UE
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
PRZETARGI

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 w km od 110+550 do skrzyżowania z DK 30 w km 111+534. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-16
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 w km od 110+550 do skrzyżowania z DK 30 w km 111+534. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.153.2014.AK
Termin składania ofert 2014-10-01 10:30 Przed Terminem


Nasadzenia drzew wraz z zakupem i dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 324, 338, 340, 342, 346, 378, 395. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-16
Nazwa zadania Nasadzenia drzew wraz z zakupem i dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 324, 338, 340, 342, 346, 378, 395.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.148.2014
Termin składania ofert 2014-09-24 11:00 Przed Terminem


Zarządzanie infrastrukturą kolejową z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: Zarządzanie infrastrukturą kolejową, którą stanowi linia kolejowa nr 311 odcinek Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. Zadanie nr 2: Zarządzanie infrastrukturą kolejową, która stanowi linia kolejowa nr 326 odcinek Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903 CPV 71311230-2 Drukuj Email
z dnia: 2014-09-16
Nazwa zadania Zarządzanie infrastrukturą kolejową z podziałem na dwa zadania:
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.147.2014
Termin składania ofert 2014-09-24 10:00 Przed Terminem


Naprawa chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 347, 348, 370 – odcinkami. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-16
Nazwa zadania Naprawa chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 347, 348, 370 – odcinkami.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.201.2014
Termin składania ofert 2014-09-19 Przed Terminem


Dostawa wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - słupków U-1a i elementów odstraszających dziką zwierzynę (wilczych oczu) na drodze wojewódzkiej nr 342 na odcinkach od km 12+350 do km 13+550 oraz od km 16+950 do km 17+700. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-15
Nazwa zadania Dostawa wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - słupków U-1a i elementów odstraszających dziką zwierzynę (wilczych oczu) na drodze wojewódzkiej nr 342 na odcinkach od km 12+350 do km 13+550 oraz od km 16+950 do km 17+700.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.151.2014
Termin składania ofert 2014-09-23 09:00 Przed Terminem


Remont barier ochronnych stalowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-11
Nazwa zadania Remont barier ochronnych stalowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324. CPV 45233142-6.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.179.2014
Termin składania ofert 2014-09-19 Przed Terminem


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 365 Stara Kraśnica-Jurczyce km 20+260 –21+160 (długość 0.900km).CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-09-10
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 365 Stara Kraśnica-Jurczyce km 20+260 –21+160 (długość 0.900km).CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.154.2014
Termin składania ofert 2014-09-25 10:00 Przed Terminem


Remont drogi wojewódzkiej nr 339 na odcinku: od km 5+240 do km 6+425 dł. odcinka 1,185 km m. Kliszkowice. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-10
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 339 na odcinku: od km 5+240 do km 6+425 dł. odcinka 1,185 km m. Kliszkowice. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.155.2014
Termin składania ofert 2014-09-29 10:00 Przed Terminem


Usunięcie skutków wypadku na linii 326 z dnia 16 czerwca 2014 r. w st. Trzebnica Drukuj Email
z dnia: 2014-09-10
Nazwa zadania Usunięcie skutków wypadku na linii 326 z dnia 16 czerwca 2014 r. w st. Trzebnica
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2721.174.2014
Termin składania ofert 2014-09-15 Po Terminie


Naprawa barier energochłonnych w ciągu dróg wojewódzkich nr 328, 368, 365 i 367. CPV 45.23.32.92-2. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-08
Nazwa zadania Naprawa barier energochłonnych w ciągu dróg wojewódzkich nr 328, 368, 365 i 367. CPV 45.23.32.92-2.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.191.2014
Termin składania ofert 2014-09-18 Przed Terminem


Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania. CPV 77211400-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-09-04
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania. CPV 77211400-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.149.2014
Termin składania ofert 2014-09-15 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 długości 630 m na odcinku od km 23+160 do km 23+790 w m. Żmigród. CPV 45.20.00.00-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-08-28
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 długości 630 m na odcinku od km 23+160 do km 23+790 w m. Żmigród. CPV 45.20.00.00-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.145.2014
Termin składania ofert 2014-09-16 10:00 Przed Terminem


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w km 45+450 - 46+400 (950 m) m. Nowy Dwór - węzeł Syców Zachodni. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-08-28
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w km 45+450 - 46+400 (950 m) m. Nowy Dwór - węzeł Syców Zachodni. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.146.2014
Termin składania ofert 2014-09-17 10:00 Przed Terminem


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 w km 24+100 - 25+050 oraz drogi wojewódzkiej nr 448 m. Czarnogoździce w km 2+500 - 3+160. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-08-28
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 w km 24+100 - 25+050 oraz drogi wojewódzkiej nr 448 m. Czarnogoździce w km 2+500 - 3+160. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.144.2014
Termin składania ofert 2014-09-15 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku od km 34+780 do km 35+677 dł. odcinka 897 mb (od skrzyżowania Borówek do nawierzchni z kostki granitowej początek miejscowości Skokowa). Drukuj Email
z dnia: 2014-08-29
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku od km 34+780 do km 35+677 dł. odcinka 897 mb (od skrzyżowania Borówek do nawierzchni z kostki granitowej początek miejscowości Skokowa).
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.150.2014
Termin składania ofert 2014-09-17 10:00 Przed Terminem

Starsze Przetargi :

Ostatnio ogłoszone Przetargi :