Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

Leasing 2 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych. CPV 16.70.00.00-2, CPV 66.11.40.00-2 Drukuj Email
z dnia: 2016-07-22
Nazwa zadania Leasing 2 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych. CPV 16.70.00.00-2, CPV 66.11.40.00-2
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.82.2016
Termin składania ofert 2016-08-02 11:00 Przed Terminem


Leasing 8 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34.11.00.00-1, CPV 66.11.40.00-2 Drukuj Email
z dnia: 2016-07-22
Nazwa zadania Leasing 8 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34.11.00.00-1, CPV 66.11.40.00-2
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.81.2016
Termin składania ofert 2016-08-02 10:00 Przed Terminem


Remont chodnika w miejscowości Kamieniec Wrocławski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 o długości 129 m w km 11+512 – 11+641 (strona lewa). CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-07-22
Nazwa zadania Remont chodnika w miejscowości Kamieniec Wrocławski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 o długości 129 m w km 11+512 – 11+641 (strona lewa). CPV 45233142-6
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.141.2016
Termin składania ofert 2016-08-10 15:00 Przed Terminem


Przebudowa mostu w ciągu DW 357 w km 15+439 w miejscowości Siekierczyn wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-21
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 357 w km 15+439 w miejscowości Siekierczyn wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.85.2016.AK
Termin składania ofert 2016-08-05 10:00 Przed Terminem


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 km 57+113 w m. Chojnów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 71320000-7, 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-15
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 km 57+113 w m. Chojnów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 71320000-7, 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.84.2016.AK
Termin składania ofert 2016-08-01 10:00 Przed Terminem


Remont drogi wojewódzkiej nr 342 Golędzinów – Oborniki Śląskie długości 1300 m w km 18+713 – 20+013. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-15
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 342 Golędzinów – Oborniki Śląskie długości 1300 m w km 18+713 – 20+013. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.87.2016
Termin składania ofert 2016-08-17 10:00 Przed Terminem


Remont drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Nowy Otok – Gaj Oławski w km 36+460 – 38+350. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-15
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Nowy Otok – Gaj Oławski w km 36+460 – 38+350. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.79.2016
Termin składania ofert 2016-08-10 10:00 Przed Terminem


Remont drogi wojewódzkiej nr 362 na odcinku Kąty Wrocławskie - Wrocław w km 0+700 - 12+335 (odcinkami). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-14
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 362 na odcinku Kąty Wrocławskie - Wrocław w km 0+700 - 12+335 (odcinkami). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.86.2016.AK
Termin składania ofert 2016-07-29 10:00 Przed Terminem


Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.31.40-2, 71.32.00.00, 71.35.19.10, 71.35.40.00 Drukuj Email
z dnia: 2016-07-13
Nazwa zadania Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.31.40-2, 71.32.00.00, 71.35.19.10, 71.35.40.00
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.76.2016
Termin składania ofert 2016-08-01 10:00 Przed Terminem


Remont drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie Gminy Polkowice ul. Chocianowska w km 15+500 – 17+970. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-13
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie Gminy Polkowice ul. Chocianowska w km 15+500 – 17+970. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.83.2016
Termin składania ofert 2016-08-03 10:00 Przed Terminem


Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Ogorzelec – wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367”. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-11
Nazwa zadania Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Ogorzelec – wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367”, CPV 71320000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.137.2016
Termin składania ofert 2016-07-15 Po Terminie


Wzmocnienie skarpy nasypu drogi wojewódzkiej nr 352, pomiędzy Krzewiną a Bratkowem w km 18+253-18+444. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-06
Nazwa zadania Wzmocnienie skarpy nasypu drogi wojewódzkiej nr 352, pomiędzy Krzewiną a Bratkowem w km 18+253-18+444. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.125.2016
Termin składania ofert 2016-07-20 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Włodowice od km 7+000 do km 8+820 wraz z budową chodnika w km 8+236 - 8+820. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-07-01
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Włodowice od km 7+000 do km 8+820 wraz z budową chodnika w km 8+236 - 8+820. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.75.2016.AK
Termin składania ofert 2016-07-18 10:00 Po Terminie


Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi DW 321 km 32+830 w pobliżu miejscowości Grodziec Mały wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7. Drukuj Email
z dnia: 2016-06-30
Nazwa zadania Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi DW 321 km 32+830 w pobliżu miejscowości Grodziec Mały wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.62.2016
Termin składania ofert 2016-07-28 09:00 Przed Terminem


Przebudowa wiaduktu w ciągu DW 342 km 30+726 w pobliżu miejscowości Osolin wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7 Drukuj Email
z dnia: 2016-06-30
Nazwa zadania Przebudowa wiaduktu w ciągu DW 342 km 30+726 w pobliżu miejscowości Osolin wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.69.2016
Termin składania ofert 2016-07-26 11:00 Przed Terminem

Starsze Przetargi :

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :