DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie ścinki poboczy gruntowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 na odc. Jugowice – Walim. Drukuj Email
z dnia: 2015-07-09
Nazwa zadania Wykonanie ścinki poboczy gruntowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 na odc. Jugowice – Walim.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.45.2015
Termin składania ofert 2015-07-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17110
Załączniki

 

45_2015_ogloszenie o zamowieniu

45_2015_siwz

45_2015 siwz wersja edytowalna

45_2015_specyfikacje

 

otwarcie ofert

45_15_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :