UE
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
PRZETARGI

Uzupełnienie wybitych poboczy gruntowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w km 0+000 - 18+700 odcinkami. CPV 45.23.31.42-8 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-18
Nazwa zadania Uzupełnienie wybitych poboczy gruntowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w km 0+000 - 18+700 odcinkami. CPV 45.23.31.42-8
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.70.2015
Termin składania ofert 2015-03-25 Po Terminie


Utrzymanie dróg wojewódzkich nr 104, nr 330, nr 292 – na terenie Oddziału Drogowego w Rudnej. CPV 90600000-3. Drukuj Email
z dnia: 2015-03-18
Nazwa zadania Utrzymanie dróg wojewódzkich nr 104, nr 330, nr 292 – na terenie Oddziału Drogowego w Rudnej. CPV 90600000-3.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.16.2015.AK
Termin składania ofert 2015-03-26 10:00 Po Terminie


Utrzymanie dróg wojewódzkich nr 328 w m. Chocianów, nr 331 w km 0+000 - 15+000, nr 335 w m. Krzeczyn Mały, nr 319 w m. Grodziec Mały, nr 329 w m. Jaczów, m. Smardzów, m. Jerzmanowa, m. Bądzów – na terenie Oddziału Drogowego w Chocianowie. CPV 90600000-3, 77310000-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-03-18
Nazwa zadania Utrzymanie dróg wojewódzkich nr 328 w m. Chocianów, nr 331 w km 0+000 - 15+000, nr 335 w m. Krzeczyn Mały, nr 319 w m. Grodziec Mały, nr 329 w m. Jaczów, m. Smardzów, m. Jerzmanowa, m. Bądzów – na terenie Oddziału Drogowego w Chocianowie. CPV 90600000-3, 77310000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.15.2015.AK
Termin składania ofert 2015-03-26 10:30 Po Terminie


Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328 w km 92+753 w miejscowości Stara Kraśnica. CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-18
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328 w km 92+753 w miejscowości Stara Kraśnica. CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.14.2015.AK
Termin składania ofert 2015-04-02 10:00 Przed Terminem


Sprzedaż drewna opałowego Drukuj Email
z dnia: 2015-03-17
Nazwa zadania sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2015-04-14 10:00 Przed Terminem


Sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich po okresie zimowym na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego i średzkiego. CPV 90610000-3 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-09
Nazwa zadania Sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich po okresie zimowym na terenie powiatu oławskiego, wrocławskiego i średzkiego. CPV 90610000-3
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.13.2015
Termin składania ofert 2015-03-17 09:30 Po Terminie


Przebudowa mostu drogowego na potoku Lubnówka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 w km 178+700 w m. Golędzinów k/Obornik Śląskich, CPV 45200000-9, 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-08
Nazwa zadania Przebudowa mostu drogowego na potoku Lubnówka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 w km 178+700 w m. Golędzinów k/Obornik Śląskich, CPV 45200000-9, 71300000-1
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.12.2015
Termin składania ofert 2015-03-24 09:00 Po Terminie


Przebudowa przepustu drogowego wraz z opracowaniem Dokumentacji w ciągu DW 346 w km 5.790 w miejscowości Kryniczno. CPV 71320000-7, 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-05
Nazwa zadania Przebudowa przepustu drogowego wraz z opracowaniem Dokumentacji w ciągu DW 346 w km 5.790 w miejscowości Kryniczno. CPV 71320000-7, 45000000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.58.2015
Termin składania ofert 2015-03-11 Po Terminie


Wycinka drzew rosnących przy drodze wojewódzkiej nr 389 na odcinku Mostowice – Spalona w km 20+300 – 25+000 zgodnie z decyzją z dnia 26.02.2014r. CPV 77.21.14.00-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-03
Nazwa zadania Wycinka drzew rosnących przy drodze wojewódzkiej nr 389 na odcinku Mostowice – Spalona w km 20+300 – 25+000 zgodnie z decyzją z dnia 26.02.2014r. CPV 77.21.14.00-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.11.2015
Termin składania ofert 2015-03-13 10:00 Po Terminie


Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla południowego odcinka drogi dojazdowej do mostu w Brzegu Dolnym dla zadania: Skomunikowanie mostu na Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340. CPV 71313000-5 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-01
Nazwa zadania Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla południowego odcinka drogi dojazdowej do mostu w Brzegu Dolnym dla zadania: Skomunikowanie mostu na Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340. CPV 71313000-5
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.64.2015
Termin składania ofert 2015-03-10 Po Terminie


Nasadzenia drzew wraz z zakupem i dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 338, 340, 341, 342, 346, 378, 385, 395, 396, 451, 455. Drukuj Email
z dnia: 2015-03-01
Nazwa zadania Nasadzenia drzew wraz z zakupem i dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 338, 340, 341, 342, 346, 378, 385, 395, 396, 451, 455.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.54.2015
Termin składania ofert 2015-03-06 Po Terminie


Organizacja konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381-Etap III”. CPV 79952000-2. Drukuj Email
z dnia: 2015-02-26
Nazwa zadania Organizacja konferencji informacyjno-promocyjnej dla projektu „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381-Etap III”. CPV 79952000-2.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.63.2015
Termin składania ofert 2015-03-03 Po Terminie


Sprzedaż drewna Drukuj Email
z dnia: 2015-02-20
Nazwa zadania Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. - zadanie 3
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2015-03-11 Po Terminie


Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, niemiecki i czeski. CPV 79.53.00.00-8. Drukuj Email
z dnia: 2015-02-19
Nazwa zadania Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, niemiecki i czeski. CPV 79.53.00.00-8.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.47.2015
Termin składania ofert 2015-02-25 Po Terminie


Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania. CPV 77.21.14.00-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-02-15
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 4 zadania. CPV 77.21.14.00-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.1.2015
Termin składania ofert 2015-02-24 09:00 Po Terminie

Starsze Przetargi :

Ostatnio ogłoszone Przetargi :