DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem skarp zbocza masywu Boguszy wraz z opracowaniem zamiennego projektu zagospodarowania terenu dla „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – etap III.” Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. CPV 45.00.00.00-7 Drukuj Email
z dnia: 2014-08-04
Nazwa zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem skarp zbocza masywu Boguszy wraz z opracowaniem zamiennego projektu zagospodarowania terenu dla „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – etap III.”
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.138.2014
Termin składania ofert 2014-08-20 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

138-14 ogloszenie o zamowieniu

138-14 siwz

138-14-siwz

138-2014-pb

 

138-2014-dokumentacja-geol-inz

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

138-14 ogloszenie o wyborze oferty

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037