DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w Dzierżoniowie drogi nr 383 i 384 oraz droga nr 382 w powiecie dzierżoniowskim. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2015-05-19
Nazwa zadania Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w Dzierżoniowie drogi nr 383 i 384 oraz droga nr 382 w powiecie dzierżoniowskim.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.30.2015
Termin składania ofert 2015-06-24 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 071 39 17 233, 39 17 166, 071 39 17 110
Załączniki

2720-30-2015-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-30-2015-siwz

  30-2015-pyt-1-6-odpowiedzi-www

30-2015-zmiana-ogloszenia-o-zamowieniu

30-2015-wzr-umowy-po-zmianach

30-2015-zal-2-kosztorys-ofertowy-po-zmianach

  30-2015-st-oznakowanie-pionowe

 

ogloszenie o zmianie ogloszenia 09 06 2015

zmiana siwz 09 06 2015

30-2015-zal-2-kosztorys-ofertowy-po-zmianach 09 06 2015

 

 

30-2015-pyt-7-9-10-11-12-13-i-odp-zmiana-siwz-www

30-2015-zmiana-ogloszenia-11-czerwca-2015

 

30-2015-zal-2-kosztorys-ofertowy-11-czerwca-2015-www

 

 

2720-30-2015-pyt-8-14-15-16-17-18-19-20-odp-i-zmiana-siwz

2720-30-2015-kosztorys-ofertowy-16-06-2015

2720-30-2015-tablice

30-2015-zmiana-ogloszenia-o-zamowieniu

 

 

2720-30-2015-pytania-21-25-odp-www

 

2720-30-2015-zmiana-ogloszenia-o-zamowieniu-19-czerwca-2015

  

2720-30-2015-zbiorcze-zestawienie-ofert

  

30-2015-uniewaznienie-postepowania

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037