DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 338. CPV 71322000-1. Drukuj Email
z dnia: 2014-03-20
Nazwa zadania Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 338. CPV 71322000-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.38.2014
Termin składania ofert 2014-03-31 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  iz-2720-38-2014 ogloszenie o zamowieniu 2014-03-21

iz_2720_38_2014 siwz 2014-03-21

iz_2720_38_2014 zal_1-5_a-c edyt 2014-03-21

2720_38_2014 zbiorcze zestawienie ofert 2014-03-31

 

2720_38_2014 ogl_wyniku 2014-04-15

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :