DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich nr 382, nr 383 i nr 384 w obrębie m. Dzierżoniów. CPV 71.32.20.00-1. Drukuj Email
z dnia: 2014-03-11
Nazwa zadania Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich nr 382, nr 383 i nr 384 w obrębie m. Dzierżoniów. CPV 71.32.20.00-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.29.2014
Termin składania ofert 2014-03-21 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

29-14 ogloszenie o zamowieniu

29-14 siwz

29-14-zalaczniki edytowalne

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

29-14 ogloszenie o wyborze

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037