UE
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
PRZETARGI

Remont uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku od km 76+892 do km 77+552, w miejscowości Jerzmanice Zdrój wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45200000-9, 71300000-1. Drukuj Email
z dnia: 2014-10-01
Nazwa zadania Remont uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku od km 76+892 do km 77+552, w miejscowości Jerzmanice Zdrój wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45200000-9, 71300000-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.165.2014.AK
Termin składania ofert 2014-10-16 11:00 Przed Terminem


Remont uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej Nr 364 w km 16+300 w miejscowości Lwówek Śląski wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej; CPV 45.00.00.00-9 ; 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-01
Nazwa zadania Remont uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej Nr 364 w km 16+300 w miejscowości Lwówek Śląski wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej; CPV 45.00.00.00-9 ; 71300000-1
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.164.2014.AK
Termin składania ofert 2014-10-16 10:30 Przed Terminem


Leasing 7 szt. fabrycznie nowych samochodów typu furgon. CPV 66114000-2 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-01
Nazwa zadania Leasing 7 szt. fabrycznie nowych samochodów typu furgon. CPV 66114000-2
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2721.123.2014
Termin składania ofert 2014-10-09 09:00 Przed Terminem


Montaż wraz z dostawą 6 kompletów aktywnych znaków ostrzegawczych z migającą lampą U-35 zasilaną z panelu słonecznego CPV 34.92.21.00-7. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-29
Nazwa zadania Montaż wraz z dostawą 6 kompletów aktywnych znaków ostrzegawczych z migającą lampą U-35 zasilaną z panelu słonecznego
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.159.2014.AK
Termin składania ofert 2014-10-09 10:30 Przed Terminem


Opracowanie artykułu promocyjnego dot. projektu nr RPDS.03.01.00-02-004/10 „Budowa małej obwodnicy Świdnicy” i opublikowanie w prasie regionalnej. CPV 79970000-4 Drukuj Email
z dnia: 2014-09-28
Nazwa zadania Opracowanie artykułu promocyjnego dot. projektu nr RPDS.03.01.00-02-004/10 „Budowa małej obwodnicy Świdnicy” i opublikowanie w prasie regionalnej. CPV 79970000-4
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.209.2014
Termin składania ofert 2014-10-03 Przed Terminem


Montaż barier ochronnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 w km 32.965 w miejscowości Oława na moście nad rzeką Odrą. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-25
Nazwa zadania Montaż barier ochronnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 w km 32.965 w miejscowości Oława na moście nad rzeką Odrą.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.216.2014
Termin składania ofert 2014-10-02 Przed Terminem


Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 na terenie miasta Lubina w km 25+707 ÷ 29+146. CPV 45233290-8 Drukuj Email
z dnia: 2014-09-26
Nazwa zadania Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 na terenie miasta Lubina w km 25+707 ÷ 29+146.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.204.2014
Termin składania ofert 2014-10-02 Przed Terminem


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D. CPV 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2014-09-23
Nazwa zadania Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D. CPV 71300000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.153.2014
Termin składania ofert 2014-11-05 09:00 Przed Terminem


Dostosowanie z aktualizacją zatwierdzonych regulacji wewnętrznych dla Zarządcy Infrastruktury, opracowanie nowych wraz z zatwierdzeniem ich w Urzędzie Transportu Kolejowego. CPV 22.47.30.00-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-23
Nazwa zadania Dostosowanie z aktualizacją zatwierdzonych regulacji wewnętrznych dla Zarządcy Infrastruktury, opracowanie nowych wraz z zatwierdzeniem ich w Urzędzie Transportu Kolejowego. CPV 22.47.30.00-6.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.205.2014
Termin składania ofert 2014-09-29 Po Terminie


Wykonanie Dokumentacji, uzyskanie decyzji RDOŚ oraz pozwolenia na budowę i nadzór nad odtworzeniem siedliska typu 3150 (leżącego na obszarze Natura 2000) w okolicy Strachocina we Wrocławiu jako jednego z działań kompensacyjnych związanych z oddziaływaniem projektu „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej na 455 wraz z ich węzłami” na obszar PLH 020017 „Grądy w Dolinie Odry”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. CPV 71313000-5 Drukuj Email
z dnia: 2014-09-23
Nazwa zadania Wykonanie Dokumentacji, uzyskanie decyzji RDOŚ oraz pozwolenia na budowę i nadzór nad odtworzeniem siedliska typu 3150 (leżącego na obszarze Natura 2000) w okolicy Strachocina we Wrocławiu jako jednego z działań kompensacyjnych związanych z oddziaływaniem projektu „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej na 455 wraz z ich węzłami” na obszar PLH 020017 „Grądy w Dolinie Odry”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. CPV 71313000-5
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.208.2014
Termin składania ofert 2014-09-29 Po Terminie


Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej z podziałem na dwa zadania: 1. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. 2. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-19
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej z podziałem na dwa zadania:
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.90.2014
Termin składania ofert 2014-10-31 10:00 Przed Terminem


Opracowanie artykułu promocyjnego dot. projektu nr RPDS.03.01.00-02-009/12 „Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” i opublikowanie w prasie regionalnej. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-18
Nazwa zadania Opracowanie artykułu promocyjnego dot. projektu nr RPDS.03.01.00-02-009/12 „Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” i opublikowanie w prasie regionalnej.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.202.2014
Termin składania ofert 2014-09-24 Po Terminie


Remont przepustu drogowego zlokalizowanego w drodze wojewódzkiej Nr 375 km 7+412 miejscowości Chwaliszów. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-16
Nazwa zadania Remont przepustu drogowego zlokalizowanego w drodze wojewódzkiej Nr 375 km 7+412 miejscowości Chwaliszów. CPV 45000000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.200.2014
Termin składania ofert 2014-09-23 Po Terminie


Nasadzenia drzew wraz z zakupem i dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 324, 338, 340, 342, 346, 378, 395. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-15
Nazwa zadania Nasadzenia drzew wraz z zakupem i dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 324, 338, 340, 342, 346, 378, 395.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.148.2014
Termin składania ofert 2014-09-30 11:00 Po Terminie


Zarządzanie infrastrukturą kolejową z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: Zarządzanie infrastrukturą kolejową, którą stanowi linia kolejowa nr 311 odcinek Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. Zadanie nr 2: Zarządzanie infrastrukturą kolejową, która stanowi linia kolejowa nr 326 odcinek Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903 CPV 71311230-2 Drukuj Email
z dnia: 2014-09-16
Nazwa zadania Zadanie nr 1: Zarządzanie infrastrukturą kolejową, którą stanowi linia kolejowa nr 311 odcinek Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.147.2014
Termin składania ofert 2014-09-30 10:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Ostatnio ogłoszone Przetargi :