DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 w km 24+100 - 25+050 oraz drogi wojewódzkiej nr 448 m. Czarnogoździce w km 2+500 - 3+160. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-08-28
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 w km 24+100 - 25+050 oraz drogi wojewódzkiej nr 448 m. Czarnogoździce w km 2+500 - 3+160. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.144.2014
Termin składania ofert 2014-09-15 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

  144_2014 ogloszenie o zamowieniu 2014-08-29

144_2014 siwz 2014-08-29

144_2014 sst

144_2014 zalaczniki 2014-08-29 edyt

 

144_2014 zbiorcze zestawienie ofert 2014-09-15

 

2720_144_2014 ogloszenie wyniku 2014-09-17

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037