DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie urządzeń (osadników i separatorów) do oczyszczania wód opadowych na terenie województwa dolnośląskiego. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2015-10-30
Nazwa zadania Wykonanie urządzeń (osadników i separatorów) do oczyszczania wód opadowych na terenie województwa dolnośląskiego. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.84.2015
Termin składania ofert 2015-11-18 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

  84_2015 swiz 30_10_2015

  84_2015 ogloszenie o zamowieniu 30_10_2015

84_2015 kosztorys ofertowy zalacznik nr 2 30_10_2015

84_2015 materialy dodatkowe 30_10_2015

84_2015 wersja edytowalna kosztorys ofertowy zalacznik nr 2 30_10_2015

84_2015 wersja edytowalna siwz 30_10_2015

84_2015 odpowiedz na pytanie 05_11_2015

84-2015 odpowiedz na pytanie 12_11_2015 wszyscy

84-2015 ogloszenie o zmianie ogloszenia 12_11_2015

84_2015 zbiorcze zestawienie ofert 18_11_2015

84_2015 ogloszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty 11_12_2015

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :