DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wycinka drzew rosnących przy drodze wojewódzkiej nr 389 na odcinku Mostowice – Spalona w km 20+300 – 25+000 zgodnie z decyzją z dnia 26.02.2014r. CPV 77.21.14.00-6 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-04
Nazwa zadania Wycinka drzew rosnących przy drodze wojewódzkiej nr 389 na odcinku Mostowice – Spalona w km 20+300 – 25+000 zgodnie z decyzją z dnia 26.02.2014r. CPV 77.21.14.00-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.11.2015
Termin składania ofert 2015-03-13 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

11-15 ogloszenie o zamowieniu

11-15 siwz

11_2015_siwz wersja edytowalna

sst

11-15 ogloszenie o wyborze

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037