DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa przystanku kolejowego przy linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów-Trzebnica w miejscowości Ramiszów. CPV 45213321-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-10-06
Nazwa zadania Budowa przystanku kolejowego przy linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów-Trzebnica w miejscowości Ramiszów. CPV 45213321-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.162.2014
Termin składania ofert 2014-10-22 9:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

  162_2014 ogloszenie o zamowieniu

162_2014 siwz

162_2014 siwz wersja edytowalna

162_2014 dokumentacja techniczna

162_2014 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 16_10_2014

162_2014 ogloszenie o zmianie ogloszenia 16_10_2014

162_2014 decyzje 16_10_2014

162_2014 zbiorcze zestawienie ofert

162_2014 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :