DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 363 w km 23+331 w miejscowości Zagrodno. CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2014-03-19
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 363 w km 23+331 w miejscowości Zagrodno. CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.32.2014.AK
Termin składania ofert 2014-04-03 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 (19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, fax 75 / 75 510 18 (19) wew. 15
Załączniki

 

32-14-Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty (22.04.2014 r.)

32-14 Informacja z otwarcia ofert  (03.04.2014 r.)

 

32-14 Ogłoszenie o zamówieniu (19.03.2014 r.)

32-14 SIWZ (19.03.2014 r.)

32-14 Załączniki Nr 1-8 do SIWZ

32-14 Załącznik Nr 9 Wzór tablicy

32-14 Załączniki Nr 1-7 do SIWZ (edytowalne)

Dokumentacja projektowa i STWiORB

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037