DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Badania na sieci 315km dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie rozpoznania konstrukcji nawierzchni do głębokości 1 metra z wykorzystaniem urządzeń georadarowych. Drukuj Email
z dnia: 2015-06-02
Nazwa zadania Badania na sieci 315km dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie rozpoznania konstrukcji nawierzchni do głębokości 1 metra z wykorzystaniem urządzeń georadarowych.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.118.2015
Termin składania ofert 2015-06-10 Po Terminie
Typ postępowania Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Paweł Słodownik, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 170 / 71 39 17 110
Załączniki

1_118_2015_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

1_118_2015_zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

1_118_2015_zalacznik nr 1_zestawienie drog

1_118_2015_zalacznik nr 1_mapa

 

1_118_2015_zbiorcze zestawienie propozycji cenowych

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037