DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Nasadzenie drzew i krzewów wraz z zakupem i dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 340, 342, 346, 395, 396, 448, 451. CPV 77.31.00.00-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-03-21
Nazwa zadania Nasadzenie drzew i krzewów wraz z zakupem i dostawą sadzonek na terenie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 340, 342, 346, 395, 396, 448, 451. CPV 77.31.00.00-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.50.2014
Termin składania ofert 2014-04-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-233, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  50-2014-ogloszenie-o-zamowieniu

50-2014-siwz

50-2014-siwz-wersja-edytowalna

50-2014-lokalizacja-nasadzen

50-2014-sst-utrzymanie-zieleni-przydronej-z-nasadzeniami

50-2014-sst-wymagania-ogolne

  50-2014-pyt-i-odp-1-i-2-zmiana-siwz-www

50-2014-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

  50-2014-pyt-i-odp-3-zmiana-siwz

50-2014-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2

  50-2014-zbiorcze-zestawienie-ofert

  50-2014-ogloszenie-o-wyborze-oferty-www

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037