DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Demontaż barier zakopiańskich oraz energochłonnych wraz z montażem nowych barier energochłonnych przy drogach wojewódzkich Nr 381, 385, 387, 388, 389, 390 i 392. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-09
Nazwa zadania Demontaż barier zakopiańskich oraz energochłonnych wraz z montażem nowych barier energochłonnych przy drogach wojewódzkich Nr 381, 385, 387, 388, 389, 390 i 392. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.98.2014.AK
Termin składania ofert 2014-07-23 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 (19), tel. 71 / 39 17 166, faks 75 / 75 510 18 (19) wew. 15
Załączniki

 

98-14 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  14.08.2014 r.

  98-14 informacja z otwarcia ofert

98-14 Odpowiedzi na pytania  11.07.2014 r.

  98-14 Ogłoszenie o zamówieniu (08.07.2014 r.)

98-14 SIWZ (08.07.2014 r.)

  98-14 Załączniki do SIWZ

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

  98-14 Załączniki Nr 1-7 do SIWZ edytowalne

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :