DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Naprawa poboczy gruntowych na terenie powiatu głogowskiego, polkowickiego, złotoryjskiego, lubińskiego i legnickiego. CPV 45233200-1 Drukuj Email
z dnia: 2014-04-02
Nazwa zadania Naprawa poboczy gruntowych na terenie powiatu głogowskiego, polkowickiego, złotoryjskiego, lubińskiego i legnickiego. CPV 45233200-1
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.26.2014
Termin składania ofert 2014-04-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  iz_2720_26_2014 ogloszenie o zamowieniu 2014-04-03

iz_2720_26_2014 siwz 2014-04-03

iz_2720_26_2014 zal_1-7 i a-b w_edyt 2014-04-03

d-m-00_00_00 wymagania ogolne

d-06_03_02 naprawa poboczy gruntowych

iz_2720_26_2014 zmiana siwz 2014-04-08

iz_2720_26_2014 umowa zal_8 siwz 2014-04-08

iz_2720_26_2014 pyt_1 i odp 2014-04-15

2720_26_2014 zbiorcze zestawienie ofert 2014-04-22

 

2720_26_2014 ogl_wyniku 2014-05-07

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037