Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
PRZETARGI

Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2016-01-28
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.7.2016
Termin składania ofert 2016-02-08 10:30 Po Terminie


Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice. Drukuj Email
z dnia: 2016-01-29
Nazwa zadania Odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie - Siechnice.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.1.2016
Termin składania ofert 2016-02-03 Po Terminie


Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie gminy Długołęka. CPV 90630000-1 Drukuj Email
z dnia: 2016-01-28
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie gminy Długołęka.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.6.2016.AK
Termin składania ofert 2016-02-05 10:30 Po Terminie


Opracowanie PFU na system wspomagający obieg dokumentów i zarządzania drogami. CPV 72212311-2. Drukuj Email
z dnia: 2016-01-27
Nazwa zadania Opracowanie PFU na system wspomagający obieg dokumentów i zarządzania drogami. CPV 72212311-2.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.38.2016
Termin składania ofert 2016-02-01 10:00:00 Po Terminie


Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych w ciągu byłej drogi krajowej nr 8 (odcinek Długołęka - Smardzów) utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Drukuj Email
z dnia: 2016-01-14
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych w ciągu byłej drogi krajowej nr 8 (odcinek Długołęka - Smardzów) utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.2.2016
Termin składania ofert 2016-01-20 Po Terminie


Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej Linii nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1,260 do km 19,903. Drukuj Email
z dnia: 2016-01-10
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej Linii nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1,260 do km 19,903.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy Ni.2720.3.2016
Termin składania ofert 2016-01-19 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku od km 50+468,00 do km 51+377,00 w formule zaprojektuj i wybuduj. Drukuj Email
z dnia: 2016-01-03
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 wraz z budową chodnika w m. Stary Śleszów na odcinku od km 50+468,00 do km 51+377,00 w formule zaprojektuj i wybuduj.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.120.2015
Termin składania ofert 2016-02-15 10:00 Przed Terminem


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 35+810 – 36+460 (650 mb) Oława – Nowy Otok. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-12-31
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 35+810 – 36+460 (650 mb) Oława – Nowy Otok. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.118.2015
Termin składania ofert 2016-01-26 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap III południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap II odcinek Golnice – Bolesławiec w zakresie włączenia do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45.00.00.00-0, 71.24.70.00-8. Drukuj Email
z dnia: 2015-12-29
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap III południowo-wschodnie obejście Bolesławca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap II odcinek Golnice – Bolesławiec w zakresie włączenia do drogi krajowej nr 94 w m. Kruszyn – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45.00.00.00-0, 71.24.70.00-8.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.122.2015
Termin składania ofert 2016-02-29 10:00 Przed Terminem


Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 71320000-7, 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2015-12-29
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 71320000-7, 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.125.2015
Termin składania ofert 2016-02-22 10:00 Przed Terminem


Remont drogi wojewódzkiej nr 387 odcinkami: - km 7+428-7+655 Ratno Dolne, - km 16+100-17+295 Radków-Karłów. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-12-28
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 387 odcinkami: - km 7+428-7+655 Ratno Dolne, - km 16+100-17+295 Radków-Karłów. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.116.2015
Termin składania ofert 2016-01-18 10:00 Po Terminie


Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka). CPV 45000000-7, 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2015-12-23
Nazwa zadania Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka). CPV 45000000-7, 71320000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.121.2015
Termin składania ofert 2016-02-23 19:00 Przed Terminem


Likwidacja przełomów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 348 odcinkami. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-12-21
Nazwa zadania Likwidacja przełomów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 348 odcinkami.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.117.2015
Termin składania ofert 2016-01-11 12:00 Po Terminie


Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 – korekta łuku. CPV 45233120-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-12-18
Nazwa zadania Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 – korekta łuku. CPV 45233120-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.119.2015
Termin składania ofert 2016-02-22 10:00 Przed Terminem


Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych Drukuj Email
z dnia: 2015-12-16
Nazwa zadania Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, niemiecki i czeski.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.330.2015
Termin składania ofert 2015-12-21 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Ostatnio ogłoszone Przetargi :