DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w km 45+450 - 46+400 (950 m) m. Nowy Dwór - węzeł Syców Zachodni. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-08-28
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w km 45+450 - 46+400 (950 m) m. Nowy Dwór - węzeł Syców Zachodni. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.146.2014
Termin składania ofert 2014-09-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

  146_2014 ogloszenie o zamowieniu 2014-08-29

146_2014 siwz 2014-08-29

146_2014 sst

146_2014 zalaczniki 2014-08-29 edyt

  

146_2014 ogloszenie o zmianie ogloszenia 2014-09-11

146_2014 pyt_1-7 i odp 2014-09-11

pyt_7-org_ruchu_docel

 

146_2014 zbiorcze zestawienie ofert 2014-09-17

 

146_2014 ogloszenie wyniku 2014-09-25

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037