UE
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
PRZETARGI

Remont przejazdu kolejowego w km 1.282 linii nr 326 Wrocław Zakrzów - Trzebnica Drukuj Email
z dnia: 2015-06-30
Nazwa zadania Remont przejazdu kolejowego w km 1.282 linii nr 326 Wrocław Zakrzów -Trzebnica
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.135.2015
Termin składania ofert 2015-07-06 15:00 Przed Terminem


Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów - na odcinku Ciechanów-Góra wraz z obwodnicą Góry. Drukuj Email
z dnia: 2015-06-29
Nazwa zadania Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów - na odcinku Ciechanów-Góra wraz z obwodnicą Góry.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.41.2015
Termin składania ofert 2015-08-10 10:00 Przed Terminem


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328 w km 92+753 w miejscowości Stara Kraśnica. CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2015-06-23
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328 w km 92+753 w miejscowości Stara Kraśnica. CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.37.2015.AK
Termin składania ofert 2015-07-08 10:00 Przed Terminem


Odśnieżanie linii kolejowej zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym z podziałem na dwa zadania : 1. Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. 2. Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903. Drukuj Email
z dnia: 2015-06-23
Nazwa zadania Odśnieżanie linii kolejowej zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym z podziałem na dwa zadania :
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.39.2015
Termin składania ofert 2015-07-02 10:00 Przed Terminem


Remont pomieszczeń budynku administracyjnego (budynek B) - DSDiK CPV 45453000-7 Drukuj Email
z dnia: 2015-06-23
Nazwa zadania Remont pomieszczeń budynku administracyjnego (budynek B) - DSDiK
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.124.2015
Termin składania ofert 2015-06-30 Po Terminie


Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 na skrzyżowaniu S. Staszica - M. Konopnickiej w m. Złotoryja wraz ze zmianami programów sygnalizacji uwzględniających wdrożenie sterowania akomodacyjnego. Drukuj Email
z dnia: 2015-06-16
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 na skrzyżowaniu S. Staszica - M. Konopnickiej w m. Złotoryja wraz ze zmianami programów sygnalizacji uwzględniających wdrożenie sterowania akomodacyjnego. CPV 71.32.25.00-6, 45.23.32.94-6, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.23.32.22-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.117.2012
Termin składania ofert 2015-06-23 Po Terminie


Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego Drukuj Email
z dnia: 2015-06-09
Nazwa zadania Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.38.2015
Termin składania ofert 2015-06-24 09:00 Po Terminie


Wykonanie zabudowy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na ul. Pawłowickiej km 2.414 linii 326. Drukuj Email
z dnia: 2015-06-08
Nazwa zadania Wykonanie zabudowy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na ul. Pawłowickiej km 2.414 linii 326.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy Ni.2721.115.2015
Termin składania ofert 2015-06-12 Po Terminie


Badania na sieci 315km dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie rozpoznania konstrukcji nawierzchni do głębokości 1 metra z wykorzystaniem urządzeń georadarowych. Drukuj Email
z dnia: 2015-06-02
Nazwa zadania Badania na sieci 315km dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie rozpoznania konstrukcji nawierzchni do głębokości 1 metra z wykorzystaniem urządzeń georadarowych.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.118.2015
Termin składania ofert 2015-06-10 Po Terminie


W formule „zaprojektuj i wybuduj”: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300 – 90+300” w ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska w tym: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg wojewódzkich w obszarze korytarza drogi przedsudeckiej”. CPV 71320000-7, 45233120-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-06-01
Nazwa zadania W formule „zaprojektuj i wybuduj”: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300 – 90+300” w ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska w tym: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg wojewódzkich w obszarze korytarza drogi przedsudeckiej”. CPV 71320000-7, 45233120-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.42.2015.AK
Termin składania ofert 2015-07-14 10:00 Przed Terminem


Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w Dzierżoniowie drogi nr 383 i 384 oraz droga nr 382 w powiecie dzierżoniowskim. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-05-19
Nazwa zadania Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w Dzierżoniowie drogi nr 383 i 384 oraz droga nr 382 w powiecie dzierżoniowskim.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.30.2015
Termin składania ofert 2015-06-24 11:00 Po Terminie


Remont przejazdu kolejowego w km 1.282 linii nr 326 Wrocław Zakrzów-Trzebnica. CPV 45234100-7 Drukuj Email
z dnia: 2015-05-19
Nazwa zadania Remont przejazdu kolejowego w km 1.282 linii nr 326 Wrocław Zakrzów-Trzebnica. CPV 45234100-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.106.2015
Termin składania ofert 2015-05-26 Po Terminie


Rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego przy ul. Stara Droga 48 w Nowej Rudzie Drukuj Email
z dnia: 2015-05-13
Nazwa zadania Rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego przy ul. Stara Droga 48 w Nowej Rudzie
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.32.2015
Termin składania ofert 2015-05-28 09:00 Po Terminie


Koszenie na poboczach i pasach dróg wojewódzkich na terenie powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego z podziałem na zadania . CPV 77310000-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-05-13
Nazwa zadania Koszenie na poboczach i pasach dróg wojewódzkich na terenie powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego z podziałem na zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.27.2015.AK
Termin składania ofert 2015-05-21 10:30 Po Terminie


Mechaniczne koszenie poboczy dróg wraz z ręcznym obkoszeniem wokół drzew i urządzeń drogowych. CPV 77310000-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-05-12
Nazwa zadania Mechaniczne koszenie poboczy dróg wraz z ręcznym obkoszeniem wokół drzew i urządzeń drogowych. CPV 77310000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.26.2015.AK
Termin składania ofert 2015-05-20 10:30 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Ostatnio ogłoszone Przetargi :