DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w m. Oborniki Śląskie. CPV 4523314208 Drukuj Email
z dnia: 2014-04-11
Nazwa zadania Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w m. Oborniki Śląskie. CPV 4523314208
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.66.2014
Termin składania ofert 2014-05-05 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 1676, 71 39 17 166; fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

66-14 siwz

66_14_siwz

ogloszenie o zamowieniu

specyfikacje techniczne

ogloszenie o wyborze oferty

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :