DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przetargi / Roboty Budowlane

Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świerzawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 Drukuj Email
z dnia: 2018-01-25
Nazwa zadania Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świerzawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. CPV 45.00.00.00-0.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.5.2018
Termin składania ofert 2018-02-09 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 wraz z chodnikiem w m. Wolibórz w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-0, 71247000-8. Drukuj Email
z dnia: 2018-01-22
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 wraz z chodnikiem w m. Wolibórz w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-0, 71247000-8.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.2.2018
Termin składania ofert 2018-02-13 10:00 Po Terminie


„Polepszenie stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg wojewódzkich poprzez ich remont na terenie województwa dolnośląskiego” z podziałem na zadania Drukuj Email
z dnia: 2017-12-28
Nazwa zadania „Polepszenie stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg wojewódzkich poprzez ich remont na terenie województwa dolnośląskiego” z podziałem na zadania. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.150.2017
Termin składania ofert 2018-02-27 10:00 Po Terminie


Remont drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Golędzinów w km 17+993-18+753, długość 0,760 km. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2017-12-28
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Golędzinów w km 17+993-18+753, długość 0,760 km. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.158.2017
Termin składania ofert 2018-01-17 10:00 Po Terminie


Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenbrurger Strasse w Krauschwitz od km 0+000 do km 11+995. CPV 45200000-9. Drukuj Email
z dnia: 2017-12-28
Nazwa zadania Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenbrurger Strasse w Krauschwitz od km 0+000 do km 11+995. CPV 45200000-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.157.2017
Termin składania ofert 2018-01-19 10:00 Po Terminie


Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie. CPV 45000000-7, 71300000-1. Drukuj Email
z dnia: 2017-12-27
Nazwa zadania Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie. CPV 45000000-7, 71300000-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.155.2017
Termin składania ofert 2018-03-26 12:00 Po Terminie


Budowa ciągów pieszych na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w formule zaprojektuj i wybuduj: - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie, - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Ogorzelec – wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367. CPV 45000000-7, 71247000-8. Drukuj Email
z dnia: 2017-12-27
Nazwa zadania Budowa ciągów pieszych na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w formule zaprojektuj i wybuduj:
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.156.2017
Termin składania ofert 2018-01-16 09:00 Po Terminie


„Przebudowa drogi, budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice od km 7+838 do km 8+353 (ETAP I)" w formule zaprojektuj i wybuduj Drukuj Email
z dnia: 2017-12-22
Nazwa zadania „Przebudowa drogi, budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w m. Miszkowice od km 7+838 do km 8+353 (ETAP I)" w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71247000-8.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.152.2017
Termin składania ofert 2018-01-09 10:00 Po Terminie


Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 4 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2017-12-22
Nazwa zadania Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na 4 zadania. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.154.2017
Termin składania ofert 2018-01-08 10:00 Po Terminie


Prace budowlane: Etap III – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk – Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum-Allee w Görlitz od km 27+650 do km 31+370. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2017-12-22
Nazwa zadania Prace budowlane: Etap III – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk – Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum-Allee w Görlitz od km 27+650 do km 31+370. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.151.2017
Termin składania ofert 2018-01-16 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Brzeg Głogowski w zakresie zatoki autobusowej i chodnika. CPV 45.23.00.00-8, 71.32.00.00-7 Drukuj Email
z dnia: 2017-12-19
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Brzeg Głogowski w zakresie zatoki autobusowej i chodnika. CPV 45.23.00.00-8, 71.32.00.00-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.147.2017
Termin składania ofert 2018-01-09 10:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 m. Wilczków w km 0+074 ÷0+684 oraz 0+717 ÷ 0+897 długości 0,790 km. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2017-12-19
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 m. Wilczków w km 0+074 ÷0+684 oraz 0+717 ÷ 0+897 długości 0,790 km. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.146.2017
Termin składania ofert 2018-01-11 10:00 Po Terminie


Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraβe w Zittau. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2017-12-11
Nazwa zadania Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraβe w Zittau. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.144.2017
Termin składania ofert 2018-01-09 09:00 Po Terminie


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w Rościszowie wraz z chodnikiem w km 19+970 – 20+920. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2017-12-04
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w Rościszowie wraz z chodnikiem w km 19+970 – 20+920. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.143.2017
Termin składania ofert 2018-01-15 11:00 Po Terminie


Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 - 36+888 na odcinku Luboszyce-Ciechanów-jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71300000-1. Drukuj Email
z dnia: 2017-11-29
Nazwa zadania Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32+060 - 36+888 na odcinku Luboszyce-Ciechanów-jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71300000-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.132.2017
Termin składania ofert 2018-04-04 09:00 Po Terminie

« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Więcej artykułów…

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :