DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Świadczenie usług pocztowych dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław w zakresie przyjmowania, przemieszczania doręczania i odbioru z siedziby przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym CPV 64110000-0 Drukuj Email
z dnia: 2014-02-14
Nazwa zadania Świadczenie usług pocztowych dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław w zakresie przyjmowania, przemieszczania doręczania i odbioru z siedziby przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym CPV 64110000-0
Rodzaj Usługi
Znak sprawy IZ.2720.21.2014
Termin składania ofert 2014-02-26 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

 

zacznik nr 2 formularsz cenowy

21-14 siwz

 

21-14-siwz w wersji edytowalnej

ogloszenie o zamowieniu

 

pytania i odpowiedzi 21 02 2014

ogloszenie o zmianie ogloszenia 21 02 2014

obowiazujcy zalacznik nr 2 formularz cenowy 21 02 2014

obowiazuajcy zalacznik nr 1 oferta 21 02 2014

 

obowiazujacy zalacznik nr 7 istotne postanowienia umowy  24 02 2014

obowiazujacy zalacznik nr 2 formularz cenowy 24 02 2014

ogloszenie o zmianie ogloszenia 24 02 2014

zmiana siwz 24 02 2014

wybr oferty

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037