DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

KOMUNIKAT Drukuj
czwartek, 12. marca 2020 09:27

Szanowni Państwo,
z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak  i pracowników, zwracam się  z apelem o ograniczenie wizyt w obiektach Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu  do niezbędnego minimum.
Wszelkie dokumenty proszę składać przez platformę E-PUAP, drogą elektroniczną, a wszelkie pytania kierować  za pośrednictwem poczty elektronicznej.  W przypadku braku możliwości przesłania dokumentów w formie elektronicznej prosimy o składanie dokumentów bezpośrednio do Kancelarii (boczne wejście do budynku DSDiK– okienko podawcze).
Możliwy jest również kontakt telefoniczny, numery telefonów dostępne są na naszej stronie internetowej dsdik.wroc.pl w zakładce KONTAKT (https://dsdik.wroc.pl/kontakt.html).

Leszek Loch
Dyrektor
 


Przebudowa mostu w km 92+753 drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Stara Kraśnica Drukuj
wtorek, 03. marca 2020 16:17
Dnia 23.03.2020 r. o godz. 15:00 na drodze wojewódzkiej nr 328 w km 92+753 w miejscowości Stara Kraśnica, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, zgodnie z zatwierdzeniem nr 792/2018.
Wprowadzone zostanie całkowite zamknięcie drogi, przejazd na odcinku Złotoryja – Kaczorów poprowadzony będzie objazdem. Utrudnienia związane są z realizacją zadania pn.: “Przebudowa mostu w km 92+753 drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Stara Kraśnica wraz z budową chodnika do miejscowości Świerzawa”.
Obiekt będzie wyłączony z ruchu do dnia 09.07.2021 r.
Poniżej przedstawiamy proponowaną trasę objazdu oraz miejsce zamknięcia drogi.

Spotkanie grupy roboczej Drukuj
wtorek, 18. lutego 2020 08:46

14.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Krajowego w Hradec Králové odbyło się spotkanie grupy roboczej dotyczące realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Partnerów projektu: Województwa Dolnośląskiego reprezentowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, Kraju Kralowohradeckiego, Gminy Radków. W toku spotkania Partnerzy omówili bieżący stan realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem terminów zakończenia prowadzonych inwestycji drogowych oraz zrealizowanych i planowanych działań promocyjnych.

W drugiej części spotkania Partnerzy projektu wzięli udział w rozmowach dotyczących planowanej współpracy regionów. Rozmowom przewodniczyli Zastępca Hetmana Kraju Kralovohradeckiego – Pan Martin Červíček oraz Radny – Pan Pavel Hečko ze strony polskiej - Dyrektor Dolnośląskiej służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Pan Leszek Loch.


Konferencja zamykająca projekt Drukuj
wtorek, 21. stycznia 2020 11:51

W Bogatyni, dnia 17 stycznia 2020 r., odbyła się konferencja zamykająca i promująca projekt pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr.Kahlbaum-Allee w Görlitz”. Projekt realizowany w polsko-niemieckiej współpracy, został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Współpraca polsko-niemiecka rozpoczęła się od listu intencyjnego w sprawie wspólnego przygotowania projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020. List został podpisany przez Leszka Locha Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Siegfrieda Deinge Burmistrzem Miasta Görlitz, w Görlitz  9 listopada 2015 r. Partnerem Wiodącym projektu zostało Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Natomiast Partnerem Projektu Miasto Görlitz.

Projekt uzyskał dofinansowanie decyzją Komitetu Monitorującego PW INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 podczas posiedzenia w dniach 5 i 6 lipca 2016 r. W dniu 19 grudnia 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Całkowita wartość projektu wyniosła 6 206 416,89 €, z czego dofinansowanie wyniosło 5 275 454,33 €. Wartość projektu po polskiej stronie wyniosła 5 815 219,00 €, w tym dofinansowanie 4 942 936,15 €. Wartość projektu po stronie niemieckiej wyniosła
391 197,89 €, natomiast dofinansowanie 332 518,18 €.

Zasadniczy cel projektu został określony jako poprawa dostępności transportowej oraz jakości i standardów transportu drogowego dla polepszenia transgranicznej mobilności i przepustowości przejść granicznych. W wymiarze przestrzennym – usprawnienie funkcjonalności istniejącej sieci drogowej przez zapewnienie trwałej, sprawnej i spójnej infrastruktury w otoczeniu głównych międzynarodowych ciągów komunikacyjnych i miast w pasie przygranicznym.

Realizacja po stronie polskiej objęła m.in.: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez frezowanie warstw bitumicznych i ułożenie nowych warstw; przebudowę zatok autobusowych i istniejących przepustów drogowych; przebudowę mostów; przebudowę lub budowę nowej kanalizacji deszczowej; rekonstrukcję rowów przy powierzchniowym odwodnieniu; bariery energochłonne oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w dniach 13 i 19 grudnia 2019 r. W wyniku realizacji projektu zmodernizowano/przebudowano drogi wojewódzkie (po stronie Polskiej) o długości 16,86 km, natomiast po stronie niemieckiej, długość zmodernizowanych/przebudowanych dróg landowych wyniosła 0,36 km.


UWAGA Pociąg! Drukuj
czwartek, 09. stycznia 2020 15:48

Szanowni Państwo

W związku z zakończoną próbną eksploatacją samoczynnych urządzeń przejazdowych, od dnia 11 stycznia 2020 r. pociągi kursujące na odcinku Dzierżoniów Śląski - Bielawa Zachodnia przyśpieszą do pełnej prędkości rozkładowej tj. do 80 km/h.  Dotyczy to przejazdów :

 1. km 0,912 - ul. Włókniarzy
 2. km 2,507 - ul. Rolna
 3. km 2,690 -  ul. Ceglana

Od poniedziałku 13 stycznia 2020 r. pociągi przyspieszą również na przejeździe przy ul. B. Getta.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu APELUJE O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI  !!!


Sędziszowa Drukuj
środa, 11. grudnia 2019 10:20

W dniu 11.12.2019 został oddany do użytkowania most w km 89+497 drogi wojewódzkiej nr 328.
Obiekt przeszedł gruntowną przebudowę. Dzięki przebudowie, polegającej na wykonaniu płyty odciążającej uzyskano klasę nośności „A” wg PN-85/S-10030, poszerzono również jezdnie i wykonano chodnik. Wykonano nowe mury oporowe obłożone okładziną kamienną oraz prace oczyszczenia i zabezpieczenia powierzchni istniejącego mostu wykonanego z piaskowca.
Roboty projektowe i budowlane wyniosły w sumie 1 955 077,33 zł. Wykonawcą przebudowy był Zakład Inżynierii Lądowo-Wodnej „JAZ” z Kunic, natomiast projekt wykonała firma Mostoland z Siemianowic Śląskich. Obiekt podczas prac projektowych oraz przebudowy był pod nadzorem Konserwatora Zabytków.

 


Pieńsk -Deschka -prace planistyczne związane z budową mostu Drukuj
wtorek, 03. grudnia 2019 13:14

Zakończono prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk-Deschka. Umowa z dnia 21.11.2000 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec obejmowała budowę mostów granicznych, których powstanie miało ułatwić ruch drogowy między naszymi państwami. Wyżej wymieniona umowa przewidywała budowę sześciu mostów (po 3 mosty każda strona), wśród nich znajduje się obiekt mostowy na Nysie Łużyckiej, pomiędzy Pieńskiem i Deschka, za budowę którego odpowiedzialna jest strona polska. Planowana inwestycja zlokalizowana jest  w powiecie zgorzeleckim, gminie Pieńsk, a po stronie niemieckiej - w kraju związkowym Saksonia w okręgu administracyjnym Drezno, powiat Görlitz, gmina Neißeaue. Prace projektowe obejmowały  wykonanie mostu granicznego wraz z dojazdami: połączenie dróg: wojewódzkiej nr 351 i krajowej S127 zlokalizowanej na terenie Niemiec. Prace rozpoczęto w dniu 11.12.2017 r.

29 listopada 2019 Dyrektor Leszek Loch przekazał uroczyście komplet dokumentacji stronie niemieckiej, której przewodniczył Pan Lutz Günther - Wicedyrektor, Specjalista z zakresu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020,   reprezentujący Krajowy Urząd ds. Budowy Dróg i Ruchu Drogowego /Landesamt für Strassenbau und Verkehr Oddział Bautzen / Niederlassung Bautzen – partnerowi tego projektu. Autorem dokumentacji po stronie polskiej jest Biuro Projektów i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o. o. (ANSEE CONSULTING Michał Jaśkiewicz – podwykonawca w zakresie ochrony środowiska), a po stronie niemieckiej SWECO GmbH; PLAN T - PLANUNGSGRUPPE LANDSCHAFT UND UMWELT oraz BRENNER BERNARD INGENIEURE GmbH.

Protokół przekazania dokumentacji Pieńsk-Deschka


Uwaga pociąg! Drukuj
wtorek, 19. listopada 2019 10:21

  UWAGA POCIĄG!

Informujemy, że w dniach od 18 do 22 listopada br. w godzinach od 800 do godziny 1400  na linii kolejowej Dzierżoniów - Bielawa będą się pojawiać pociągi  techniczne. W miejscach niebezpiecznych pociągi będą zwalniać.

Przejazdy wyposażone w samoczynną sygnalizację na razie są nieczynne! 

Pieszych i kierowców prosimy  o zachowanie szczególnej ostrożności.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem,
mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak  i pracowników, zwracam się
z apelem o ograniczenie wizyt w obiektach Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu  do niezbędnego minimum.

Wszelkie dokumenty proszę składać przez platformę E-PUAP, drogą elektroniczną, a wszelkie pytania kierować  za pośrednictwem poczty elektronicznej.  W przypadku braku możliwości przesłania dokumentów w formie elektronicznej prosimy o składanie dokumentów bezpośrednio do Kancelarii
(boczne wejście do budynku DSDiK– okienko podawcze).
Możliwy jest również kontakt telefoniczny, numery telefonów dostępne są na naszej stronie internetowej dsdik.wroc.pl w zakładce Kontakt

Jednocześnie rekomenduję bieżące śledzenie strony Głównego Inspektora Sanitarnego > GIS.gov.pl i stosowanie się do zaleceń tam zawartych.

Dyrektor
Leszek Loch


Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl lub telefonicznie (
71) 391 72 14.

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: