partnerom powiatowym, mając na względzie kontynuacje tej współpracy. Na wstępie Marszałek Województwa podziękował za dotychczasowa współpracę, dobrą współpracę, wyrażając przekonanie, że pomimo iż pieniędzy na utrzymanie nigdy za wiele, to jednak ta współpraca zostanie utrzymana.

Z ramienia zarządcy dróg wojewódzkich w spotkaniu uczestniczyli Panowie Cezary Przybylski-Marszalek Województwa, Tymoteusz Myrda –Członek Zarządu Województwa, Leszek Loch –Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, powiaty reprezentowali Starostowie Walery Czarnecki, Stanisław Chwojnicki, Daniel Koko, Stanisław Laskowski  i Dyrektorzy Zarządów Dróg Powiatowych. Wydaje się, że pomimo różnych punktów widzenia udało się wypracować consensus. Zaplanowano kolejne robocze spotkanie, aby domówić szczegóły, tak aby najpóźniej w lutym przyszłego roku móc podpisać kolejne porozumienia.

Ustalono, że DSDiK przedstawi swoim Partnerom propozycje dalszej współpracy, ale też nowe możliwości finansowania dróg wojewódzkich.


Spotkanie w Krauschwitz Drukuj
środa, 18. września 2019 07:32

W dniu 12 września 2019 r. w Krauschwitz w ramach konferencji podsumowującej odbyło się uroczyste otwarcie drogi Rothenbuger Strasse w Krauschwitz. Inwestycja została sfinansowana w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz”. Projekt powstał ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Gminy Krauschwitz Pan Rüdiger Mönch, przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji, ochotniczej straży pożarnej, Policji oraz mieszkańcy gminy Ze strony polskiej Partnera Wiodącego - Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu reprezentował Zastępca Dyrektora Pan Marek Stojak oraz przedstawiciele Działu Realizacji Inwestycji oraz Funduszy Zewnętrznych.

Po uroczystym otwarciu drogi, Burmistrz Gminy Krauschwitz przedstawił podstawowe założenia wspólnego projektu, jego cele oraz budżet. Ponadto, przypomniał historię Gminy Krauschwitz i okolic. Następnie, w imieniu Partnera Wiodącego Pan Marek Stojak zaprezentował założenia techniczne i finansowe projektu po polskiej stronie. Ponadto, przedstawione zostały pozostałe projekty powstałe w wyniku współpracy polsko - niemieckiej.

Projekt uzyskał dofinansowanie decyzją Komitetu Monitorującego PW INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 podczas posiedzenia w dniu 8 lutego 2017 r. W dniu 19 grudnia 2016 r. została podpisana umowa
o dofinansowanie projektu.

Wartość projektu wyniosła 3 000 289,44 EUR, dofinansowanie w wysokości 85%: 2 550 246,02 EUR.
Wartość projektu po polskiej stronie wyniosła 2 624 490,00 EUR, dofinansowanie: 2 230 816,50 EUR.
Po stronie niemieckiej: 375 799,44 EUR, dofinansowanie: 319 429,52 EUR.

W zakres projektu realizowanego po stronie polskiej wchodzi modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 na odcinku Strzelno - Pieńsk od km 0+000 do 11+995. Po stronie niemieckiej zmodernizowana została droga Rothenbuger Strasse w Krauschwitz o długości 0,91 km.

Celem projektu jest doprowadzenie do poprawy stanu technicznego dróg dojazdowych do istniejących przejść granicznych, a w konsekwencji zwiększenia prędkości przejazdowej podróżnych. Zostaną poprawione warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu drogowego (pieszego i kołowego). Zmodernizowane drogi zostaną wykorzystane jako jeden z elementów połączenia sieci drogowej niższego rzędu z siecią dróg TEN-t. Po stronie polskiej, za pośrednictwem drogi krajowej nr 94 do autostrady A-4, a następnie po stronie niemieckiej do autostrady nr 4. Ponadto, przy pomocy łącznika drogi krajowej nr 94 do A 18 – po stronie polskiej i docelowo do A-15 po stronie niemieckiej. Równocześnie zmodernizowana droga w Krauschwitz ułatwi dostęp do przejścia granicznego Łęknica/Bad Muskau, a w przyszłości będzie alternatywą dla nowo projektowanego przejścia granicznego Pieńsk - Deschka.

Osiągnięcie zamierzonych zmian spowoduje, że odniesione zostaną korzyści dla obszaru pogranicza polegające na:

 • poprawie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zwiększeniu mobilności transgranicznej w obszarze wsparcia,
 • stworzeniu dogodnego dojazdu dla osób zamieszkujących pas przygraniczny do miejscowości Pieńsk i Zgorzelec,
 • skrócenie czasu dojazdu z najdalej wysuniętego regionu województwa dolnośląskiego do sieci transportowej (drogowej i kolejowej) umożliwiającej swobodne planowanie podróży po województwie dolnośląskim,
 • ułatwieniu logistycznego planowania transportu dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
 • zwiększeniu mobilności osób zatrudnionych, bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu pasa przygranicznego,
 • zapewnieniu lepszych warunków podróżnych korzystających z komunikacji zbiorowej,
 • zwiększeniu szans na inkubowanie nowych inicjatyw gospodarczych.

Zobacz też: https://www.lr-online.de/lausitz/weisswasser/bessere-strasse-fuer-rettungskraefte-und-anwohner_aid-45789251

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 15.02.2019r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: