DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 342: na odcinku od km 23+088-23+323 dł. odcinka 235 mb k/m Oborniki Śląskie, na odcinku od km 25+533-26+363 dł. odcinka 830 mb k/m Wielka Lipa. Drukuj Email
z dnia: 2014-08-07
Nazwa zadania Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 342: na odcinku od km 23+088-23+323 dł. odcinka 235 mb k/m Oborniki Śląskie, na odcinku od km 25+533-26+363 dł. odcinka 830 mb k/m Wielka Lipa.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.136.2014
Termin składania ofert 2014-08-28 9:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

136_14_ogloszenie o zamowieniu

136_14_siwz

136_14_specyfikacje

136_14_lokalizacja robt orientacja dw 342

136_14_wersja edytowalna formularza oferty

 

136-14 odpowiedz na pytanie

136-14 zmiana ogloszenia

 

zbiorcze zestawienie ofert

136-14 ogloszenie o wyborze

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037