UE
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
PRZETARGI

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w km 45+450 - 46+400 (950 m) m. Nowy Dwór - węzeł Syców Zachodni. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-08-29
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w km 45+450 - 46+400 (950 m) m. Nowy Dwór - węzeł Syców Zachodni. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.146.2014
Termin składania ofert 2014-09-15 11:00 Przed Terminem


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 długości 630 m na odcinku od km 23+160 do km 23+790 w m. Żmigród. CPV 45.20.00.00-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-08-29
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 339 długości 630 m na odcinku od km 23+160 do km 23+790 w m. Żmigród. CPV 45.20.00.00-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.145.2014
Termin składania ofert 2014-09-16 10:00 Przed Terminem


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 w km 24+100 - 25+050 oraz drogi wojewódzkiej nr 448 m. Czarnogoździce w km 2+500 - 3+160. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-08-29
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 w km 24+100 - 25+050 oraz drogi wojewódzkiej nr 448 m. Czarnogoździce w km 2+500 - 3+160. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.144.2014
Termin składania ofert 2014-09-15 10:00 Przed Terminem


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku od km 34+780 do km 35+677 dł. odcinka 897 mb (od skrzyżowania Borówek do nawierzchni z kostki granitowej początek miejscowości Skokowa). Drukuj Email
z dnia: 2014-08-29
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 na odcinku od km 34+780 do km 35+677 dł. odcinka 897 mb (od skrzyżowania Borówek do nawierzchni z kostki granitowej początek miejscowości Skokowa).
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.150.2014
Termin składania ofert 2014-09-15 10:00 Przed Terminem


Usunięcie odpadów i wykonanie robót budowlanych celem zakończenia realizacji obiektu, którego budowa została przerwana w 2013 r. Nazwa zadania: Budowa czteropasmowej drogi łączącej wschodni koniec ulicy Koreańskiej z czteropasmową obwodnicą Tyńca oraz budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Koreańskiej w podziale na zadania Drukuj Email
z dnia: 2014-08-26
Nazwa zadania Usunięcie odpadów i wykonanie robót budowlanych celem zakończenia realizacji obiektu, którego budowa została przerwana w 2013 r. Nazwa zadania: Budowa czteropasmowej drogi łączącej wschodni koniec ulicy Koreańskiej z czteropasmową obwodnicą Tyńca oraz budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Koreańskiej w podziale na zadania
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.140.2014
Termin składania ofert 2014-09-10 10:00 Przed Terminem


Remont uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku od km 76+892 do km 77+552, w miejscowości Jerzmanice Zdrój wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45200000-9, 71300000-1. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-21
Nazwa zadania Remont uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku od km 76+892 do km 77+552, w miejscowości Jerzmanice Zdrój wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45200000-9, 71300000-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.132.2014.AK
Termin składania ofert 2014-09-05 11:00 Przed Terminem


Remont uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej Nr 364 w km 16+300 w miejscowości Lwówek Śląski wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-9 ; 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2014-08-21
Nazwa zadania Remont uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej Nr 364 w km 16+300 w miejscowości Lwówek Śląski wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-9 ; 71300000-1
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.133.2014.AK
Termin składania ofert 2014-09-05 10:30 Przed Terminem


Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonach 2014/2015, 2015/2016 w podziale na zadania. CPV 90620000-9, 90630000-2. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-20
Nazwa zadania Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonach 2014/2015, 2015/2016 w podziale na zadania. CPV 90620000-9, 90630000-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.127.2014.AK
Termin składania ofert 2014-09-30 10:30 Przed Terminem


Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatów: zgorzeleckiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego i lwóweckiego w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016 w podziale na zadania. CPV 14211000-3. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-20
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatów: zgorzeleckiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego i lwóweckiego w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016 w podziale na zadania. CPV 14211000-3.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.131.2014.AK
Termin składania ofert 2014-09-30 09:30 Przed Terminem


Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatów: zgorzeleckiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego i jeleniogórskiego w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016. CPV 14410000-8. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-20
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatów: zgorzeleckiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego i jeleniogórskiego w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016. CPV 14410000-8.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.130.2014.AK
Termin składania ofert 2014-09-30 12:30 Przed Terminem


Likwidacja przełomu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 km 16+950 ÷ 17+050. CPV 45233142-8. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-19
Nazwa zadania Likwidacja przełomu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 km 16+950 ÷ 17+050. CPV 45233142-8.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.139.2014
Termin składania ofert 2014-09-09 10:00 Przed Terminem


Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) pn. Budowa chodnika w miejscowości Jodłownik droga wojewódzka nr 384. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-19
Nazwa zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) pn. Budowa chodnika w miejscowości Jodłownik droga wojewódzka nr 384. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.184.2014
Termin składania ofert 2014-08-26 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 m. Góra ul. Podwale km 22+470-23+031 (długość 0,561km). Drukuj Email
z dnia: 2014-08-12
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 m. Góra ul. Podwale km 22+470-23+031 (długość 0,561km).
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.142.2014
Termin składania ofert 2014-08-29 10:00 Po Terminie


Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych : 2014/2015, 2015/2016 na terenie powiatów wałbrzyskiego, świdnickiego i części powiatu kłodzkiego z bazy zud w Oddziale Drogowym w Olszyńcu z podziałem na zadania. CPV – 90620000-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-12
Nazwa zadania Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych : 2014/2015, 2015/2016 na terenie powiatów wałbrzyskiego, świdnickiego i części powiatu kłodzkiego z bazy zud w Oddziale Drogowym w Olszyńcu z podziałem na zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.124.2014.AK
Termin składania ofert 2014-09-23 11:30 Przed Terminem


Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych : 2014/2015, 2015/2016 - na terenie powiatu kłodzkiego z bazy zud w Oddziale Drogowym w Ścinawce Średniej z podziałem na zadania. CPV – 90620000-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-12
Nazwa zadania Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych : 2014/2015, 2015/2016 - na terenie powiatu kłodzkiego z bazy zud w Oddziale Drogowym w Ścinawce Średniej z podziałem na zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.125.2014.AK
Termin składania ofert 2014-09-23 10:30 Przed Terminem

Starsze Przetargi :

Ostatnio ogłoszone Przetargi :