UE
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
PRZETARGI

Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233221-4. Drukuj Email
z dnia: 2015-04-21
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233221-4.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.21.2015.AK
Termin składania ofert 2015-05-06 10:00 Przed Terminem


Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej z podziałem na dwa zadania: 1. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. 2. Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903. Drukuj Email
z dnia: 2015-04-20
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej z podziałem na dwa zadania:
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.18.2015
Termin składania ofert 2015-04-29 10:00 Przed Terminem


Dostawa rur ocynkowanych na słupki do znaków drogowych dla poszczególnych Oddziałów Drogowych DSDiK we Wrocławiu. CPV 44.16.31.00-1 Drukuj Email
z dnia: 2015-04-14
Nazwa zadania Dostawa rur ocynkowanych na słupki do znaków drogowych dla poszczególnych Oddziałów Drogowych DSDiK we Wrocławiu. CPV 44.16.31.00-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.71.2015
Termin składania ofert 21.04.2015 Przed Terminem


Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Drukuj Email
z dnia: 2015-04-02
Nazwa zadania Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.9.2015
Termin składania ofert 2015-05-18 10:00 Przed Terminem


Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich na terenie powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego z podziałem na zadania CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-30
Nazwa zadania Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich na terenie powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego z podziałem na zadania CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.8.2015.AK
Termin składania ofert 2015-04-14 10:30 Po Terminie


Rozbiórka obiektów kubaturowych w ramach realizacji inwestycji pn.: „ Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382; - zadanie 3. CPV 45100000-8, 45100000-1, 45111220-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-30
Nazwa zadania Rozbiórka obiektów kubaturowych w ramach realizacji inwestycji pn.: „ Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382; - zadanie 3.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.17.2015
Termin składania ofert 2015-04-14 09:30 Po Terminie


Uzupełnienie wybitych poboczy gruntowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w km 0+000 - 18+700 odcinkami. CPV 45.23.31.42-8 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-18
Nazwa zadania Uzupełnienie wybitych poboczy gruntowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w km 0+000 - 18+700 odcinkami. CPV 45.23.31.42-8
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.70.2015
Termin składania ofert 2015-03-25 Po Terminie


Utrzymanie dróg wojewódzkich nr 104, nr 330, nr 292 – na terenie Oddziału Drogowego w Rudnej. CPV 90600000-3. Drukuj Email
z dnia: 2015-03-18
Nazwa zadania Utrzymanie dróg wojewódzkich nr 104, nr 330, nr 292 – na terenie Oddziału Drogowego w Rudnej. CPV 90600000-3.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.16.2015.AK
Termin składania ofert 2015-03-26 10:00 Po Terminie


Utrzymanie dróg wojewódzkich nr 328 w m. Chocianów, nr 331 w km 0+000 - 15+000, nr 335 w m. Krzeczyn Mały, nr 319 w m. Grodziec Mały, nr 329 w m. Jaczów, m. Smardzów, m. Jerzmanowa, m. Bądzów – na terenie Oddziału Drogowego w Chocianowie. CPV 90600000-3, 77310000-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-03-18
Nazwa zadania Utrzymanie dróg wojewódzkich nr 328 w m. Chocianów, nr 331 w km 0+000 - 15+000, nr 335 w m. Krzeczyn Mały, nr 319 w m. Grodziec Mały, nr 329 w m. Jaczów, m. Smardzów, m. Jerzmanowa, m. Bądzów – na terenie Oddziału Drogowego w Chocianowie. CPV 90600000-3, 77310000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.15.2015.AK
Termin składania ofert 2015-03-26 10:30 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328 w km 92+753 w miejscowości Stara Kraśnica. CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-18
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328 w km 92+753 w miejscowości Stara Kraśnica. CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.14.2015.AK
Termin składania ofert 2015-04-02 10:00 Po Terminie


Sprzedaż drewna opałowego Drukuj Email
z dnia: 2015-03-17
Nazwa zadania sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2015-04-14 10:00 Po Terminie


Sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich po okresie zimowym na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego i średzkiego. CPV 90610000-3 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-09
Nazwa zadania Sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich po okresie zimowym na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego i średzkiego. CPV 90610000-3
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.13.2015
Termin składania ofert 2015-03-17 09:30 Po Terminie


Przebudowa mostu drogowego na potoku Lubnówka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 w km 178+700 w m. Golędzinów k/Obornik Śląskich, CPV 45200000-9, 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-08
Nazwa zadania Przebudowa mostu drogowego na potoku Lubnówka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 w km 178+700 w m. Golędzinów k/Obornik Śląskich, CPV 45200000-9, 71300000-1
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.12.2015
Termin składania ofert 2015-03-24 09:00 Po Terminie


Przebudowa przepustu drogowego wraz z opracowaniem Dokumentacji w ciągu DW 346 w km 5.790 w miejscowości Kryniczno. CPV 71320000-7, 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-05
Nazwa zadania Przebudowa przepustu drogowego wraz z opracowaniem Dokumentacji w ciągu DW 346 w km 5.790 w miejscowości Kryniczno. CPV 71320000-7, 45000000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.58.2015
Termin składania ofert 2015-03-11 Po Terminie


Wycinka drzew rosnących przy drodze wojewódzkiej nr 389 na odcinku Mostowice – Spalona w km 20+300 – 25+000 zgodnie z decyzją z dnia 26.02.2014r. CPV 77.21.14.00-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-03
Nazwa zadania Wycinka drzew rosnących przy drodze wojewódzkiej nr 389 na odcinku Mostowice – Spalona w km 20+300 – 25+000 zgodnie z decyzją z dnia 26.02.2014r. CPV 77.21.14.00-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.11.2015
Termin składania ofert 2015-03-13 10:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Ostatnio ogłoszone Przetargi :