UE
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
PRZETARGI

Studium lokalizacji włączenia miasta Świdnica do linii kolejowej nr 274 oraz połączenia linii magistralnych 274 i 275 z budową przystanku kolejowego pod portem lotniczym Wrocław im. Mikołaja Kopernika. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-29
Nazwa zadania Studium lokalizacji włączenia miasta Świdnica do linii kolejowej nr 274 oraz połączenia linii magistralnych 274 i 275 z budową przystanku kolejowego pod portem lotniczym Wrocław im. Mikołaja Kopernika.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.169.2014
Termin składania ofert 2014-08-01 Przed Terminem


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 354 w km 1+736 w m. Turoszów w ramach zadania: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 353 na odcinku Sieniawka-Bogatynia/Zatonie” CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-28
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 354 w km 1+736 w m. Turoszów w ramach zadania: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 353 na odcinku Sieniawka-Bogatynia/Zatonie”
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.108.2014
Termin składania ofert 2014-08-13 10:00 Przed Terminem


Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 389 w km 20+300 – 25+000 na odcinku Mostowice – Spalona. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-28
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 389 w km 20+300 – 25+000 na odcinku Mostowice – Spalona.Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.118.2014
Termin składania ofert 2014-08-12 10:00 Przed Terminem


Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 385 w m. Ziębice ul. Przemysłowa w km 52+440-53+396 (956 mb). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-25
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 385 w m. Ziębice ul. Przemysłowa w km 52+440-53+396 (956 mb). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.120.2014
Termin składania ofert 2014-08-11 09:00 Przed Terminem


Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatów : świdnickiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 z podziałem na zadania. CPV 90620000-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-24
Nazwa zadania Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatów : świdnickiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 z podziałem na zadania. CPV 90620000-9
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.105.2014.AK
Termin składania ofert 2014-09-08 10:30 Przed Terminem


Remont drogi wojewódzkiej Nr 328 w m. Świerzawa ul. Złotoryjska km 90+303 ÷ 90+691; długość 0,388 km. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-24
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej Nr 328 w m. Świerzawa ul. Złotoryjska km 90+303 ÷ 90+691; długość 0,388 km. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.121.2014
Termin składania ofert 2014-08-08 10:00 Przed Terminem


Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku długości 930 mb w km 43+070 ÷ 44+000. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-23
Nazwa zadania Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 381 na odcinku długości 930 mb w km 43+070 ÷ 44+000. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.119.2014
Termin składania ofert 2014-08-11 10:00 Przed Terminem


Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych DSDiK we Wrocławiu ul. Krakowska 28 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-16
Nazwa zadania Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych DSDiK we Wrocławiu ul. Krakowska 28
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.167.2014
Termin składania ofert 2014-07-22 Po Terminie


Usunięcie wad na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego, po okresie gwarancji. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-17
Nazwa zadania Usunięcie wad na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403 na terenie województwa dolnośląskiego, po okresie gwarancji.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.160.2014
Termin składania ofert 2014-07-24 Po Terminie


Oznakowanie znakami zmiennej treści czterech przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich nr 324 w m. Góra przy ul. Jagiellonów, nr 384 w m. Łagiewniki przy ul. Jedności Narodowej, nr 382 w m. Piława Dolna przy szkole podstawowej, nr 374 w m. Strzegom przy al. Wojska Polskiego. CPV 34.92.21.00-7. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-16
Nazwa zadania Oznakowanie znakami zmiennej treści czterech przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy NI.2720.107.2014
Termin składania ofert 2014-07-24 10:00 Po Terminie


Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągu dróg wojewódzkich nr 292 k. Żukowic, nr 328 w Przemkowie, 328 w Jakubowie Lubińskim CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-14
Nazwa zadania Renowacja rowów i ścinka poboczy w ciągu dróg wojewódzkich
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy Iz.2720.106.2014
Termin składania ofert 2014-07-31 10:00 Przed Terminem


Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem skarp zbocza masywu Boguszy wraz z opracowaniem zamiennego projektu zagospodarowania terenu dla „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – etap III.” Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. CPV 45.00.00.00-7 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-11
Nazwa zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem skarp zbocza masywu Boguszy wraz z opracowaniem zamiennego projektu zagospodarowania terenu dla „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – etap III.”
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.115.2014
Termin składania ofert 2014-07-30 09:00 Przed Terminem


Naprawa elementów kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich 366 m. Piechowice, 367 m. Mysłakowice, 328 m. Marciszów. CPV 45232410-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-11
Nazwa zadania Naprawa elementów kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich 366 m. Piechowice, 367 m. Mysłakowice, 328 m. Marciszów. CPV 45232410-9.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.158.2014.AK
Termin składania ofert 2014-07-17 Po Terminie


Remont muru oporowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w km 97+550 w m. Pławna Dolna wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-10
Nazwa zadania Remont muru oporowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297w km 97+550 w m. Pławna Dolna
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.109.2014
Termin składania ofert 2014-07-30 10:00 Przed Terminem


Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w km 45+821 w m. Kazanów CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-07-10
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w km 45+821 w m. Kazanów CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.110.2014
Termin składania ofert 2014-07-29 10:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Ostatnio ogłoszone Przetargi :