DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 273 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW 292 w km 37+776 w m. Głogów. CPV 45.20.00.00-9, 71.30.00.00-1. Drukuj Email
z dnia: 2014-11-23
Nazwa zadania Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 273 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ciągu DW 292 w km 37+776 w m. Głogów. CPV 45.20.00.00-9, 71.30.00.00-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.176.2014
Termin składania ofert 2014-12-15 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

176-14 ogloszenie o zamowieniu

176-14 siwz

176-2014 materialy wyjsciowe

176_2014 siwz

 

przedmiar robt gogw

 

 

176-14 ogloszenie o zmianie ogloszenia

176-14 odpowiedzi na pytania od 1 do 30 wszyscy

 

famaba objazd 23-04-2012

 

 

zbiorcze zestawienie ofert

176-14 ogloszenie o wyborze

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037