DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku od km 76+892 do km 77+552, w miejscowości Jerzmanice Zdrój wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45200000-9, 71300000-1. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-22
Nazwa zadania Remont uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku od km 76+892 do km 77+552, w miejscowości Jerzmanice Zdrój wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45200000-9, 71300000-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.132.2014.AK
Termin składania ofert 2014-09-05 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18(19) wew.15
Załączniki

 

132-14 Unieważnienie postępowania 11.09.2014 r.

  132-14 Informacja z otwarcia ofert

  132-14 Odpowiedzi na pytania 25.08.2014 r.

132-14 Ogłoszenie o zamówieniu 21.08.2014 r.

  132-14 SIWZ

132-14 Załączniki Nr 1-8 do SIWZ

Program funkcjonalno - użytkowy

132-14 Zalączniki Nr 1-7 do SIWZ (edytowalne)

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037