DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Koszenie na poboczach i pasach dróg wojewódzkich na terenie powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego z podziałem na zadania . CPV 77310000-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-05-13
Nazwa zadania Koszenie na poboczach i pasach dróg wojewódzkich na terenie powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego z podziałem na zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.27.2015.AK
Termin składania ofert 2015-05-21 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18 (wew. 12) ; faks: 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 29.05.2015r.)

Informacja z otwarcia ofert w dniu 21.05.2015r.

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Techniczna

 

Wykazy lokalizacji z przedmiarem

 

 

Załączniki edytowalne do SIWZ

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037