DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Demontaż balustrad mostowych i montaż barieroporęczy na wiadukcie drogowym w ciągu DW nr 296 w km 67+222 w miejscowości Węgliniec. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2014-02-19
Nazwa zadania Demontaż balustrad mostowych i montaż barieroporęczy na wiadukcie drogowym w ciągu DW nr 296 w km 67+222 w miejscowości Węgliniec. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.13.2014
Termin składania ofert 2014-03-12 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  13_2014 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU 2014-02-20

13_2014 - SIWZ 2014-02-20

13_2014 - zalaczniki 1-7_wersja_edyt 2014-02-20

spec_tech M_19_01_03-barieroporecze na o_most

 

  13_2014 ogloszenie o zmianie ogloszenia 2014-03-04

13_2014 zmiana siwz_ 2014-03-04

13_2014 opis przedmiotu zamowienia - rozdz_ii_siwz 2014-03-04

13_2014 kosztorys ofertowy zal_2 2014-03-04

13_2014 kosztorys ofertowy zal_2 wersja_edyt 2014-03-04

13_2014 st 2014-03-04

  

2720_13_2014 zbiorcze zestawienie ofert 2014-03-12

 

2720_13_2014 ogl_wyniku 2014-03-27

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :