Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich. CPV 71313000-5. Drukuj Email
z dnia: 2015-08-28
Nazwa zadania Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich. CPV 71313000-5.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.147.2015.AK
Termin składania ofert 2015-09-04 Przed Terminem


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 11+280 w miejscowości Iwiny. CPV 45200000-9. Drukuj Email
z dnia: 2015-08-24
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 11+280 w miejscowości Iwiny. CPV 45200000-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.57.2015
Termin składania ofert 2015-09-09 10:00 Przed Terminem


Przebudowa mostu przez rz. Kaczawę w ciągu DW nr 328 w km 73+891 w m. Złotoryja wraz z rozbudową DW nr 328 na dojazdach oraz opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45000000-7; 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2015-08-21
Nazwa zadania Przebudowa mostu przez rz. Kaczawę w ciągu DW nr 328 w km 73+891 w m. Złotoryja wraz z rozbudową DW nr 328 na dojazdach oraz opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45000000-7; 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.65.2015.AK
Termin składania ofert 2015-09-07 10:00 Przed Terminem


Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 328 i nr 331 w Chocianowie.CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-08-21
Nazwa zadania Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 328 i nr 331 w Chocianowie. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.52.2015.AK
Termin składania ofert 2015-09-07 10:00 Przed Terminem


Pomiar zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego. CPV 90715000-2 Drukuj Email
z dnia: 2015-08-19
Nazwa zadania Pomiar zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.172.2015
Termin składania ofert 2015-08-28 Przed Terminem


Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 374 w m. Strzegom ul. Legnicka w km 15+883 ÷ 16+450 (567 mb) Drukuj Email
z dnia: 2015-08-17
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 374 w m. Strzegom ul. Legnicka w km 15+883 - 16+450 (567 mb); CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.62.2015.AK
Termin składania ofert 2015-09-02 11:30 Przed Terminem


Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 381 w m. Ludwikowice Kłodzkie w km 28+400 ÷ 29+100 (700 mb) Drukuj Email
z dnia: 2015-08-17
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 381 w m. Ludwikowice Kłodzkie w km 28+400 - 29+100 (700 mb); CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.63.2015.AK
Termin składania ofert 2015-09-02 10:30 Przed Terminem


Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 385 w km 31+620 ÷ 34+720 (nawierzchnia SLURRY SEAL) Drukuj Email
z dnia: 2015-08-12
Nazwa zadania Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 385 w km 31+620 ÷ 34+720 (nawierzchnia SLURRY SEAL); CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.64.2015.AK
Termin składania ofert 2015-08-27 10:30 Po Terminie


Wymiana pojedynczych szyn typu S49 na linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa. CPV 45234100-7, 45234116-2. Drukuj Email
z dnia: 2015-08-07
Nazwa zadania Wymiana pojedynczych szyn typu S49 na linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa. CPV 45234100-7, 45234116-2.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.148.2015.AK
Termin składania ofert 2015-08-14 Po Terminie


Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 – 36+888 na odcinku Luboszyce - Ciechanów” w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów-Góra wraz z obwodnicą Góry. CPV 71322000-1 Drukuj Email
z dnia: 2015-08-04
Nazwa zadania Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 – 36+888 na odcinku Luboszyce - Ciechanów” w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów-Góra wraz z obwodnicą Góry. CPV 71322000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.54.2015
Termin składania ofert 2015-08-17 10:00 Po Terminie


Dostawa siatki przeciwśnieżnej na potrzeby DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 3 zadania. CPV 19520000- Drukuj Email
z dnia: 2015-08-03
Nazwa zadania Dostawa siatki przeciwśnieżnej na potrzeby DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 3 zadania. CPV 19520000-
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.58.2015
Termin składania ofert 2015-08-18 10:00 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna. CPV 45200000-9. Drukuj Email
z dnia: 2015-07-31
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna. CPV 45200000-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.50.2015.AK
Termin składania ofert 2015-08-19 10:00 Po Terminie


Organizacja 3-dniowej wycieczki do Drezna i okolic dla 116 pracowników oraz byłych pracowników DSDiK we Wrocławiu w dniach 4-6 września 2015 r. Drukuj Email
z dnia: 2015-07-29
Nazwa zadania Organizacja 3-dniowej wycieczki do Drezna i okolic dla 116 pracowników oraz byłych pracowników DSDiK we Wrocławiu w dniach 4-6 września 2015 r.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.176.2015
Termin składania ofert 2015-08-05 Po Terminie


Dostawa kołków drewnianych (pali i zastrzałów) do poszczególnych Oddziałów Drogowych na terenie działania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania. CPV 03419100-1 Drukuj Email
z dnia: 2015-07-29
Nazwa zadania Dostawa kołków drewnianych (pali i zastrzałów) do poszczególnych Oddziałów Drogowych na terenie działania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania. CPV 03419100-1
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2721.158.2015
Termin składania ofert 2015-08-07 Po Terminie


Oznakowanie znakami zmiennej treści D-6 (animowana postać w trzech fazach ruchu) trzech przejść dla pieszych: w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Syców przy skrzyżowaniu ul. Kaliskiej z ul. Szenwalda; w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Strzegom przy al. Wojska Polskiego w km 17+090 (przejście z azylem pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Leśną i z ul. Rzeźniczą); w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków przy ul. Konstytucji 3 Maja w km 12+170 przy wejściu do Gminnego Przedszkola Publicznego. CPV 34922100-7. Drukuj Email
z dnia: 2015-07-27
Nazwa zadania Oznakowanie znakami zmiennej treści D-6 (animowana postać w trzech fazach ruchu) trzech przejść dla pieszych: w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Syców przy skrzyżowaniu ul. Kaliskiej z ul. Szenwalda; w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Strzegom przy al. Wojska Polskiego w km 17+090 (przejście z azylem pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Leśną i z ul. Rzeźniczą); w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków przy ul. Konstytucji 3 Maja w km 12+170 przy wejściu do Gminnego Przedszkola Publicznego. CPV 34922100-7.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.51.2015.AK
Termin składania ofert 2015-08-05 10:30 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Ostatnio ogłoszone Przetargi :