DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328 w km 92+753 w miejscowości Stara Kraśnica. CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-18
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328 w km 92+753 w miejscowości Stara Kraśnica. CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.14.2015.AK
Termin składania ofert 2015-04-02 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel 75/755 10 18 lub 75/755 10 19 wew. 20, fax 75/755 10 18 wew. 15
Załączniki

 

14-15 unieważnienie
14-15 informacja z otwarcia ofert

 

15-14 ogłoszenie

  14-15 SIWZ

PW

  mapa 

uzgodnienia

  ST

opinia geotechniczna

  14-15 załączniki edytowalne

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037