Termomodernizacja budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - Obwód Drogowy Cieszyce Drukuj
z dnia: 2017-10-09
Nazwa zadania Wykonanie 1 tablicy informacyjno-promocyjnej wraz z zestawem do montażu dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - Obwód Drogowy Cieszyce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2017-10-20 15:00 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Marian Szaran
Tel./Fax 71 39 17 163
Załączniki

Informacja o wyborze

Sprostowanie

 

Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Propozycja cenowa

Propozycja cenowa - wersja edytowalna

Wzór umowy