UE
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
PRZETARGI

Dostawa pionowych znaków drogowych oraz słupków. Drukuj Email
z dnia: 2014-04-17
Nazwa zadania Dostawa pionowych znaków drogowych oraz słupków. CPV 34992200-9.
Rodzaj Dostawy
Znak sprawy IZ.2720.63.2014
Termin składania ofert 2014-04-28 09:00 Przed Terminem


Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w m. Oborniki Śląskie. CPV 4523314208 Drukuj Email
z dnia: 2014-04-11
Nazwa zadania Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w m. Oborniki Śląskie. CPV 4523314208
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.66.2014
Termin składania ofert 2014-05-05 10:00 Przed Terminem


Sprzątanie dróg wojewódzkich w latach 2014-2015 z podziałem na zadania. CPV 90610000-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-04-09
Nazwa zadania Sprzątanie dróg wojewódzkich w latach 2014-2015 z podziałem na zadania. CPV 90610000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.52.2014.AK
Termin składania ofert 2014-05-20 11:00 Przed Terminem


Odnowa oznakowania poziomego w ciągach dróg wojewódzkich z podziałem na zadania. CPV 45233221-4 Drukuj Email
z dnia: 2014-04-08
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego w ciągach dróg wojewódzkich z podziałem na zadania. CPV 45233221-4
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.58.2014
Termin składania ofert 2014-04-24 10:00 Przed Terminem


Remont barier ochronnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 347 i 395. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-04-09
Nazwa zadania Remont barier ochronnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 347 i 395. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.59.2014
Termin składania ofert 2014-04-24 10:00 Przed Terminem


Nadzór autorski nad zadaniem: Budowa małej obwodnicy Świdnicy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. CPV 71248000-8. Drukuj Email
z dnia: 2014-04-08
Nazwa zadania Nadzór autorski nad zadaniem: Budowa małej obwodnicy Świdnicy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. CPV 71248000-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.55.2014
Termin składania ofert 2014-04-16 10:00 Po Terminie


Odnowa oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich na terenie powiatów: jeleniogórskiego, lwóweckiego, kamiennogórskiego, zgorzeleckiego.CPV 45233221-4 Drukuj Email
z dnia: 2014-04-07
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich na terenie powiatów: jeleniogórskiego, lwóweckiego, kamiennogórskiego, zgorzeleckiego.CPV 45233221-4
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.61.2014.AK
Termin składania ofert 2014-04-23 11:00 Przed Terminem


Utrzymanie czystości pasa drogowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 323 i 324 z podziałem na zadania. CPV 90610000-0 Drukuj Email
z dnia: 2014-04-04
Nazwa zadania Utrzymanie czystości pasa drogowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 323 i 324 z podziałem na zadania. CPV 90610000-0
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.60.2014
Termin składania ofert 2014-05-15 09:00 Przed Terminem


Naprawa poboczy gruntowych na terenie powiatu głogowskiego, polkowickiego, złotoryjskiego, lubińskiego i legnickiego. CPV 45233200-1 Drukuj Email
z dnia: 2014-04-02
Nazwa zadania Naprawa poboczy gruntowych na terenie powiatu głogowskiego, polkowickiego, złotoryjskiego, lubińskiego i legnickiego. CPV 45233200-1
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.26.2014
Termin składania ofert 2014-04-22 10:00 Przed Terminem


Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Wojcieszów ul. Bolesława Chrobrego w km 95+830 – 101+250. Drukuj Email
z dnia: 2014-04-01
Nazwa zadania Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Wojcieszów ul. Bolesława Chrobrego w km 95+830 – 101+250.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.25.2014
Termin składania ofert 2014-04-17 10:00 Przed Terminem


Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie powiatu górowskiego Drukuj Email
z dnia: 2014-03-26
Nazwa zadania Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie powiatu górowskiego
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.46.2014
Termin składania ofert 2014-04-14 10:00 Po Terminie


Utrzymanie zieleni na terenie Oddziału Drogowego Chocianów, Rudna, Wądroże Wielkie w latach 2014-2016 z podziałem na zadania. CPV 77310000-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-03-24
Nazwa zadania Utrzymanie zieleni na terenie Oddziału Drogowego Chocianów, Rudna, Wądroże Wielkie w latach 2014-2016 z podziałem na zadania. CPV 77310000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.49.2014
Termin składania ofert 2014-05-05 09:00 Przed Terminem


Utrzymanie czystości pasów drogowych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego, średzkiego. CPV 90.61.00.00-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-03-25
Nazwa zadania Utrzymanie czystości pasów drogowych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego, średzkiego. CPV 90.61.00.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.34.2014
Termin składania ofert 2014-04-07 10:00 Po Terminie


Nasadzenie drzew i krzewów wraz z zakupem i dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 340, 342, 346, 395, 396, 448, 451. CPV 77.31.00.00-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-03-21
Nazwa zadania Nasadzenie drzew i krzewów wraz z zakupem i dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 340, 342, 346, 395, 396, 448, 451. CPV 77.31.00.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.50.2014
Termin składania ofert 2014-04-03 10:00 Po Terminie


Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 379. CPV 71.32.20.00-1. Drukuj Email
z dnia: 2014-03-21
Nazwa zadania Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 379. CPV 71.32.20.00-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.42.2014.AK
Termin składania ofert 2014-04-01 11:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Ostatnio ogłoszone Przetargi :