DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Montaż ogrodzenia segmentowego U-12a w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w Głogowie. Drukuj Email
z dnia: 2014-02-23
Nazwa zadania Montaż ogrodzenia segmentowego U-12a w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w Głogowie.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.3.2014
Termin składania ofert 2014-03-11 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

 

3_14_ogloszenie o zamowieniu

3_14_siwz

3_14_specyfikacje

3_14_edytowalny formularz oferty

 

3_14_otwarcie ofert

3_14_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037