DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Sprzątanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego w latach 2015-2016 z podziałem na zadania. CPV 90610000-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-05-07
Nazwa zadania Sprzątanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego w latach 2015-2016 z podziałem na zadania. CPV 90610000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.22.2015.AK
Termin składania ofert 2015-06-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel 75/755 10 18 (19) wew 20, fax 75 755 10 18 (19) wew 15
Załączniki


22-15 wynik 01-09-15

22-15 unieważnienie wyboru

 

 

22-15 wynik

 

 

22-15 informacja z otwarcia ofert

22-15 ogłoszenie

 

22-15 SIWZ

  lokalizacja z podziałem na zadania 

ost

  22-15 załączniki edytowalne 1-6

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :