DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa i montaż ochronnych barier linowych wraz z przestawieniem istniejącej ochronnej bariery stalowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. CPV 45233280-5, Drukuj Email
z dnia: 2015-07-23
Nazwa zadania Dostawa i montaż ochronnych barier linowych wraz z przestawieniem istniejącej ochronnej bariery stalowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. CPV 45233280-5,
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2721.157.2015
Termin składania ofert 2015-07-30 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

157-15 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

sst

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

157-15 wybor oferty

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :