DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich. CPV 71313000-5. Drukuj Email
z dnia: 2015-08-27
Nazwa zadania Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich. CPV 71313000-5.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.147.2015.AK
Termin składania ofert 2015-09-04 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Dorota Woronicz, Anna Kazimierczyk
Tel./Fax 75/755 10 18 (19) wew.20, fax 75/755 10 18 (19) wew. 15
Załączniki

 

147-15-N Wynik

 

 

147-15-N zestawienie propozycji cenowych

 

147-15-N zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 

pozwolenia wodprawne

 

147-15 -N Załączniki a-c do zaproszenia (edytowalne)

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :