DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Likwidacja przełomu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 km 16+950 ÷ 17+050. CPV 45233142-8. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-19
Nazwa zadania Likwidacja przełomu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 km 16+950 ÷ 17+050. CPV 45233142-8.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.139.2014
Termin składania ofert 2014-09-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

139-14 ogloszenie o zamowieniu

139-14 siwz

st

 

139-14 modyfikacja siwz

139-14 ogloszenie o zmianie ogloszenia

139-14 siwz 2

139-14 siwz 2

 

zbiorcze zestawienie ofert

139-14 ogloszenie o wyborze

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :