Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie: - ODCINEK od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. RADECZ - jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2015-11-27
Nazwa zadania Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie: - ODCINEK od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. RADECZ - jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.99.2015
Termin składania ofert 2016-01-12 09:00 Przed Terminem


Wycinka drzew przy linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa na odcinku linii od km 29.844 do km 43,138. CPV 77211400-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-11-25
Nazwa zadania Wycinka drzew przy linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa na odcinku linii od km 29.844 do km 43,138. CPV 77211400-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.110.2015
Termin składania ofert 2015-12-03 09:00 Przed Terminem


Remont drogi wojewódzkiej nr 347 w km 13+650-15+150 (1500 mb) Sadków-Sadkówek. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-11-25
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 347 w km 13+650-15+150 (1500 mb) Sadków-Sadkówek. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.106.2015
Termin składania ofert 2015-12-10 10:00 Przed Terminem


Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice Drukuj Email
z dnia: 2015-11-24
Nazwa zadania Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.249.2015.AK
Termin składania ofert 2015-11-30 Po Terminie


Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszcze (odwodnienie zatoki autobusowej), dz. Nr 163, obręb Grodziszcze. Drukuj Email
z dnia: 2015-11-24
Nazwa zadania Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Grodziszcze (odwodnienie zatoki autobusowej), dz. Nr 163, obręb Grodziszcze.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.296.2015
Termin składania ofert 2015-11-30 Po Terminie


Naprawa i montaż drogowych barier energochłonnych w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-11-23
Nazwa zadania Naprawa i montaż drogowych barier energochłonnych w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.111.2015
Termin składania ofert 2015-12-09 9:00 Przed Terminem


Odśnieżanie linii kolejowej zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym z podziałem na dwa zadania: 1. Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. 2. Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów - Trzebnica od km 1,260 do km 19,903. CPV 90620000-9 Drukuj Email
z dnia: 2015-11-23
Nazwa zadania Odśnieżanie linii kolejowej zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym z podziałem na dwa zadania:
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.300.2015
Termin składania ofert 2015-11-27 Po Terminie


Przetarg publiczny ustny (licytacja) na sprzedaż ruchomości Drukuj Email
z dnia: 2015-11-19
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2015-11-30 09:00 Po Terminie


Usuwanie zakrzaczeń (samosiejek i odrostów) rosnących w pasie dróg wojewódzkich z podziałem na zadania. CPV 77342000-9. Drukuj Email
z dnia: 2015-11-18
Nazwa zadania Usuwanie zakrzaczeń (samosiejek i odrostów) rosnących w pasie dróg wojewódzkich z podziałem na zadania. CPV 77342000-9.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.100.2015.AK
Termin składania ofert 2015-11-26 10:30 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w km 51+500 – 52+440 (940 mb) odcinek Służejów - Ziębice. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-11-17
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w km 51+500 – 52+440 (940 mb) odcinek Służejów - Ziębice. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.107.2015
Termin składania ofert 2015-12-03 10:00 Przed Terminem


Remont toru na linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów-Trzebnica od km 10,880 do km 13,150. CPV 45234100-7 Drukuj Email
z dnia: 2015-11-17
Nazwa zadania Remont toru na linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów-Trzebnica od km 10,880 do km 13,150. CPV 45234100-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.108.2015
Termin składania ofert 2015-12-02 10:00 Przed Terminem


Przebudowa mostu przez rz. Łomnice w ciągu DW nr 367 w km 11+231 w m. Mysłakowice wraz z rozbudową DW nr 367 na dojazdach. Drukuj Email
z dnia: 2015-11-17
Nazwa zadania Przebudowa mostu przez rz. Łomnice w ciągu DW nr 367 w km 11+231 w m. Mysłakowice wraz z rozbudową DW nr 367 na dojazdach.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.109.2015
Termin składania ofert 2015-12-07 10:00 Przed Terminem


Diagnostyka infrastruktury kolejowej na liniach: Nr 311 odcinek Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa do km 29.844 do km 43.138, Nr 326 odcinek Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903. Drukuj Email
z dnia: 2015-11-12
Nazwa zadania Diagnostyka infrastruktury kolejowej na liniach: Nr 311 odcinek Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa do km 29.844 do km 43.138, Nr 326 odcinek Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.253.2015
Termin składania ofert 2015-11-18 Po Terminie


Dostawa wraz z montażem słupków prowadzących U-1a w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu średzkiego, wrocławskiego i oławskiego.CPV 45233290-8 Drukuj Email
z dnia: 2015-11-12
Nazwa zadania Dostawa wraz z montażem słupków prowadzących U-1a w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu średzkiego, wrocławskiego i oławskiego
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.101.2015.AK
Termin składania ofert 2015-11-27 10:30 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda km 40+424 - 42+430 z chodnikami km 40+424 - 42+430 L - do ul. Węglowa Wola, km 40+424 - 41+517 P - do ul. Bożkowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-11-12
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda km 40+424 - 42+430 z chodnikami km 40+424 - 42+430 L - do ul. Węglowa Wola, km 40+424 - 41+517 P - do ul. Bożkowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.102.2015.AK
Termin składania ofert 2015-12-02 10:00 Przed Terminem

Starsze Przetargi :

Ostatnio ogłoszone Przetargi :