Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

PFU dla zadania „Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice km 6+800 - 8+100”. Drukuj Email
z dnia: 2016-05-04
Nazwa zadania PFU dla zadania „Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice km 6+800 - 8+100”, CPV 71322000-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.101.2016
Termin składania ofert 2016-05-11 Przed Terminem


Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania pn. : „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz- korekta łuku” CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania pn. : „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz- korekta łuku”
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.30.2016.AK
Termin składania ofert 2016-05-05 10:30 Przed Terminem


Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 4 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 4 zadania. CPV 90640000-5.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.43.2016
Termin składania ofert 2016-04-25 10:00 Po Terminie


Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów pn.: 1) Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce - Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice - jako kontynuacja budowy przepraw przez odrę, 2) Drogi dojazdowe do mostu na rzece Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę. CPV 71247000-1, 71277000-1, 71248000-8, 7100000-8, 71244000-0, 71310000-4 Drukuj Email
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów pn.: 1) Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku Radoszyce - Gawrony wraz z budową obwodnic miejscowości Nieszczyce i Brodowice - jako kontynuacja budowy przepraw przez odrę, 2) Drogi dojazdowe do mostu na rzece Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę. CPV 71247000-1, 71277000-1, 71248000-8, 7100000-8, 71244000-0, 71310000-4
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.44.2016
Termin składania ofert 2016-06-06 10:00 Przed Terminem


Leasing 8 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34.11.00.00-1, CPV 66.11.40.00-2 Drukuj Email
z dnia: 2016-04-14
Nazwa zadania Leasing 8 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych. CPV 34.11.00.00-1, CPV 66.11.40.00-2
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.42.2016
Termin składania ofert 2016-04-27 10:00 Po Terminie


Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności z tytułu zarządzania drogami wojewódzkimi oraz ubezpieczenie pojazdów DSDiK. CPV 665160000-0 Drukuj Email
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności z tytułu zarządzania drogami wojewódzkimi oraz ubezpieczenie pojazdów DSDiK. CPV 665160000-0
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.48.2016.AK
Termin składania ofert 2016-05-30 10:00 Przed Terminem


Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na zadania. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-14
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.41.2016
Termin składania ofert 2016-06-20 10:00 Przed Terminem


Prace wstępne i PFU rozbudowy ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy dla zadania "Modernizacja ul. Dobroszyckiej od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8" CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2016-04-15
Nazwa zadania Prace wstępne i PFU rozbudowy ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy dla zadania "Modernizacja ul. Dobroszyckiej od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8" CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.40.2016
Termin składania ofert 2016-04-26 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda – etap II (obwodnica). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-14
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda – etap II (obwodnica). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.45.2016
Termin składania ofert 2016-05-17 10:00 Przed Terminem


Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w m. Góra ul. Herbsta i ul. Poznańska. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-04-14
Nazwa zadania Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w m. Góra ul. Herbsta i ul. Poznańska. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.47.2016
Termin składania ofert 2016-05-17 12:00 Przed Terminem


Remont drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku Ziębice - Paczków w km 65+500 - 66+460. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-04-14
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku Ziębice - Paczków w km 65+500 - 66+460. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.46.2016
Termin składania ofert 2016-05-17 11:00 Przed Terminem


Zadanie 1: Wykonanie projektu i inwentaryzacji stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 324. Zadanie 2: Wykonanie projektu i inwentaryzacji stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 347. Zadanie 3: Wykonanie projektu i inwentaryzacji stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 375. Zadanie 4: Wykonanie projektu i inwentaryzacji stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 455. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-13
Nazwa zadania Zadanie 1: Wykonanie projektu i inwentaryzacji stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 324. Zadanie 2: Wykonanie projektu i inwentaryzacji stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 347. Zadanie 3: Wykonanie projektu i inwentaryzacji stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 375. Zadanie 4: Wykonanie projektu i inwentaryzacji stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 455.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.89.2016
Termin składania ofert 2016-04-20 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 (ul. Spacerowa) w m. Złoty Stok. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2016-04-11
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 (ul. Spacerowa) w m. Złoty Stok. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.24.2016.AK
Termin składania ofert 2016-04-28 10:00 Po Terminie


Koncepcja drogi wojewódzkiej wzdłuż A4 łączącej skrzyżowanie DW nr 395 (rondo w Żernikach Wr.) z ul. Karkonoską wraz z opracowaniem środowiskowym. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2016-04-11
Nazwa zadania Koncepcja drogi wojewódzkiej wzdłuż A4 łączącej skrzyżowanie DW nr 395 (rondo w Żernikach Wr.) z ul. Karkonoską wraz z opracowaniem środowiskowym. CPV 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.90.2016
Termin składania ofert 2016-04-20 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 381 m. Jedlina - Zdrój w km 8+540 ÷ 9+340 (800 mb). CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-04-06
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 381 m. Jedlina - Zdrój w km 8+540 ÷ 9+340 (800 mb). CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.37.2016.AK
Termin składania ofert 2016-04-25 10:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :