DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla południowego odcinka drogi dojazdowej do mostu w Brzegu Dolnym dla zadania: Skomunikowanie mostu na Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340. CPV 71313000-5 Drukuj Email
z dnia: 2015-03-01
Nazwa zadania Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla południowego odcinka drogi dojazdowej do mostu w Brzegu Dolnym dla zadania: Skomunikowanie mostu na Odrze w m. Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340. CPV 71313000-5
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.64.2015
Termin składania ofert 2015-03-10 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 ust 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Anna Glińska
Tel./Fax tel. 71 39 17 171, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

64-15 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

 

64-15-odpowiedzi na pytania i modyfikacja zaproszenia

64-2015 wzor umowy 05-03-2015

64-2015 kalkulacja ofertowa 05-03-2015

 

wielokrytterialna_analiza

 

64-15 informacja o wyborze

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037