Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

Oznakowanie znakami zmiennej treści D-6 (animowana postać w trzech fazach ruchu) trzech przejść dla pieszych: w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Syców przy skrzyżowaniu ul. Kaliskiej z ul. Szenwalda; w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Strzegom przy al. Wojska Polskiego w km 17+090 (przejście z azylem pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Leśną i z ul. Rzeźniczą); w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków przy ul. Konstytucji 3 Maja w km 12+170 przy wejściu do Gminnego Przedszkola Publicznego. CPV 34922100-7. Drukuj Email
z dnia: 2015-07-27
Nazwa zadania Oznakowanie znakami zmiennej treści D-6 (animowana postać w trzech fazach ruchu) trzech przejść dla pieszych: w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Syców przy skrzyżowaniu ul. Kaliskiej z ul. Szenwalda; w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Strzegom przy al. Wojska Polskiego w km 17+090 (przejście z azylem pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Leśną i z ul. Rzeźniczą); w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków przy ul. Konstytucji 3 Maja w km 12+170 przy wejściu do Gminnego Przedszkola Publicznego. CPV 34922100-7.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.51.2015.AK
Termin składania ofert 2015-08-05 10:30 Przed Terminem


Naprawa studzienek ściekowych i studni rewizyjnych w drogach wojewódzkich Służby Utrzymaniowej Legnica. CPV 45.23.3.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-07-24
Nazwa zadania Naprawa studzienek ściekowych i studni rewizyjnych w drogach wojewódzkich Służby Utrzymaniowej Legnica. CPV 45.23.3.42-6.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.142.2015
Termin składania ofert 2015-08-05 13:26 Przed Terminem


Dostawa i montaż ochronnych barier linowych wraz z przestawieniem istniejącej ochronnej bariery stalowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. CPV 45233280-5, Drukuj Email
z dnia: 2015-07-24
Nazwa zadania Dostawa i montaż ochronnych barier linowych wraz z przestawieniem istniejącej ochronnej bariery stalowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. CPV 45233280-5,
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2721.157.2015
Termin składania ofert 2015-07-30 Przed Terminem


Odśnieżanie linii kolejowej zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym z podziałem na dwa zadania : 1. Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. 2. Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903. CPV 90620000-9 Drukuj Email
z dnia: 2015-07-23
Nazwa zadania Odśnieżanie linii kolejowej zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym z podziałem na dwa zadania :
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.56.2015
Termin składania ofert 2015-08-05 10:00 Przed Terminem


Wykonanie ścinki poboczy gruntowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie OD Olszyniec, Ścinawka Średnia, Lądek Zdrój. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-07-22
Nazwa zadania Wykonanie ścinki poboczy gruntowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie OD Olszyniec, Ścinawka Średnia, Lądek Zdrój. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.49.2015
Termin składania ofert 2015-08-06 10:00 Przed Terminem


Organizacja 3-dniowej wycieczki do Drezna i okolic dla 116 pracowników oraz byłych pracowników DSDiK we Wrocławiu w dniach 4-6 września 2015 r. Drukuj Email
z dnia: 2015-07-20
Nazwa zadania Organizacja 3-dniowej wycieczki do Drezna i okolic dla 116 pracowników oraz byłych pracowników DSDiK we Wrocławiu w dniach 4-6 września 2015 r.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.160.2015
Termin składania ofert 28.07.2015 Przed Terminem


Wykonanie tablic ( 2 szt.) informacyjno-promocyjnych projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego w obszarze Gór Bystrzyckich i Orlickich” wg załączonego wzoru + dostawa do siedziby DSDiK. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007 – 2013. CPV 79342200-5. Drukuj Email
z dnia: 2015-07-21
Nazwa zadania Wykonanie tablic ( 2 szt.) informacyjno-promocyjnych projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego w obszarze Gór Bystrzyckich i Orlickich” wg załączonego wzoru + dostawa do siedziby DSDiK. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007 – 2013. CPV 79342200-5.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.156.2015
Termin składania ofert 2015-07-29 Po Terminie


Zabiegi w obrębie korony drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 77211500-7 Drukuj Email
z dnia: 2015-07-21
Nazwa zadania Zabiegi w obrębie korony drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 77211500-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.55.2015
Termin składania ofert 2015-07-31 10:00 Przed Terminem


Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie działania Służby Utrzymaniowej Legnica, w sezonie zimowym 2015/2016. CPV 14210000-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-07-20
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie działania Służby Utrzymaniowej Legnica, w sezonie zimowym 2015/2016.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.132.2015
Termin składania ofert 2015-07-24 Po Terminie


Naprawa przez uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich Nr 375, 376 i 382. CPV 45222142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-07-16
Nazwa zadania Naprawa przez uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich Nr 375, 376 i 382. CPV 45222142-6
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.139.2015
Termin składania ofert 2015-07-22 Po Terminie


W formie zaprojektuj / zoptymalizuj i wybuduj: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 do km ok. 41+892 wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce oraz rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od km 41+892 do skrzyżowania dróg wojewódzkich 323 i 292 w km 46+863 w m. Studzionki wraz z budową obwodnicy m. Brodowice, w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów. CPV 45000000-7, 71247000-8 Drukuj Email
z dnia: 2015-07-14
Nazwa zadania W formie zaprojektuj / zoptymalizuj i wybuduj: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 do km ok. 41+892 wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce oraz rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od km 41+892 do skrzyżowania dróg wojewódzkich 323 i 292 w km 46+863 w m. Studzionki wraz z budową obwodnicy m. Brodowice, w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów. CPV 45000000-7, 71247000-8
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.53.2015
Termin składania ofert 2015-08-27 09:00 Przed Terminem


Leasing 2 szt. fabrycznie nowych samochodów typu furgon. CPV 34.11.00.00-2, 66.11.40.00-2. Drukuj Email
z dnia: 2015-07-14
Nazwa zadania Leasing 2 szt. fabrycznie nowych samochodów typu furgon.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.40.2015
Termin składania ofert 2015-08-05 11:00 Przed Terminem


Wykonanie oczyszczenia przestrzeni podmostowej w obrębie drogowego obiektu mostowego, droga wojewódzka nr 388 km 1+725 m. Wambierzyce Drukuj Email
z dnia: 2015-07-10
Nazwa zadania Wykonanie oczyszczenia przestrzeni podmostowej w obrębie drogowego obiektu mostowego, droga wojewódzka nr 388 km 1+725
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.133.2015
Termin składania ofert 2015-07-16 Po Terminie


Wykonanie ścinki poboczy gruntowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 na odc. Jugowice – Walim. Drukuj Email
z dnia: 2015-07-09
Nazwa zadania Wykonanie ścinki poboczy gruntowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 na odc. Jugowice – Walim.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.45.2015
Termin składania ofert 2015-07-28 10:00 Po Terminie


Renowacja rowów w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292. CPV 45.23.24.52-5. Drukuj Email
z dnia: 2015-07-08
Nazwa zadania Renowacja rowów w miejscowości Zaborów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292. CPV 45.23.24.52-5.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.141.2015
Termin składania ofert 2015-07-14 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Ostatnio ogłoszone Przetargi :