DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zarządzanie infrastrukturą kolejową z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: Zarządzanie infrastrukturą kolejową, którą stanowi linia kolejowa nr 311 odcinek Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. Zadanie nr 2: Zarządzanie infrastrukturą kolejową, która stanowi linia kolejowa nr 326 odcinek Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1.260 do km 19.903 CPV 71311230-2 Drukuj Email
z dnia: 2014-09-16
Nazwa zadania Zadanie nr 1: Zarządzanie infrastrukturą kolejową, którą stanowi linia kolejowa nr 311 odcinek Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.147.2014
Termin składania ofert 2014-09-30 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetaerg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

 

 

ogloszenie o zmianie ogloszenia 23 09 2014

zmiana tresci siwz 23 09 2014

 

147- 2014-siwz wersja edytowalna

  147-14 ogloszenie o zamowieniu

ogloszenie o wyborze oferty

 

147-14 siwz

 

obowiazujacy zalacznik nr 9b zadanie nr 2

obowiazujacy zalacznik nr 9a zadanie nr 1

pytania i odpowiedzi 24 09 2014

 

147_2014 zalacznik nr 2a i 2b wersja edyt

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037