UE
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
PRZETARGI

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla południowego odcinka drogi dojazdowej do mostu w Brzegu Dolnym dla zadania: Skomunikowanie mostu na Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340. CPV 71313000-5 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-02
Nazwa zadania Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla południowego odcinka drogi dojazdowej do mostu w Brzegu Dolnym dla zadania: Skomunikowanie mostu na Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340. CPV 71313000-5
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.64.2015
Termin składania ofert 2015-03-09 Przed Terminem


Nasadzenia drzew wraz z zakupem i dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 338, 340, 341, 342, 346, 378, 385, 395, 396, 451, 455. Drukuj Email
z dnia: 2015-03-01
Nazwa zadania Nasadzenia drzew wraz z zakupem i dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 338, 340, 341, 342, 346, 378, 385, 395, 396, 451, 455.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.54.2015
Termin składania ofert 2015-03-06 Przed Terminem


Organizacja konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381-Etap III”. CPV 79952000-2. Drukuj Email
z dnia: 2015-02-26
Nazwa zadania Organizacja konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381-Etap III”. CPV 79952000-2.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.63.2015
Termin składania ofert 2015-03-03 Po Terminie


Sprzedaż drewna Drukuj Email
z dnia: 2015-02-20
Nazwa zadania Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. - zadanie 3
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2015-03-11 Przed Terminem


Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, niemiecki i czeski. CPV 79.53.00.00-8. Drukuj Email
z dnia: 2015-02-19
Nazwa zadania Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, niemiecki i czeski. CPV 79.53.00.00-8.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.47.2015
Termin składania ofert 2015-02-25 Po Terminie


Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania. CPV 77.21.14.00-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-02-15
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania. CPV 77.21.14.00-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.1.2015
Termin składania ofert 2015-02-24 09:00 Po Terminie


Organizacja konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki" oraz konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu "Budowa obejścia ul. Kamienickiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382", wykonanie materiałów promocyjnych. CPV 79.95.20.00-2 Drukuj Email
z dnia: 2015-02-09
Nazwa zadania Organizacja konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki" oraz konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu "Budowa obejścia ul. Kamienickiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382", wykonanie materiałów promocyjnych. CPV 79.95.20.00-2
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.45.2015
Termin składania ofert 2015-02-16 09:00 Po Terminie


Sprzedaż drewna opałowego 2015 Drukuj Email
z dnia: 2015-02-05
Nazwa zadania Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2015-02-17 10:00 Po Terminie


Organizacja konferencji Drukuj Email
z dnia: 2015-02-03
Nazwa zadania Organizacja konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki” oraz konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu „Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2015-02-06 20:09 Po Terminie


Świadczenie usług pocztowych dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław w zakresie przyjmowania, przemieszczania doręczania i odbioru z siedziby przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 01.03.2015-28.02.2016. Drukuj Email
z dnia: 2015-01-19
Nazwa zadania Świadczenie usług pocztowych dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław w zakresie przyjmowania, przemieszczania doręczania i odbioru z siedziby przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 01.03.2015-28.02.2016.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.2.2015
Termin składania ofert 2015-01-26 Po Terminie


Pomiar ruchu w 2015r. na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez DSDiK. CPV 63.71.27.10-3 Drukuj Email
z dnia: 2015-01-15
Nazwa zadania Pomiar ruchu w 2015r. na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez DSDiK. CPV 63.71.27.10-3
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.190.2014.AK
Termin składania ofert 2015-02-25 10:30 Po Terminie


W formule „zaprojektuj i wybuduj”: „Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297”. CPV 71320000-7, 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2014-12-05
Nazwa zadania W formule „zaprojektuj i wybuduj”: „Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297”. CPV 71320000-7, 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.175.2014.AK
Termin składania ofert 2014-12-23 10:00 Po Terminie


Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 381. CPV 71.32.20.00-1. Drukuj Email
z dnia: 2014-12-04
Nazwa zadania Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 381. CPV 71.32.20.00-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.181.2014
Termin składania ofert 2014-12-15 10:00 Po Terminie


Przebudowa dróg wojewódzkich: - nr 328 Gołaczów – Brochocin km 60+227 – 61+200, długość 0,973 km; - nr 364 Pawłowice Małe km 56+010 – 56+400, długość 0,390 km. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-12-04
Nazwa zadania Przebudowa dróg wojewódzkich: - nr 328 Gołaczów – Brochocin km 60+227 – 61+200, długość 0,973 km; - nr 364 Pawłowice Małe km 56+010 – 56+400, długość 0,390 km. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.188.2014.AK
Termin składania ofert 2014-12-19 10:00 Po Terminie


Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej z podziałem na dwa zadania: 1. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. 2. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903. CPV 50.22.50.00-8. Drukuj Email
z dnia: 2014-12-04
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej z podziałem na dwa zadania: 1. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. 2. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903. CPV 50.22.50.00-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.189.2014
Termin składania ofert 2014-12-12 11:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Ostatnio ogłoszone Przetargi :