DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 319.CPV 71.32.20.00-1. Drukuj Email
z dnia: 2014-03-10
Nazwa zadania Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 319.CPV 71.32.20.00-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.44.2014
Termin składania ofert 2014-03-18 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 781 39 17 167, 71 39 17 166, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

44-14-siwz wersja edytowalna

ogloszenie o zamowieniu

siwz

 

44-14 zmiana treci siwz

 

zestawienie zlozonych ofert 18 03 2014

ogloszenie o wyborze oferty

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :