DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie powiatu górowskiego Drukuj Email
z dnia: 2014-03-26
Nazwa zadania Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie powiatu górowskiego
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.46.2014
Termin składania ofert 2014-04-14 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 117 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

46_14_ogloszenie o zamowieniu

46_14-siwz

46_14-edytowalny formularz oferty

46_14_specyfikacje

 

46_14_otwarcie ofert

46_14_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszerj oferty

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037