DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Aktualności

10 lat kolei Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa (Harrachov). Drukuj
środa, 01. lipca 2020 14:22

3 lipca 2020 minie 10 lat od przejazdu pierwszego pociągu pasażerskiego po przejętej i zrewitalizowanej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego linii kolejowej nr 311 (odcinek Szklarska Poręba Górna — Granica Państwa (Harrachov).
2 lipca 2010, po wielu dekadach przerwy, nastąpiło uroczyste otwarcie linii po remoncie, a dzień później ruszyły planowe pociągi. Bezpośrednie połączenia ze Szklarskiej Poręby do Liberca uruchomiono w grudniu 2015 r. dzięki czemu dwa duże ośrodki sportów zimowych zostały skomunikowane.

Pandemia koronawirusa COVID-19 ponownie wyłączyła tę linię na 3 miesiące, ale od dzisiaj – ku uciesze podróżnych — pociągi kursujące pomiędzy Republiką Czeską a Polską ponownie wróciły na trasę.

Przystanek Szklarska Poręba Jakuszyce, 5 lipca 2010 roku. Fot. T. Maciejewski

 


Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - rozpoczęcie robót Drukuj
poniedziałek, 29. czerwca 2020 08:19

Informujemy, że w lipcu 2020r Wykonawca Robót - konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. - Lider oraz MIRBUD S.A. - Partner, działając na podstawie umowy nr NI.2720.99.2019 z dn. 13.05.2020r. zawartej z Inwestorem, tj. Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, przystąpi do wykonywania robót związanych z realizacją Kontraktu pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98”. W początkowym okresie będą to prace przygotowawcze związane m.in. z wycinkami drzew i wytyczeniem geodezyjnym obiektu budowlanego w terenie. Planowany termin zakończenia prac na Kontrakcie to listopad 2022r.
 


Przejęliśmy następną linię kolejową! Drukuj
piątek, 26. czerwca 2020 07:44

W imieniu Województwa Dolnośląskiego dyrektor DSDiK Leszek Loch podpisał dziś akt notarialny dotyczący przejęcia linii nr 327 ze Ścinawki Średniej do Radkowa. Jest to odcinek o długości ok. 9 km. Ze względu na bliskość Parku Narodowego Gór Stołowych jest to bardzo atrakcyjna turystycznie trasa, która przysłuży się także mieszkańcom tego regionu, dojeżdżającym do pracy i szkoły. Bardzo się cieszę, że dolnośląska kolej tak prężnie się rozwija, a kolejowa mapa Dolnego Śląska cały czas się rozszerza!
#KolejNaKolej
Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego Patryk Wild Radny Sejmiku Dolny Śląsk PKP S.A. Dolnośląska Służba Dróg I Kolei Radków - Kraina Gór Stołowych

Źródło-https://www.facebook.com/TymoteuszMyrdaPolityk/


Obwodnica Strzegomia Drukuj
poniedziałek, 22. czerwca 2020 14:09

O planach i możliwościach  budowy obwodnicy Strzegomia rozmawiali dzisiaj z Burmistrzem Strzegomia Zbigniewem Suchytą - Marszałek Tymoteusz Myrda i Dyrektor DSDiK Leszek Loch. Współpraca obejmuje udział finansowy samorządu województwa i gminy w wysokości 50/50%  w opracowaniu niezbędnej dokumentacji z wymaganymi uzgodnieniami i decyzją zrid. W tej sprawie strony zawrą stosowne porozumienie, a opracowanie dokumentacji zaplanowano wstępnie  na lata 2021-2023.

Budowa obwodnicy jest zadaniem bardzo wyczekiwanym głównie przez mieszkańców gminy Strzegom, z uwagi na uciążliwości jakich doświadczają  w związku z funkcjonowaniem na ich terenie 21 kopalni kruszywa. Strzegom jest zagłębiem granitu, kruszywa tu wydobywane wywożone są  transportem samochodowym  co powoduje wzmożoną degradacją dróg, obniża bezpieczeństwo drogowe i powoduje powstanie konfliktów, głównie społecznych.

Wizja  w terenie pokazała, jak ważną i aktualną sprawą jest podjęcie tego tematu niezwłocznie. Dlatego też ustalono, że strony przygotują niezbędne dokumenty, umożliwiające podjęcie stosownych uchwał i wpisanie zadania do WPF.


 


Dzień wolny Drukuj
środa, 10. czerwca 2020 07:12

Na podstawie Zarządzenia nr 1/2020 Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu  z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku, dzień 12 czerwca jest dniem wolnym od pracy.


Wywiad w TVP3 Drukuj
poniedziałek, 08. czerwca 2020 10:44

zobacz na: https://youtu.be/sJEtCBFHEJs

źródło: https://wroclaw.tvp.pl/34020991/magazyn-dolnoslaski

 


KOMUNIKAT - objazd Lwówka Drukuj
wtorek, 02. czerwca 2020 08:55

Komunikat

W związku z pogarszającym się stanem technicznym obiektu mostowego na drodze wojewódzkiej nr 364 (kilometraż 17+748) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu w trybie awaryjnym wprowadza ograniczenie tonażowe do 3,5 ton, obowiązujące od 2 czerwca 2020 r. Powyższe ograniczenie będzie obowiązywało do czasu wybudowania mostu tymczasowego, który będzie zlokalizowany w bezpośrednim w sąsiedztwie istniejącej przeprawy, umożliwiając ruch dwukierunkowy pojazdów o ciężarze do 40 t.
Jednocześnie informujemy, iż DSDiK zleciła wykonanie mostu objazdowego (tymczasowego) i związane z tym prace projektowe są już na ukończeniu. Inwestycja prowadzona jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, więc niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń będziemy mogli przejść do realizacji (likwidacji objazdu przez m. Bolesławiec, Chojnów).
Objazd dla samochodów powyżej 3,5 t.


OGŁOSZENIE Drukuj
piątek, 22. maja 2020 09:54

OGŁOSZENIE
Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i interesantów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbyć się w miejscach do tego wyznaczonych przy ograniczonej liczbie interesantów. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku i zapewnia wyłączną strefę obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878). Jednocześnie uprzejmie proszę, o zachowanie nakazanego dystansu fizycznego i postępowanie zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi właściwych służb sanitarno-epidemiologicznych.

Dyrektor   
Leszek Loch

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE  Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Szanowni Państwo,

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i interesantów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbyć się w miejscach do tego wyznaczonych przy ograniczonej liczbie interesantów. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku i zapewnia wyłączną strefę obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878). Jednocześnie uprzejmie proszę, o zachowanie nakazanego dystansu fizycznego i postępowanie zgodnie
z wytycznymi przeciwepidemicznymi właściwych służb sanitarno-epidemiologicznych.
 

Dyrektor
Leszek Loch
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl lub telefonicznie (
71) 391 72 14.

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: