DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zimowe utrzymanie dróg na terenie działania Oddziału Drogowego Rudna i Chocianów w latach 2014-2016 (2 sezony zimowe) Drukuj Email
z dnia: 2014-08-03
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie dróg na terenie działania Oddziału Drogowego Rudna i Chocianów w latach 2014-2016 (2 sezony zimowe)
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.129.2014
Termin składania ofert 2014-09-15 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

129_14_ogloszenie o zamowieniu

129_14_sprostowanie ogloszenia o zamowieniu

129_14_siwz

129_14_specyfikacje_wykaz drog i chodnikow_standardy zud

 

129_14-otwarcie ofert

 

129_14_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :