UE
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
PRZETARGI

Świadczenie usług pocztowych dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław w zakresie przyjmowania, przemieszczania doręczania i odbioru z siedziby przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 01.03.2015-28.02.2016. Drukuj Email
z dnia: 2015-01-19
Nazwa zadania Świadczenie usług pocztowych dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław w zakresie przyjmowania, przemieszczania doręczania i odbioru z siedziby przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 01.03.2015-28.02.2016.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.2.2015
Termin składania ofert 2015-01-26 Po Terminie


Pomiar ruchu w 2015r. na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez DSDiK. CPV 63.71.27.10-3 Drukuj Email
z dnia: 2015-01-15
Nazwa zadania Pomiar ruchu w 2015r. na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez DSDiK. CPV 63.71.27.10-3
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.190.2014.AK
Termin składania ofert 2015-02-25 10:30 Przed Terminem


W formule „zaprojektuj i wybuduj”: „Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297”. CPV 71320000-7, 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2014-12-05
Nazwa zadania W formule „zaprojektuj i wybuduj”: „Budowa ciągu komunikacyjnego w ul. Kościuszki w Bolesławcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297”. CPV 71320000-7, 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.175.2014.AK
Termin składania ofert 2014-12-23 10:00 Po Terminie


Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 381. CPV 71.32.20.00-1. Drukuj Email
z dnia: 2014-12-04
Nazwa zadania Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 381. CPV 71.32.20.00-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.181.2014
Termin składania ofert 2014-12-15 10:00 Po Terminie


Przebudowa dróg wojewódzkich: - nr 328 Gołaczów – Brochocin km 60+227 – 61+200, długość 0,973 km; - nr 364 Pawłowice Małe km 56+010 – 56+400, długość 0,390 km. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-12-04
Nazwa zadania Przebudowa dróg wojewódzkich: - nr 328 Gołaczów – Brochocin km 60+227 – 61+200, długość 0,973 km; - nr 364 Pawłowice Małe km 56+010 – 56+400, długość 0,390 km. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.188.2014.AK
Termin składania ofert 2014-12-19 10:00 Po Terminie


Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej z podziałem na dwa zadania: 1. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. 2. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903. CPV 50.22.50.00-8. Drukuj Email
z dnia: 2014-12-04
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej z podziałem na dwa zadania: 1. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. 2. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903. CPV 50.22.50.00-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.189.2014
Termin składania ofert 2014-12-12 11:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku długości 970 m w km 62+480 – 63+450. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-12-02
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku długości 970 m w km 62+480 – 63+450. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.184.2014.AK
Termin składania ofert 2014-12-17 10:00 Po Terminie


Usługi sprzątania pomieszczeń oraz usługi dodatkowe polegające na sprzątaniu placu i chodnika na obiektach DSDiK we Wrocławiu. CPV 90919000-2, 90610000-6, 77314100-5, 50800000-3 Drukuj Email
z dnia: 2014-12-02
Nazwa zadania Usługi sprzątania pomieszczeń oraz usługi dodatkowe polegające na sprzątaniu placu i chodnika na obiektach DSDiK we Wrocławiu. CPV 90919000-2, 90610000-6, 77314100-5, 50800000-3
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.183.2014.AK
Termin składania ofert 2014-12-10 10:30 Po Terminie


Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Drukuj Email
z dnia: 2014-12-01
Nazwa zadania Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.299.2014
Termin składania ofert 2014-12-08 12:00 Po Terminie


Utrzymanie dróg wojewódzkich nr 328 w m. Chocianów, nr 331 w km 0+000 - 15+000, nr 335 w m. Krzeczyn Mały, nr 319 w m. Grodziec Mały, nr 329 w m. Jaczów, m. Smardzów, m. Jerzmanowa, m. Bądzów – na terenie Oddziału Drogowego w Chocianowie. CPV 90600000-3, 77310000-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-12-01
Nazwa zadania Utrzymanie dróg wojewódzkich nr 328 w m. Chocianów, nr 331 w km 0+000 - 15+000, nr 335 w m. Krzeczyn Mały, nr 319 w m. Grodziec Mały, nr 329 w m. Jaczów, m. Smardzów, m. Jerzmanowa, m. Bądzów – na terenie Oddziału Drogowego w Chocianowie. CPV 90600000-3, 77310000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.178.2014.AK
Termin składania ofert 2014-12-09 10:00 Po Terminie


Usługa dostępu do Internetu na lata 2015-2017. CPV 72.40.00.00-4 Drukuj Email
z dnia: 2014-12-01
Nazwa zadania Usługa dostępu do Internetu na lata 2015-2017. CPV 72.40.00.00-4
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.287.2014
Termin składania ofert 2014-12-09 Po Terminie


Zakup paliw na zabezpieczenie potrzeb transportowych i sprzętowych DSDiK w roku 2015. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-25
Nazwa zadania Zakup paliw na zabezpieczenie potrzeb transportowych i sprzętowych DSDiK w roku 2015.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.187.2014
Termin składania ofert 2014-12-05 10:00 Po Terminie


Dostawa wraz z montażem punktowych elementów odblaskowych krawężnikowych oraz dostawa liniowego systemu odblaskowego (LDS) na drogach wojewódzkich nr 365, 366, 376 i 379. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-25
Nazwa zadania Dostawa wraz z montażem punktowych elementów odblaskowych krawężnikowych oraz dostawa liniowego systemu odblaskowego (LDS) na drogach wojewódzkich nr 365, 366, 376 i 379.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.185.2014
Termin składania ofert 2014-12-04 10:00 Po Terminie


Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i przejść aktywnych w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na 8 zadań. CPV 50.23.22.00-2. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-24
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i przejść aktywnych w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na 8 zadań. CPV 50.23.22.00-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.180.2014
Termin składania ofert 2014-12-05 11:00 Po Terminie


Świadczenie usług ochrony mienia w Oddziale Drogowym w Chocianowie, Oddziale Drogowym w Olszyńcu, Oddziale Drogowym w Tylicach z podziałem na zadania. CPV 79710000-4. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-24
Nazwa zadania Świadczenie usług ochrony mienia w Oddziale Drogowym w Chocianowie, Oddziale Drogowym w Olszyńcu, Oddziale Drogowym w Tylicach z podziałem na zadania. CPV 79710000-4.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy Ni.2720.177.2014
Termin składania ofert 2014-12-04 09:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Ostatnio ogłoszone Przetargi :