DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usługa wycinki drzew pod nadzorem entomologicznym. CPV 77.21.14.00-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-16
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew pod nadzorem entomologicznym. CPV 77.21.14.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.182.2014
Termin składania ofert 2014-11-25 9:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

182-14 ogloszenie o zamowieniu

182-14 siwz

182_2014 siwz

wykaz decyzji

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

182-14 ogloszenie o wyborze oferty

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :