DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa dróg wojewódzkich: - nr 328 Gołaczów – Brochocin km 60+227 – 61+200, długość 0,973 km; - nr 364 Pawłowice Małe km 56+010 – 56+400, długość 0,390 km. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-12-04
Nazwa zadania Przebudowa dróg wojewódzkich: - nr 328 Gołaczów – Brochocin km 60+227 – 61+200, długość 0,973 km; - nr 364 Pawłowice Małe km 56+010 – 56+400, długość 0,390 km. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.188.2014.AK
Termin składania ofert 2014-12-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 /75 510 18(19) wew.12, tel. 71 / 39 17 166, faks 75 / 75 510 18(19) wew.15
Załączniki

 

 

188-14 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.01.2015 r.)

 

188-14 Informacja z otwarcia ofert (19.12.2014 r.)

 

 

188-14 Ogłoszenie o zamówieniu (04.12.2014 r.)

188-14 SIWZ

188-14 Załączniki Nr 1-10 do SIWZ

188-14 Załączniki Nr 1-8 do SIWZ (edytowalne)

STWiORB

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037