UE
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
PRZETARGI

Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych DSDiK we Wrocławiu ul. Krakowska 28 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-17
Nazwa zadania Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych DSDiK we Wrocławiu ul. Krakowska 28
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.167.2014
Termin składania ofert 2014-07-22 Przed Terminem


Usunięcie wad na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego, po okresie gwarancji. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-17
Nazwa zadania Usunięcie wad na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego, po okresie gwarancji.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.160.2014
Termin składania ofert 2014-07-24 Przed Terminem


Oznakowanie znakami zmiennej treści czterech przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich nr 324 w m. Góra przy ul. Jagiellonów, nr 384 w m. Łagiewniki przy ul. Jedności Narodowej, nr 382 w m. Piława Dolna przy szkole podstawowej, nr 374 w m. Strzegom przy al. Wojska Polskiego. CPV 34.92.21.00-7. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-16
Nazwa zadania Oznakowanie znakami zmiennej treści czterech przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.107.2014
Termin składania ofert 2014-07-24 10:00 Przed Terminem


Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągu dróg wojewódzkich nr 292 k. Żukowic, nr 328 w Przemkowie, 328 w Jakubowie Lubińskim CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-14
Nazwa zadania Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągu dróg wojewódzkich
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy Iz.2720.106.2014
Termin składania ofert 2014-07-31 10:00 Przed Terminem


Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem skarp zbocza masywu Boguszy wraz z opracowaniem zamiennego projektu zagospodarowania terenu dla „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – etap III.” Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. CPV 45.00.00.00-7 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-11
Nazwa zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem skarp zbocza masywu Boguszy wraz z opracowaniem zamiennego projektu zagospodarowania terenu dla „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – etap III.”
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.115.2014
Termin składania ofert 2014-07-30 09:00 Przed Terminem


Naprawa elementów kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich 366 m. Piechowice, 367 m. Mysłakowice, 328 m. Marciszów. CPV 45232410-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-11
Nazwa zadania Naprawa elementów kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich 366 m. Piechowice, 367 m. Mysłakowice, 328 m. Marciszów. CPV 45232410-9.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.158.2014.AK
Termin składania ofert 2014-07-17 Po Terminie


Remont muru oporowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w km 97+550 w m. Pławna Dolna wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-10
Nazwa zadania Remont muru oporowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297w km 97+550 w m. Pławna Dolna
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.109.2014
Termin składania ofert 2014-07-30 10:00 Przed Terminem


Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w km 45+821 w m. Kazanów CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-10
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w km 45+821 w m. Kazanów CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.110.2014
Termin składania ofert 2014-07-29 10:00 Przed Terminem


Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych DSDiK we Wrocławiu ul. Krakowska 28 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-08
Nazwa zadania Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych DSDiK we Wrocławiu ul. Krakowska 28
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.156.2014
Termin składania ofert 2014-07-14 Po Terminie


Demontaż barier zakopiańskich oraz energochłonnych wraz z montażem nowych barier energochłonnych przy drogach wojewódzkich Nr 381, 385, 387, 388, 389, 390 i 392. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-08
Nazwa zadania Demontaż barier zakopiańskich oraz energochłonnych wraz z montażem nowych barier energochłonnych przy drogach wojewódzkich Nr 381, 385, 387, 388, 389, 390 i 392. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.98.2014.AK
Termin składania ofert 2014-07-23 10:00 Przed Terminem


Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-07
Nazwa zadania Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.159.2014
Termin składania ofert 2014-07-11 Po Terminie


Nasadzenia drzew i krzewów z dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 392. CPV 77.21.16.00-8. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-08
Nazwa zadania Nasadzenia drzew i krzewów z dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 392. CPV 77.21.16.00-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.100.2014
Termin składania ofert 2014-08-07 10:00 Przed Terminem


Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+000 – 90+000 dł. 16 km” w ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska w tym: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg wojewódzkich w obszarze korytarza drogi przedsudeckiej” Drukuj Email
z dnia: 2014-07-06
Nazwa zadania Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+000 – 90+000 dł. 16 km” w ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska w tym: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg wojewódzkich w obszarze korytarza drogi przedsudeckiej” CPV 71322000-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.99.2014
Termin składania ofert 2014-07-18 09:00 Po Terminie


Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-04
Nazwa zadania Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.101.2014.AK
Termin składania ofert 2014-07-21 11:00 Po Terminie


Wykonanie Dokumentacji, uzyskanie decyzji RDOŚ oraz pozwolenia na budowę i nadzór nad odtworzeniem siedliska typu 3150 (leżącego na obszarze Natura 2000) w okolicy Strachocina we Wrocławiu jako jednego z działań kompensacyjnych związanych z oddziaływaniem projektu „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej na 455 wraz z ich węzłami” na obszar PLH 020017 „Grądy w Dolinie Odry”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Drukuj Email
z dnia: 2014-06-29
Nazwa zadania Wykonanie Dokumentacji, uzyskanie decyzji RDOŚ oraz pozwolenia na budowę i nadzór nad odtworzeniem siedliska typu 3150 (leżącego na obszarze Natura 2000) w okolicy Strachocina we Wrocławiu jako jednego z działań kompensacyjnych związanych z oddziaływaniem projektu „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej na 455 wraz z ich węzłami” na obszar PLH 020017 „Grądy w Dolinie Odry”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.146.2014
Termin składania ofert 2014-07-04 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Ostatnio ogłoszone Przetargi :