DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich po okresie zimowym na terenie powiatu wrocławskiego, oławskiego i średzkiego. CPV 90610000-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-02-23
Nazwa zadania Sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich po okresie zimowym na terenie powiatu wrocławskiego, oławskiego i średzkiego. CPV 90610000-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.18.2014
Termin składania ofert 2014-03-11 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

18-14 ogloszenie o zamowieniu

18-14 siwz1

   ogolne specyfikacje techniczne

 

zbiorcze zestawienie ofert

18-14 ogloszenie o wyborze

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037