DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 w km od 110+550 do skrzyżowania z DK 30 w km 111+534. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-09-16
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 w km od 110+550 do skrzyżowania z DK 30 w km 111+534. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.154.2014.AK
Termin składania ofert 2014-10-01 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 75/75 755 10 18 wew. 20 lub 75/755 10 19 wew. 20, fax 75/755 10 18 wew. 15
Załączniki

  

154-14 wynik

154-14 informacja z otwarcia ofert

 

154-14 zmiana siwz

154 -14- załącznik nr 8 - obowiązujący 

--------------------------------------------------------------------------

  154-14 ogłoszenie

154-14 SIWZ 

154 -14- załączniki 1-8

  154-14 załącznik nr 9 

specyfikacje techniczne

  154 -14- załączniki edytowalne 1 - 7

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037