DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 321. Drukuj Email
z dnia: 2014-03-19
Nazwa zadania Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 321 . CPV 71322000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.41.2014.AK
Termin składania ofert 2014-03-31 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18; faks: 75/ 755-10-18 ( wew. 15 )
Załączniki

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.03.2014.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zalączniki 1- 8  do SIWZ

Zalaczniki edytowalne do SIWZ ( 1 - 5 )

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :