DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Służby Utrzymaniowo-Remontowej Legnica – Oddział Drogowy Chocianów w latach 2014-2016. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2014-02-14
Nazwa zadania Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkichna terenie Służby Utrzymaniowo-Remontowej Legnica – Oddział Drogowy Chocianów
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy IZ.2720.8.2014
Termin składania ofert 2014-03-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Przetarg nieograniczny
Osoba do kontaktu Teresa Chmielnicka, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 167, 71 39 17 166; fax 71 39 17 110
Załączniki

 

8-14-siwz

ogloszenie o zamowieniu

siwz

stwiorb

 

obowiazujacy  zalacznik nr 9 umowa wzor 25 02 2014

zalacznik B protokol koniecznosci 25 02 2014

zmiana siwz 25 02 2014

ogloszenie o wyborze oferty

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037