DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont muru oporowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Bolesławiec ul. Kościuszki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-9. Drukuj Email
z dnia: 2014-02-14
Nazwa zadania Remont muru oporowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Bolesławiec ul. Kościuszki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.15.2014
Termin składania ofert 2014-03-04 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-233, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

  15-2014-ogloszenie-o-zamowieniu

15-2014-siwz

15-2014-siwz-edytowalna

15-2014-przedmiar

15-2014-mapa-sytuacyjna

  15-2014-program-funkcjonalno-uzytkowy

  15-2014-zmiana-siwz

15-2014-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

15-2014-sst-d-01-02-03-rozbiorka-supow-analogia

15-2014-sst-d-07-06-02-zabezpieczenie-ruch-pieszego

15-2014-sst-d-08-02-02-chodniki-z-betonowej-kostki-brukowej-6-cm

15-2014-sst-d-10-01-01-mur-oporowy

15-2014-sst-d-m-00-00-00-ogolne

15-2014-sst-m-11-01-04-zasypywanie-wykopow-za-murem-oporowym

15-2014-sst-m-12-01-00-stal-zbrojeniowa

15-2014-sst-m-13-01-00-beton-konstrukcyjny

15-2014-sst-m-13-02-00-beton-niekonstrukcyjny

15-2014-sst-m-15-01-04-hydroizolacja

15-2014-sst-m-15-04-01-naprawa-nawierzchni-asfaltowej

15-2014-sst-m-16-01-02b-systemy-odwodnienia

15-2014-sst-m-20-01-11-umocnienie-skarp

15-2014-sst-m-20-01-11-umocnienie-skarp

  15-2014-pyt-i-odp-1-3-www

  15-2014-zbiorcze-zestawienie-ofert

  15-2014-ogloszenie-o-wyborze-oferty

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :