DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2014-07-04
Nazwa zadania Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.101.2014.AK
Termin składania ofert 2014-07-21 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax tel. 75/755 10 18 wew. 20, 75/755-10-19 wew. 20, fax 75-755-10-18 wew 15
Załączniki

 

 

101-14 wynik

 

 

101-14 informacja z otwarcia

 

101-14 ogłoszenie

101-14 SIWZ

 

  101-14 załączniki 1-9 

101-14-załączniki edytowalne 1-8

  Specyfikacje Techniczne

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :