Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

Opinia geotechniczna ustalająca geotechniczne warunki posadowienia dla remontu (rekonstrukcji) podbudowy i konstrukcji nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich nr 358, 360, 361 o łącznej długości 41,7 km dla zadania pn. „Od zamku Frydlant do zamku Czocha” Drukuj Email
z dnia: 2016-05-30
Nazwa zadania Opinia geotechniczna ustalająca geotechniczne warunki posadowienia dla remontu (rekonstrukcji) podbudowy i konstrukcji nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich nr 358, 360, 361 o łącznej długości 41,7 km dla zadania pn. „Od zamku Frydlant do zamku Czocha”
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.115.2016
Termin składania ofert 2016-06-06 Przed Terminem


Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w ciągu ul. Jeleniogórskiej w Świerzawie w km 91+352 - 91+597 (długość 0,245 km). CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-05-30
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w ciągu ul. Jeleniogórskiej w Świerzawie w km 91+352 - 91+597 (długość 0,245 km). CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.55.2016
Termin składania ofert 2016-06-14 10:00 Przed Terminem


Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 od granicy woj. lubuskiego do DK nr 5 w Marciszowie. Drukuj Email
z dnia: 2016-05-25
Nazwa zadania Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 od granicy woj. lubuskiego do DK nr 5 w Marciszowie.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.51.2016
Termin składania ofert 2016-06-13 10:00 Przed Terminem


II przetarg publiczny ustny (licytacja) na sprzedaż ruchomości Drukuj Email
z dnia: 2016-05-25
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2016-06-07 08:15 Przed Terminem


Remont drogi wojewódzkiej nr 352 Zgorzelec – Hagenwerden w km 3+530 – 12+320 nawierzchnia „SLURRY SEAL”.CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-05-24
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 352 Zgorzelec – Hagenwerden w km 3+530 – 12+320 nawierzchnia „SLURRY SEAL”.CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.54.2016
Termin składania ofert 2016-06-10 10:00 Przed Terminem


Rozbiórka nieczynnego obiektu mostowego nad ciekiem wodnym "Rów Krzycki" w starym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 319 km 14+811 w miejscowości Moszowice wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na rozbiórkę obiektu" CPV 45000000-7, 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2016-05-24
Nazwa zadania Rozbiórka nieczynnego obiektu mostowego nad ciekiem wodnym "Rów Krzycki" w starym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 319 km 14+811 w miejscowości Moszowice wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na rozbiórkę obiektu" CPV 45000000-7, 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.111.2016
Termin składania ofert 2016-06-03 Przed Terminem


PFU dla zadania: Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie. Drukuj Email
z dnia: 2016-05-22
Nazwa zadania PFU dla zadania: Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.52.2016
Termin składania ofert 2016-06-01 10:00 Przed Terminem


Prace wstępne i PFU rozbudowy ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy dla zadania „Modernizacja ul. Dobroszyckiej od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8”. Drukuj Email
z dnia: 2016-05-23
Nazwa zadania Prace wstępne i PFU rozbudowy ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy dla zadania „Modernizacja ul. Dobroszyckiej od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8”, CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.59.2016
Termin składania ofert 2016-05-31 10:00 Przed Terminem


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Łęg, w km 21+936 - 22+640. CPV 45.00.00.00-7 Drukuj Email
z dnia: 2016-05-23
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Łęg, w km 21+936 - 22+640. CPV 45.00.00.00-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.58.2016
Termin składania ofert 2016-06-07 09:00 Przed Terminem


Leasing 2 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych. CPV 16700000-2, 66114000-2 Drukuj Email
z dnia: 2016-05-20
Nazwa zadania Leasing 2 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych. CPV 16700000-2, 66114000-2
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.56.2016
Termin składania ofert 2016-06-02 10:00 Przed Terminem


Wykonanie PFU dla zadania: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie”. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2016-05-16
Nazwa zadania Wykonanie PFU dla zadania: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie”. CPV 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.98.2016
Termin składania ofert 2016-05-24 10:00 Po Terminie


Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania : „Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica, etap II” Drukuj Email
z dnia: 2016-05-11
Nazwa zadania Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania : „Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica, etap II”
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.108.2016
Termin składania ofert 2016-05-18 Po Terminie


Przetarg publiczny ustny (licytacja) na sprzedaż ruchomości Drukuj Email
z dnia: 2016-05-12
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2016-05-23 8:30 Po Terminie


Remont chodnika w m. Kamieniec Wrocławski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445 w km 10+818 ÷ 11+040. Drukuj Email
z dnia: 2016-05-09
Nazwa zadania Remont chodnika w m. Kamieniec Wrocławski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445 w km 10+818 ÷ 11+040.CPV 45233142-6
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.77.2016.AK
Termin składania ofert 2016-05-16 Po Terminie


PFU dla zadania „Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice km 6+800 - 8+100”. Drukuj Email
z dnia: 2016-05-04
Nazwa zadania PFU dla zadania „Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice km 6+800 - 8+100”, CPV 71322000-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.101.2016
Termin składania ofert 2016-05-11 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :