UE
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
PRZETARGI

Usługa wycinki drzew pod nadzorem entomologicznym. CPV 77.21.14.00-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-17
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew pod nadzorem entomologicznym. CPV 77.21.14.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.182.2014
Termin składania ofert 2014-11-25 9:00 Przed Terminem


Naprawa dylatacji bitumicznych na drogowym obiekcie mostowym w ciągu DW nr 381 km 25+244 w miejscowości Świerki. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2014-11-17
Nazwa zadania Naprawa dylatacji bitumicznych na drogowym obiekcie mostowym w ciągu DW nr 381 km 25+244 w miejscowości Świerki. CPV 45000000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.247.2014.AK
Termin składania ofert 2014-11-20 Po Terminie


Naprawa uszkodzonych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346, 396, 336, 323, 324, 340. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-14
Nazwa zadania Naprawa uszkodzonych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346, 396, 336, 323, 324, 340.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.252.2014
Termin składania ofert 2014-11-19 Po Terminie


Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku 16+090 – 16+310 w m. Biskupice Oławskie. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-06
Nazwa zadania Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku 16+090 – 16+310 w m. Biskupice Oławskie. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.253.2014
Termin składania ofert 2014-11-12 Po Terminie


Wspomaganie odśnieżania na drogach wojewódzkich poprzez ustawienie siatki przeciwśnieżnej na terenie powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego w sezonie zimowym 2014/2015. CPV 90620000-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-03
Nazwa zadania Wspomaganie odśnieżania na drogach wojewódzkich poprzez ustawienie siatki przeciwśnieżnej na terenie powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego w sezonie zimowym 2014/2015. CPV 90620000-9.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.169.2014.AK
Termin składania ofert 2014-11-12 10:00 Po Terminie


Publikacja artykułu promocyjnego w prasie regionalnej dotyczącego projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki”. Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-02
Nazwa zadania Publikacja artykułu promocyjnego w prasie regionalnej dotyczącego projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki”. Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.244.2014
Termin składania ofert 2014-11-07 Po Terminie


Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w m. Góra , ul Starogórska. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-22
Nazwa zadania Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w m. Góra ul. Starogórska.CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.242.2014
Termin składania ofert 2014-10-30 Po Terminie


Wykonanie kanału odwadniającego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-21
Nazwa zadania Wykonanie kanału odwadniającego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.233.2014
Termin składania ofert 2014-10-27 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 382 na odcinku w km 9+000-9+550 CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-17
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 382 na odcinku w km 9+000-9+550 CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.172.2014
Termin składania ofert 2014-11-05 10:00 Po Terminie


Dostawa sprzętu klasy serwerowej oraz licencji oprogramowania. CPV 30233000-1 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-17
Nazwa zadania Dostawa sprzętu klasy serwerowej oraz licencji oprogramowania. CPV 30233000-1
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.170.2014
Termin składania ofert 2014-10-27 10:00 Po Terminie


Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich : 1. odcinek drogi wojewódzkiej nr 341 długości 900 m w km 9+250-10+150 2. odcinek drogi wojewódzkiej nr 341 długości 950 m w km 30+150 – 31+100 CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-17
Nazwa zadania Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich :
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.173.2014
Termin składania ofert 2014-11-04 10:00 Po Terminie


Remont uszkodzonych w wyniku kolizji drogowej elementów konstrukcyjnych mostu kratownicowego na rzece Odrze, zlokalizowanego w km 32+965 DW nr 396 w m. Oława wraz z opracowaniem projektu wykonawczo-technologicznego. CPV 45.20.00.00-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-17
Nazwa zadania Remont uszkodzonych w wyniku kolizji drogowej elementów konstrukcyjnych mostu kratownicowego na rzece Odrze, zlokalizowanego w km 32+965 DW nr 396 w m. Oława wraz z opracowaniem projektu wykonawczo-technologicznego. CPV 45.20.00.00-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.171.2014
Termin składania ofert 2014-11-03 09:00 Po Terminie


Zakup zestawu pomiarowego wraz z oprogramowaniem służącego do fotorejestracji oraz pomiaru długości dróg dla potrzeb ewidencji dróg wojewódzkich Drukuj Email
z dnia: 2014-10-17
Nazwa zadania Zakup zestawu pomiarowego wraz z oprogramowaniem służącego do fotorejestracji oraz pomiaru długości dróg dla potrzeb ewidencji dróg wojewódzkich
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.222.2014
Termin składania ofert 2014-10-22 Po Terminie


Remont systemu odwodnienia w miejscowości Grodziec Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321. CPV 45232452-5 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-16
Nazwa zadania Remont systemu odwodnienia w miejscowości Grodziec Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321. CPV 45232452-5
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.230.2014
Termin składania ofert 2014-10-23 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu DW 350 km 50+268 w m. Parowa nad Potokiem Czerna Wielka. CPV 45.20.00.00-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-10-14
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 350 km 50+268 w m. Parowa nad Potokiem Czerna Wielka. CPV 45.20.00.00-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.158.2014
Termin składania ofert 2014-11-13 11:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Ostatnio ogłoszone Przetargi :