DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 363 w km 58+868 w miejscowości Luboradz. CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-05-30
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 363 w km 58+868 w miejscowości Luboradz. CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.82.2014.AK
Termin składania ofert 2014-06-18 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grażyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18; faks: 75/ 755-10-18 (wew. 15 )
Załączniki

 

 

82-14-Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.06.2014 r.

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.06.2014r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi (  2 - 6 )

  Pytania i odpowiedzi (nr 1 )

Pozwolenie na budowę

  Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ ( 1 - 8 )

Załączniki do SIWZ edytowalne ( 1 - 7 )

PB

PW

Wzór tablicy informacyjnej

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037