DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Oznakowanie poziome na drogach wojewódzkich będących w utrzymaniu Służby Utrzymaniowo-Remontowej Legnica Drukuj Email
z dnia: 2014-04-24
Nazwa zadania Oznakowanie poziome na drogach wojewódzkich będących w utrzymaniu Służby Utrzymaniowo-Remontowej Legnica; CPV: 45233221-4
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.68.2014.AK
Termin składania ofert 2014-05-09 10:30 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grazyna Wilk; Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 74/ 845-33-57; 75/ 755-10-18; faks: 75/ 755-10-18 (wew. 15)
Załączniki

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki  ( 1-9 ) do SIWZ

Załączniki edytowalne  ( 1-8 ) do SIWZ

STWiORB

Lokalizacja oznakowania

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :