DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Mechaniczne koszenie poboczy dróg wraz z ręcznym obkoszeniem wokół drzew i urządzeń drogowych. CPV 77310000-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-05-12
Nazwa zadania Mechaniczne koszenie poboczy dróg wraz z ręcznym obkoszeniem wokół drzew i urządzeń drogowych. CPV 77310000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.26.2015.AK
Termin składania ofert 2015-05-20 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 (19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18 (19) wew.15
Załączniki

 

 

26-15 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.06.2015 r.)

 

26-15 Informacja z otwarcia ofert (20.05.2015 r.)

 

 

26-15 Ogłoszenie o zamówieniu (12.05.2015 r.)

26-15 SIWZ

Specyfikacja techniczna

26-15 Załączniki Nr 1 - 7 do SIWZ (edytowalne)

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :