UE
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
PRZETARGI

Dostawa sprzętu klasy serwerowej oraz licencji oprogramowania. CPV 30233000-1 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-17
Nazwa zadania Dostawa sprzętu klasy serwerowej oraz licencji oprogramowania. CPV 30233000-1
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.170.2014
Termin składania ofert 2014-10-27 10:00 Przed Terminem


Remont uszkodzonych w wyniku kolizji drogowej elementów konstrukcyjnych mostu kratownicowego na rzece Odrze, zlokalizowanego w km 32+965 DW nr 396 w m. Oława wraz z opracowaniem projektu wykonawczo-technologicznego. CPV 45.20.00.00-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-17
Nazwa zadania Remont uszkodzonych w wyniku kolizji drogowej elementów konstrukcyjnych mostu kratownicowego na rzece Odrze, zlokalizowanego w km 32+965 DW nr 396 w m. Oława wraz z opracowaniem projektu wykonawczo-technologicznego. CPV 45.20.00.00-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.171.2014
Termin składania ofert 2014-11-03 09:00 Przed Terminem


Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich : 1. odcinek drogi wojewódzkiej nr 341 długości 900 m w km 9+250-10+150 2. odcinek drogi wojewódzkiej nr 341 długości 950 m w km 30+150 – 31+100 CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-17
Nazwa zadania Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich :
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.173.2014
Termin składania ofert 2014-11-04 10:00 Przed Terminem


Przebudowa drogi woj na odcinku w km 9+000-9+550 CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 1999-11-30
Nazwa zadania Przebudowa drogi woj na odcinku w km 9+000-9+550
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.172.2014
Termin składania ofert 2014-11-03 10:00 Przed Terminem


Remont systemu odwodnienia w miejscowości Grodziec Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321. CPV 45232452-5 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-17
Nazwa zadania Remont systemu odwodnienia w miejscowości Grodziec Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321. CPV 45232452-5
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.230.2014
Termin składania ofert 2014-10-23 Przed Terminem


Zakup zestawu pomiarowego wraz z oprogramowaniem służącego do fotorejestracji oraz pomiaru długości dróg dla potrzeb ewidencji dróg wojewódzkich Drukuj Email
z dnia: 2014-10-17
Nazwa zadania Zakup zestawu pomiarowego wraz z oprogramowaniem służącego do fotorejestracji oraz pomiaru długości dróg dla potrzeb ewidencji dróg wojewódzkich
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.222.2014
Termin składania ofert 2014-10-22 Przed Terminem


Przebudowa mostu w ciągu DW 350 km 50+268 w m. Parowa nad Potokiem Czerna Wielka. CPV 45.20.00.00-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-10-14
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 350 km 50+268 w m. Parowa nad Potokiem Czerna Wielka. CPV 45.20.00.00-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.158.2014
Termin składania ofert 2014-10-29 11:00 Przed Terminem


Usunięcie skutków wypadku na linii 326 z dnia 16 czerwca 2014 r. w st. Trzebnica Drukuj Email
z dnia: 2014-10-13
Nazwa zadania Usunięcie skutków wypadku na linii 326 z dnia 16 czerwca 2014 r. w st. Trzebnica
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.221.2014
Termin składania ofert 2014-10-20 Po Terminie


Wykonanie nasadzeń drzew na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 292, 328, 363, 364, 365 wraz z zakupem i dostawą sadzonek. CPV 77211600-8 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-10
Nazwa zadania Wykonanie nasadzeń drzew na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 292, 328, 363, 364, 365 wraz z zakupem i dostawą sadzonek. CPV 77211600-8
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.160.2014.AK
Termin składania ofert 2014-10-20 11:30 Po Terminie


Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągu dróg wojewódzkich nr 292 k. Żukowic, nr 328 w Przemkowie, nr 328 w Jakubowie Lubińskim. CPV 45233141-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-10-09
Nazwa zadania Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągu dróg wojewódzkich
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.161.2014.AK
Termin składania ofert 2014-10-24 10:30 Przed Terminem


W formule „zaprojektuj i wybuduj”: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300 – 90+300” w ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska w tym: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg wojewódzkich w obszarze korytarza drogi przedsudeckiej”. CPV 71320000-7, 45233120-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-10-08
Nazwa zadania W formule „zaprojektuj i wybuduj”: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300 – 90+300” w ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska w tym: Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg wojewódzkich w obszarze korytarza drogi przedsudeckiej”. CPV 71320000-7, 45233120-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.166.2014.AK
Termin składania ofert 2014-11-18 10:00 Przed Terminem


Budowa przystanku kolejowego przy linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów-Trzebnica w miejscowości Ramiszów. CPV 45213321-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-10-06
Nazwa zadania Budowa przystanku kolejowego przy linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów-Trzebnica w miejscowości Ramiszów. CPV 45213321-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.162.2014
Termin składania ofert 2014-10-22 9:30 Przed Terminem


Remont przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 46+640 koło miejscowości Piotrowice wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Drukuj Email
z dnia: 2014-10-06
Nazwa zadania Remont przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w km 46+640 koło miejscowości Piotrowice wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.163.2014
Termin składania ofert 2014-10-22 10:00 Przed Terminem


Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej z podziałem na dwa zadania: 1. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. 2. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903.CPV 50.22.50.00-8. Drukuj Email
z dnia: 2014-10-07
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej z podziałem na dwa zadania:
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.167.2014
Termin składania ofert 2014-10-15 10:00 Po Terminie


Remont uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku od km 76+892 do km 77+552, w miejscowości Jerzmanice Zdrój wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45200000-9, 71300000-1. Drukuj Email
z dnia: 2014-10-01
Nazwa zadania Remont uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku od km 76+892 do km 77+552, w miejscowości Jerzmanice Zdrój wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45200000-9, 71300000-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.165.2014.AK
Termin składania ofert 2014-10-17 11:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Ostatnio ogłoszone Przetargi :