UE
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
PRZETARGI

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w Dzierżoniowie drogi nr 383 i 384 oraz droga nr 382 w powiecie dzierżoniowskim. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-05-20
Nazwa zadania Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w Dzierżoniowie drogi nr 383 i 384 oraz droga nr 382 w powiecie dzierżoniowskim.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.30.2015
Termin składania ofert 2015-06-08 12:00 Przed Terminem


Remont przejazdu kolejowego w km 1.282 linii nr 326 Wrocław Zakrzów-Trzebnica. CPV 45234100-7 Drukuj Email
z dnia: 2015-05-19
Nazwa zadania Remont przejazdu kolejowego w km 1.282 linii nr 326 Wrocław Zakrzów-Trzebnica. CPV 45234100-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.106.2015
Termin składania ofert 2015-05-26 Przed Terminem


Rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego przy ul. Stara Droga 48 w Nowej Rudzie Drukuj Email
z dnia: 2015-05-13
Nazwa zadania Rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego przy ul. Stara Droga 48 w Nowej Rudzie
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.32.2015
Termin składania ofert 2015-05-28 09:00 Przed Terminem


Koszenie na poboczach i pasach dróg wojewódzkich na terenie powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego z podziałem na zadania . CPV 77310000-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-05-13
Nazwa zadania Koszenie na poboczach i pasach dróg wojewódzkich na terenie powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego z podziałem na zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.27.2015.AK
Termin składania ofert 2015-05-21 10:30 Po Terminie


Mechaniczne koszenie poboczy dróg wraz z ręcznym obkoszeniem wokół drzew i urządzeń drogowych. CPV 77310000-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-05-12
Nazwa zadania Mechaniczne koszenie poboczy dróg wraz z ręcznym obkoszeniem wokół drzew i urządzeń drogowych. CPV 77310000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.26.2015.AK
Termin składania ofert 2015-05-20 10:30 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 wraz z chodnikami m. Wojcieszów – ul. Bolesława Chrobrego. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-05-08
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 wraz z chodnikami m. Wojcieszów – ul. Bolesława Chrobrego.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.34.2015
Termin składania ofert 2015-05-28 10:00 Przed Terminem


Sprzątanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego w latach 2015-2016 z podziałem na zadania. CPV 90610000-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-05-07
Nazwa zadania Sprzątanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego w latach 2015-2016 z podziałem na zadania. CPV 90610000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.22.2015.AK
Termin składania ofert 2015-06-17 10:00 Przed Terminem


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w km 46+450-47+300 w m. Święcko - 850 mb. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-05-05
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w km 46+450-47+300 w m. Święcko - 850 mb. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.29.2015
Termin składania ofert 2015-05-20 09:30 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Bierutów ul. Namysłowska w km 15+877-16+247, długość 0,370 km z utwardzeniem poboczy w km 16+826-17+401. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-05-04
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Bierutów ul. Namysłowska w km 15+877-16+247, długość 0,370 km z utwardzeniem poboczy w km 16+826-17+401. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.33.2015
Termin składania ofert 2015-05-22 10:00 Przed Terminem


Dostawa słupków prowadzących U-1. CPV 34928460-0. Drukuj Email
z dnia: 2015-05-04
Nazwa zadania Dostawa słupków prowadzących U-1. CPV 34928460-0.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.28.2015
Termin składania ofert 2015-05-13 10:00 Po Terminie


Sprzątanie pasa drogowego na terenie powiatu kłodzkiego, wałbrzyskiego i świdnickiego z podziałem na zadania. CPV 90610000 Drukuj Email
z dnia: 2015-04-30
Nazwa zadania Sprzątanie pasa drogowego na terenie powiatu kłodzkiego, wałbrzyskiego i świdnickiego z podziałem na zadania. CPV 90610000
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.23.2015.AK
Termin składania ofert 2015-06-10 10:30 Przed Terminem


Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D Drukuj Email
z dnia: 2015-04-30
Nazwa zadania Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.35.2015
Termin składania ofert 2015-06-11 10:00 Przed Terminem


Utrzymanie czystości pasów drogowych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego, średzkiego. Drukuj Email
z dnia: 2015-04-29
Nazwa zadania Utrzymanie czystości pasów drogowych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego, średzkiego.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.24.2015
Termin składania ofert 2015-06-10 10:00 Przed Terminem


Publikacja artykułów promocyjnych w prasie regionalnej dotyczących projektów pn. 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki. 2. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap III. 3. Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie-Siechnice ( od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94. Projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. CPV 79970000-4 Drukuj Email
z dnia: 2015-04-29
Nazwa zadania Publikacja artykułów promocyjnych w prasie regionalnej dotyczących projektów pn. 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki. 2. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap III. 3. Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie-Siechnice ( od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94. Projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. CPV 79970000-4
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.101.2015
Termin składania ofert 2015-05-08 Po Terminie


Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233221-4. Drukuj Email
z dnia: 2015-04-21
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233221-4.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.21.2015.AK
Termin składania ofert 2015-05-06 10:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Ostatnio ogłoszone Przetargi :